Kritiky.cz > 2024 > Červen > 09

„Hunger Games“ jsou dle mého názoru jedním z nejvíce přeceněných filmů poslední doby

Přiznám se, že úpl­ně nero­zu­mím tomu, kde tkví jeho úspěch. O mla­dých pro mla­dé. Dnes tohle letí. Natočíme film, kde budou tee­nage­ři a roman­ti­ka, jen cud­ná lás­ka, nic ero­tic­ké­ho, pro­to­že... Read more »

Strážci - Watchmen

Zack Snyder se v Hollywoodu etablo­val jako reži­sér komik­so­vých adap­ta­cí díky fil­mu 300, kte­rý debu­to­val v roce 2006. Po jeho úspě­chu dostal do rukou scé­nář k Watchmenům a 100 mili­o­nů dola­rů na jeho rea­li­za­ci.... Read more »

Garfield ve filmu: Podprůměrný animák s ikonickou postavou Garfielda

U nás doma máme rádi komiksy a Garfielda obzvlášť, tak­že jsme se s nad­še­ním vypra­vi­li do kina na sní­mek Garfield ve fil­mu. První komiks s kocou­rem Garfieldem milu­jí­cím lasag­ne vyšel již 19. 6. 1978.... Read more »

Maraton Indiana Jonese aneb dobrodružství neohroženého archeologa

Stejně jako Hvězdné vál­ky, Star Trek či v posled­ní době Avengers, najde se asi jen málo fanouš­ků pop­kul­tu­ry, kte­ré by minul Indiana Jones. Neohrožený pro­fe­sor arche­o­lo­gie, jenž mís­to spo­řá­da­né­ho vyu­čo­vá­ní na... Read more »
Stránka načtena za 2,68923 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47185 KB. | 19.06.2024 - 21:58:49