Kritiky.cz > Články > TOP 5 filmově-hudebních romantických hitů z přelomu 80. a 90. let

TOP 5 filmově-hudebních romantických hitů z přelomu 80. a 90. let

TOP 5 filmově hudebních romantických hitů z přelomu 80. a 90. let
TOP 5 filmově hudebních romantických hitů z přelomu 80. a 90. let
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Období pře­lo­mu osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých let bylo tako­vou men­ší zla­tou érou vel­kých fil­mo­vých roman­tic­kých pří­bě­hů, kte­ré jsou spja­té s mini­mál­ně stej­ně iko­nic­ký­mi pís­ně­mi. V našem výbě­ru nechy­bí roman­ti­ka z pro­stře­dí námoř­ní­ho letec­tva, jeden z nej­slav­něj­ších taneč­ních sním­ků, pro­slu­lá ver­ze moder­ní popel­ky, ponu­rý pří­běh o lás­ce až za hrob a pou­to mezi pěvec­kou star a jejím body­gu­ar­dem.

Některé z násle­du­jí­cích skla­deb vznik­ly pří­mo pro daný sní­mek (Take My Breath Away, The Time of My Life) a někte­ré vznik­ly o pozná­ní dří­ve, mno­zí z nás je však mají spo­je­né prá­vě s těmi­to slav­ný­mi roman­tic­ký­mi bijá­ky. Kupříkladu dnes již legen­dár­ní song Oh, Pretty Woman nazpí­val Roy Orbison už v roce 1964. Na počát­ku deva­de­sá­tých let zís­ka­la svou opě­tov­nou slá­vu rov­něž píseň Unchained Melody, kte­rá byla slo­že­na v roce 1955 původ­ně pro vězeň­ský film Unchained, odkud pochá­zí i její název. Hit I Will Always Love You z roku 1992 je pak pře­dě­láv­kou ori­gi­nál­ní pís­ně z roku 1973.

Některé fil­my z této pěti­ce jsou pocho­pi­tel­ně pro­špi­ko­va­né více­rem hudeb­ních hitů, jako pří­klad uveď­me popu­lár­ní Hungry Eyes z Hříšného tan­ce či It Must Have Been Love z Pretty Woman. My jsme ovšem naslou­cha­li své­mu srd­ci a vybra­li jsme pod­le naše­ho sou­du vždy tu neji­ko­nič­těj­ší sklad­bu pro daný sní­mek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74973 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71526 KB. | 21.06.2024 - 20:32:26