Kritiky.cz > 2024 > Červen > 07

Vrah naoko - sexy temná komedie (recenze)

Novinka od Richarda Linklatera, reži­sé­ra fil­mů jako Zmatení a omá­me­ní, Škola roc­ku či tri­lo­gie Před úsvitem/Před soumrakem/Před půl­no­cí, dnes při­stá­la na Netflixu. Děj se točí oko­lo uni­ver­zit­ní­ho pro­fe­so­ra a faleš­né­ho nájem­né­ho vra­ha (Glen Powell), kte­rý... Read more »

iShorts: Za horizont léta

Na posled­ním před­prázd­ni­no­vém pro­mí­tá­ní nám iShorts nabíd­lo tro­ji­ci téměř stře­do­me­tráž­ních fil­mů, kte­ré ačko­liv se to nemu­sí na prv­ní pohled zdát, mají mno­ho spo­leč­né­ho. Tím nej­dů­le­ži­těj­ším spo­jo­va­te­lem je prav­dě­po­dob­ně ces­ta... Read more »
Stránka načtena za 2,36507 s | počet dotazů: 180 | paměť: 46850 KB. | 19.06.2024 - 21:10:55