Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ulice Cloverfield 10 - Velmi povedený film, což jsem ani nečekal.

Ulice Cloverfield 10 - Velmi povedený film, což jsem ani nečekal.

ulice10
ulice10
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Říkal jsem si, co lidi na tomhle fil­mu vidí, když mu dáva­jí tak dob­ré hod­no­ce­ní, a to hlav­ně pro­to, že když jsem kouk­nul na prv­ní obráz­ky z toho­to fil­mu, vypa­da­lo to cel­kem oby­čej­ně film o tom, že šíle­nec zavře hol­ku do poko­je a pak si s ní dělá, co chce. Až na to, že v roli mago­ra se obje­vil John Goodman a v roli chudák uvěz­ně­né hol­ky pak Mary Elizabeth Winstead, na kte­rou se vel­mi dob­ře kou­ká.

  Ty, ty, ty!

„Ulice Cloverfield 10“ ale roz­hod­ně nabí­zí něco víc, než co odha­lí pár obráz­ků, kte­ré snad­no najde­te na inter­ne­tu. V prv­ní řadě jsou to tedy her­ci, kte­rých je málo, ale jejich pří­tom­nost vydat­ně sta­čí. Pak je to scé­nář, ale i reži­sér­ské vede­ní, kte­ré vytvá­ře­jí sku­teč­ně jedi­neč­nou atmo­sfé­ru, jež se k fil­mu doko­na­le hodí. Není to jen v tom poci­tu stís­ně­nos­ti, ale i v té nejis­to­tě, že posta­vy vlast­ně pořád­ně neví, co se oprav­du děje, ane­bo tomu jen těž­ko mohou věřit.

  Nesmíš být zlobivá holčička.

Michelle (Mary Elizabeth Winstead) je hol­ka, kte­rá měla smůlu. Stala se přímým účast­ní­kem doprav­ní neho­dy. To je samo o sobě doce­la pito­mé. Ale ješ­tě vět­ší pro­blém nasta­ne ve chví­li, kdy se pro­bu­dí v uza­vře­né cele, kde má jenom mat­ra­ci na zemi a nic moc navíc. A jejím věz­ni­te­lem je Howard (John Goodman), což roz­hod­ně na prv­ní pohled není chla­pík, kte­rý se dá snad­no pře­prat, pokud váží­te tak polo­vi­nu toho, co on.

  V bunkru signál nebude.

Howard je zvlášt­ní chlá­pek. Takový ten, co je při­pra­ven na všech­no. To zna­me­ná, že si posta­vil bun­kr, v kte­rém chce pře­žít pří­pad­nou kata­stro­fu. A prá­vě ke kata­stro­fě mělo údaj­ně dojít, jak řek­ne Michelle. Ta mu samo­zřej­mě nevě­ří. Katastrofy se dějí ve fil­mech, ale ne ve sku­teč­nos­ti. Alespoň ne tako­vé. Jenže v bun­k­ru je ješ­tě jeden člo­věk, kte­rý oči­vid­ně Howardovi věří. Nebo se nechá Michelle zviklat? A kde je vlast­ně prav­da?

  V hlavě se mu to rozleží.

„Ulice Cloverfield 10“ je sní­mek, na kte­rý se rádi podí­vá­te, pro­to­že je jiný, má skvě­lou atmo­sfé­ru, výbor­né her­ce, kte­ří si svo­je role uží­va­jí, ale nepře­há­ně­jí, no a pak je zde také závěr, kte­rý mož­ná až tak čekat nebu­de­te. Takže po zhléd­nu­tí už doce­la chá­pu, co na něm lidé vidí, pro­to­že tohle je pře­ce jen vel­mi pří­jem­né zje­ve­ní, kte­ré se tvá­ří komor­ně, ale při­tom dove­de nadchnout.

Hodnocení: 80 %


Photo © Michele K. Short / Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Ulice Cloverfield 10 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08061 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72039 KB. | 24.04.2024 - 17:46:53