Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Bradley Cooper a Lady Gaga: Cesta k autentičnosti ve filmu Zrodila se hvězda

Bradley Cooper a Lady Gaga: Cesta k autentičnosti ve filmu Zrodila se hvězda

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Bradley Cooper pro­hlá­sil, že to byla Lady Gaga, kdo ho pře­svěd­čil, aby ve fil­mu Zrodila se hvězda (2018) zpí­va­li naži­vo. Gaga řek­la, že nesná­ší sle­do­vá­ní fil­mů, kde her­ci nesyn­chro­ni­zu­jí pís­ně správ­ně pod­le rtů, a aby se tomu vyhnu­li a bylo to správ­ně, muse­li pro film zpí­vat živě. To při­mě­lo Cooperovou k roz­sáh­lej­ší­mu pěvec­ké­mu výcvi­ku.

Pro roli Jacksona Mainea učil Coopera hrát na kyta­ru Lukas Nelson, syn Willieho Nelsona. Dvojice se téměř kaž­dý večer po dobu jed­no­ho roku schá­ze­la v Cooperově skle­pě, aby se Cooper nau­čil vystu­po­vat a pre­zen­to­vat se jako hudeb­ník. Při svých pódi­o­vých vystou­pe­ních Cooperovi sekun­du­je Lukas Nelson & Promise of the Real. Veterán v oblas­ti dia­lek­tu Tim Monich s Cooperem něko­lik měsí­ců pra­co­val, aby mu pomohl lépe kon­kre­ti­zo­vat jeho hla­so­vý roz­sah zpě­vu.

Cooper musel tvr­dě bojo­vat, aby pře­svěd­čil Warner Bros. k obsa­ze­ní Gagy do role Ally. Při svém před­sta­ve­ní uká­zal nahráv­ku z iPhonu, na kte­ré s Gagou zpí­vá duet pís­ně „Midnight Special“ od Creedence Clearwater Revival nahra­ný v domě Gagy. Oscarový kame­ra­man Janusz Kaminski, kte­rý Gagu natá­čel v jejím video­kli­pu „Alejandro“, u ní doma nato­čil i kame­ro­vé zkouš­ky ve scé­ně, kte­rou napsal Cooper a spo­lusce­náris­ta Will Fetters.

Cooper musel kaž­dý den pod­stu­po­vat opa­lo­vá­ní celé­ho těla ve spre­ji a sná­šet men­tol kolem očí, aby vypa­dal pro­kr­ve­ně a sje­tě. Gaga mezi­tím zůsta­la po vět­ši­nu natá­če­ní s holým obli­če­jem, pou­ze s bal­zá­mem na rty a hyd­ra­tač­ním kré­mem. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Bradley Coopere!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68063 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72226 KB. | 18.04.2024 - 03:35:43