Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza)

TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza)

Vilhelm
Vilhelm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Nalákám vás na prsa“

 Co vás napadlo jako prv­ní, když jste dočet­la scé­nář?

Že je skvě­lý a že je v něm co hrát.

 Bylo pří­jem­né být dce­rou paní Balzerové?

Bylo. Protože není lep­ší­ho par­ťá­ka, než je Eliška!

 Jaký má vlast­ně vaše posta­va vztah k mat­ce?

Pokorný a chá­pa­jí­cí. Mohla bych se od ní učit.

 Příběhy, jako je Tátova volha, mohou snad­no sklouz­nout k pří­liš vypja­tým emo­cím nebo plačti­vos­ti. Nebála jste se toho?

Bála, a tak jsem se ode­vzda­la reži­sé­ro­vi. Jestli jsem tedy někde uje­la, je to jeho vina! (smích)

 Část fil­mu strá­ví­te za volan­tem sta­ré volhy Carevny. Jak se vám řídi­la?

Po čtr­nác­ti dnech, kdy jsem necí­ti­la sva­ly na rukách a na nohou, už dob­ře. Madam totiž nemá

žád­ný posi­lo­vač volan­tu ani pedá­lů a je vůbec tro­chu tuž­ší.

 Co pro vás bylo na natá­če­ní nej­ob­tíž­něj­ší nebo nao­pak nej­za­jí­ma­věj­ší?

Celé natá­če­ní bylo zají­ma­vé od začát­ku do kon­ce. Věnovali jsme se mu 24 hodin den­ně. Bylo vel­mi nároč­né, ale napl­ňo­va­lo mě až po okraj.

Jaká byla vaše spo­lu­prá­ce s Jiřím Vejdělkem?

Hodinářská! Jirka je vel­mi pre­ciz­ní a nároč­ný. Jednou jsem se už chtě­la roze­běh­nout a kop­nout ho do zad­ku! Ovšem obdiv a lás­ka k jeho tvo­ři­vos­ti mě zasta­vi­ly.

Kdybyste měla pozvat divá­ky, na co bys­te je nalá­ka­la?

Na svo­je prsa! A na prsa Elišky. A taky na prsa Vilmy Cibulkové, Evy Holubové a Emílie Vášáryové. Taky na obrov­ský prsa Jany Plodkové a paní Maciuchové. Bude to oprav­du podí­va­ná, přijď­te. Někde jsem totiž čet­la, že když se ve člán­ku obje­ví slo­vo prsa, čte­nář hned zpo­zor­ní a člá­nek si pře­čte. Třeba to pla­tí i na fil­mo­vé­ho divá­ka. (smích)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48988 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72513 KB. | 21.05.2024 - 12:33:43