Kritiky.cz > 2024 > Červen > 25

Hrabě Monte Christo: Nová adaptace příběhu pomsty

Hrabě Monte Christo je nový fran­couz­ský vel­ko­film od auto­rů Matthieu Delaporteho a Alexandre De La Patellièra, kte­ří jsou tvůr­ci fil­mů Tři muš­ke­tý­ři: D’Artagnan a Tři muš­ke­tý­ři: Milady. Do čes­kých kin uvá­dí... Read more »

Cecilia Lattari, Ana Chávez: Tarot zvěrokruhu

Z pozo­ro­vá­ní hvězd, pla­net a živo­ta na Zemi vzni­kl ten­to tarot. Tarotové význa­my, ast­ro­lo­gie a intu­i­ce i nala­dě­ní se na hle­dán vlast­ních odpo­vě­dí vám dá mimo­řád­ný záži­tek z výkla­du z těch­to karet. Tarot zvě­ro­kru­hu není... Read more »

John Wineland: Jádro muže

Ženy tou­ží po muži, kte­rý má v živo­tě cíl. Kolik tako­vých ale je? Autor čas­to vel­mi bolest­ným způ­so­bem popi­su­je neu­tě­še­nou rea­li­tu dneš­ních mužů, potře­by i čas­to nut­nos­ti se upra­co­vat k smr­ti a u toho se... Read more »

Jiu long cheng zhai wei cheng

Future Hong-Kong KLASA!!! Cheang Pou-soi po legendárním Thrilleru ZHi-Chi a akčním nářezu SPL 2 je tu s vysoko oktanovým šíleným martial arts nářezem, který sbírá nadšené reakce úplně všude(... Read more »

Propriedade

Brazilský socio-Thriller, kde se banda vesničanů vzbouří proti majitelům farmy, kteří mají jiné plány. Festivalový Home Invasion ala lynč vesničanama zněl pro mě atraktivně, bohužel zůstal někde na půli... Read more »
Stránka načtena za 2,39290 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47210 KB. | 22.07.2024 - 22:26:22