Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Návrat Ahsoky: Nová minisérie „Ahsoka“ odstartuje na Disney+

Návrat Ahsoky: Nová minisérie „Ahsoka“ odstartuje na Disney+

Foto: Disney+
Foto: Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fanoušci Hvězdných válek mají důvod k rados­ti, neboť jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších postav uni­ver­za se vra­cí na obra­zov­ky. Dlouho oče­ká­va­ná mini­sé­rie s názvem „Ahsoka“, kte­rá je zasa­ze­na do boha­té­ho svě­ta Hvězdných válek, bude dostup­ná na stre­a­mo­va­cí plat­for­mě Disney+ od 23. srp­na 2023. Tato série při­ne­se zpět učed­ni­ci Anakina Skywalkera, kte­rá si zís­ka­la srd­ce fanouš­ků od své­ho prv­ní­ho vystou­pe­ní v roce 2008 ve fil­mu a seri­á­lu Klonové vál­ky.

Od té doby, co jsme popr­vé potka­li Ahsoku Tano, pro­šla dlou­hou ces­tou plnou dob­ro­druž­ství, výzev a sebe­po­zná­ní. Její cha­rak­te­ro­vý vývoj a odhod­lá­ní si zís­ka­ly respekt a lás­ku fanouš­ků po celém svě­tě. Nyní se dočká­me hlou­bě­ji pro­pra­co­va­né­ho pohle­du na osu­dy této sta­teč­né bojov­ni­ce.

Děj mini­sé­rie „Ahsoka“ se ode­hrá­vá něko­lik let po pádu Impéria, což zna­me­ná, že gala­xie pro­chá­zí obdo­bím pře­cho­du a nesta­bi­li­ty. Z tmy minu­los­ti se vyno­řu­jí zvěs­ti o návra­tu vel­ko­ad­mi­rá­la Thrawna, záhad­né a moc­né posta­vy, kte­rá se sta­la sym­bo­lem impe­ri­ál­ní moci. Ahsoka Tano cítí, že musí jed­nat, aby zame­zi­la Thrawnově plá­nu a ochrá­ni­la to, co bylo dosa­že­no obě­tí.

Jedním z nej­za­jí­ma­věj­ších prv­ků mini­sé­rie je fakt, že Ahsoka shro­máž­dí sku­pi­nu sta­rých zná­mých, kte­ří se v minu­los­ti spo­leč­ně posta­vi­li nej­růz­něj­ším výzvám. Je to pří­le­ži­tost pro fanouš­ky, aby se zno­vu setka­li s posta­va­mi, kte­ré se sta­ly nedíl­nou sou­čás­tí Hvězdných válek a jejichž osu­dy nás dlou­há léta zají­ma­ly.

Minisérie „Ahsoka“ sli­bu­je vzru­šu­jí­cí dob­ro­druž­ství, emo­ci­o­nál­ní hloub­ku a nekom­pro­mis­ní akci, kte­ré jsou typic­ké pro Hvězdné vál­ky. Těšíme se na to, jak se Ahsoka posta­ví čelem hroz­bě, kte­rá by moh­la zno­vu zasáh­nout gala­xii, a jak se její cha­rak­ter dále roz­vi­ne v tom­to novém a dyna­mic­kém kon­tex­tu.

Pokud jste fanouš­kem Hvězdných válek nebo pokud jste se zami­lo­va­li do Ahsoky Tano a její­ho pří­bě­hu, mini­sé­rie „Ahsoka“ je pro vás urči­tě impe­ra­tiv­ním must-watchem. Datum pre­mi­é­ry, 23. srp­na 2023, je tře­ba si zapsat do kalen­dá­ře, neboť se máme na co těšit. May the Force be with you!


Zdroj: Disney+


Podívejte se na hodnocení Návrat Agnieszky H. na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ahsoka: první dojmy23. srpna 2023 Ahsoka: první dojmy Letos je tomu 15 let, co se Ahsoka Tano poprvé Star Wars fanouškům představila v animovaném filmu Klonové války, a ačkoliv byla zpočátku velice nepopulární, skrze 5 sérií stejnojmenného […] Posted in Seriály
  • Grindhouse: Auto zabiják28. března 2024 Grindhouse: Auto zabiják Kurt Russell si rád hraje s pěknými děvčaty. Nikoliv však v posteli nýbrž na prašných cestách a ze všeho nejraději je za pomocí svého auta, posílá na onen svět… Tři mladá děvčata vyráží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet29. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet Boba Fett (Temuera Morrison) se společně s Fennec Shand (Ming-Na Wen) snaží převzít území, kterému kdysi vládl Jabba Hutt.....Boba Fett se možná poprvé neslavně objevil v neslavném Star […] Posted in TV Recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti27. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti Boba Fett (Temuera Morrison), Fennec Shand (Ming-Na Wen), Din Djarin (Pedro Pascal) a jejich spojenci se definitivně pouští do osudové bitvy.......Finále sedmidílného seriálu The Book of […] Posted in TV Recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 6: Z pouště přichází cizinec25. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 6: Z pouště přichází cizinec Síly Boby Fetta (Temuera Morrison) se rozrůstají, nepřítel ovšem též rozrůstá své řady.....Šestá epizoda seriálu The Book of Boba Fett má jeden stejný menší problém jako epizoda […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi - recenze23. června 2022 Obi-Wan Kenobi - recenze Obi-Wan Kenobi začal velmi nadějně a skončil na vysoké notě, bohužel prostřední třetina patřila mezi to nejslabší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabídlo. A to je škoda, jde totiž o […] Posted in Filmové recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 5: Návrat Mandaloriana23. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 5: Návrat Mandaloriana Din Djarin (Pedro Pascal) se vyrovnává s následky událostí ve finále 2. série Mandaloriana....Pátá epizoda seriálu The Book of Boba Fett je takovým oříškem. The Return of Mandalorian v […] Posted in TV Recenze
  • Obi-Wan Kenobi - Část VI22. června 2022 Obi-Wan Kenobi - Část VI V zájmu záchrany obou důležitých dvojčat a budoucnosti galaxie čeká Obi-Wana Kenobiho (Ewan McGregor) nevyhnutelné střetnutí... Když se objevili informace o tom, že se v seriálu Obi-Wan […] Posted in TV Recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 4: Bouře se blíží21. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 4: Bouře se blíží Boba Fett (Temuera Morrison) a Fennec Shand (Ming-Na Wen) se připravují na válku.....Čtvrté epizody seriálu The Book of Boba Fett se ujmul Kevin Tanchaeroen, zkušený režisér různých […] Posted in TV Recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy19. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy Boba Fett (Temuera Morrison) se musí vypořádat s dvěma odlišnými hrozbami.....Je to skvělé. Třetí epizoda The Book of Boba Fett vsadila na návrat režiséra první epizody Roberta Rodrigueze […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22245 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71782 KB. | 14.07.2024 - 12:30:08