Kritiky.cz > 2024 > Červen > 08

Svět plný energie-encyklopedie pro školáky

Pracujete s dět­mi? Zajímáte se o pro­ble­ma­ti­ku vyu­ži­tel­nos­ti ener­gie, jak ener­gie vzni­ká i jak s ní lze šet­řit? Tato vel­mi obsáh­lá ency­klo­pe­die je pro vás ta pra­vá. Ocení ji uči­tel­ky, rodi­če, ale i děti... Read more »
Stránka načtena za 2,97044 s | počet dotazů: 176 | paměť: 46771 KB. | 19.06.2024 - 21:42:56