Kritiky.cz > Spoilery > Zhrnutie epizódy – Flash S03E23 – 98%

Zhrnutie epizódy – Flash S03E23 – 98%

flash barry will finally face savitar.jpeg
flash barry will finally face savitar.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Záverečná epi­zó­da tretej série seri­á­lu The Flash pri­nies­la dlho oča­ká­va­ný finál­ny súboj Savitara s Flashom. Ako to dopadlo?

Epizóda začí­na v par­ku, kde Barry drží v náru­čí umie­raj­úcu Iris. Lenže to nie je Iris, kto umrel. Je to H.R. Ten za pomo­ci prístro­ja z Earth-19 vyme­nil podo­bu seba a Iris. Iris je v pori­a­d­ku. Savitar pri úte­ku ukra­dol Speedforce bazo­o­ku.

the-flash-03x22-infantino-street-c-0101b-995591-1280x0

Tým, že Iris žije zme­nil Barry bud­úcnosť a tie­to nové spo­mi­en­ky zís­kal aj Savitar. Nakoľko Iris žije, Barry sa nikdy nezlo­mí a na boj so Savitarom nevy­tvorí časo­vých dvoj­ní­kov - čím nikdy nevznik­ne Savitar. Je to para­dox, kto­rý vyma­že súčas­né­ho Savitara z exis­ten­cie. Savitar má však geni­ál­ny plán - vytvorí si toľ­ko dvoj­ní­kov, že bude exis­to­vať v celom časo­vom hori­zon­te - od veľ­ké­ho tres­ku až po koniec všet­kých vekov - mohol by tak vlád­nuť sve­tu. Savitar unáša Cisca, aby Speedforce bazo­o­ku pre­ro­bil na jeho plán.

Medzitým sa Barry roz­hod­ne, že Savitara uke­cá na to, aby sa stal dob­rým. Vyzerá to tak, že to fun­gu­je, ale je to len ďal­ší trik. Po dokon­če­ní Speedforce bazo­o­ky chce Savitar zabiť Cisca, no Gypsy ho zachra­ňu­je. Savitar spúšťa svoj veľ­ký plán, ale Cisco Speedforce bazo­o­ku pre­tvo­ril na nie­čo iné. Zo Speedforce sa dostá­va von Jay Garrick.

flashspeedforce10

Jay sa pár epi­zód doza­du obe­to­val keď pre­vzal Wallyho mies­to.

Barry boju­je so Savitarom, ale Iris je tá, kto­rá stlá­ča spúšť a Savitar umie­ra. Cisco a Gypsy bojujú s Killer Frost, kto­rá sa upro­stred boja roz­hod­ne pomá­hať tímu Flash. Cisco jej dáva sérum, s pomo­cou kto­ré­ho už nemu­sí byť Killer Frost. Vynašli ho Julian a jej mat­ka. Ďalej seri­ál uka­zu­je pohreb H.R. Caitlin Snow/Killer Frost sérum nepri­jí­ma (ani ona sama nevie, kto je) a pre­to odchá­d­za.

Killer_Frost-flash

Epizóda kon­čí plá­no­va­ním svad­by Barryho a Iris. Zrazu však nastá­va veľ­ké zeme­tra­se­nie - je to Speedforce. Energia je v nerov­no­vá­he, po odcho­de Jaya a neu­väzne­ní Savitara. Barry sa obe­tu­je a odchá­d­za do Speedforce.

Záverečné zhr­nu­tie:

Občas mi to prišlo až pre­kom­bi­no­va­né, prí­liš veľa dejo­vých zvra­tov. Inak bola epi­zó­da super - vyrie­šil sa pro­blém so Savitarom, Barry ostal dob­rý (resp. stal sa lep­ší po minu­lo­týžd­ňo­vom vykrá­da­ní Argusu). Celú epi­zó­du pri­nášal Flash nádej a potom zmi­zol v Speedforce. Televízia má veľ­kú odva­hu, keď v pod­sta­te zabi­la hlav­né­ho hrdi­nu. Ale, v komik­soch je málo­čo defi­ni­tív­ne. Tento cli­f­fhan­ger člo­ve­ka núti pri­jať si, aby už bola jeseň (vte­dy sa vrá­ti seri­ál Flash). Či to bude s Flashom, uvi­dí­me.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15612 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71625 KB. | 14.07.2024 - 22:09:40