Kritiky.cz > 2024 > Červen > 19

Arvéd: tajemný, mysteriózní a magií opředený Jiří Smíchovský

Dnes večer jsem na ČT2 shléd­la tajem­ný, tem­ný, mys­te­ri­óz­ní a magií opře­de­ný film Arvéd, kte­rý pojed­ná­vá o roz­po­ru­pl­né sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vě Jiřího Arvéda Smíchovského, kte­rý šel ces­tou okult­ních a her­me­tic­kých věd tak... Read more »

Deník plný lásky – sdílejte společné chvíle

Půvabný neda­to­va­ný prů­vod­ce vaším vzta­hem se může stát zápis­ní­kem lás­ky. Obsahuje poe­tic­ké citá­ty obou auto­rů, Olgy Buškové a Martina Aglera, kte­ří jsou záro­veň part­ne­ři. Tento text je jejich spo­leč­ným dílem.... Read more »

Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko

Třetí série rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko skon­či­la po sedm­de­sá­ti sed­mi dnech napí­na­vé­ho boje. Ve finá­le se utka­li pro­gra­má­tor­ka Nikola a komik Mikýř, kte­rý nako­nec zís­kal titul Survivora a 2,5 mili­o­nu... Read more »
Stránka načtena za 3,48598 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47193 KB. | 22.07.2024 - 21:59:46