Kritiky.cz > 2024 > Červen > 16

Léčivá síla zvířat-jak nás zvířata uzdravují

Máte rádi zví­řa­ta? Hledáte zají­ma­vou pří­ruč­ku, ve kte­ré se dozví­te, jaký vliv na nás domá­cí maz­líč­ci mají a jak půso­bí na naše fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví? Kniha Léčivá síla zví­řat pro... Read more »

KOZEL ZAHRADNÍKEM

Pokud sází­te na skvě­le napsa­nou fan­ta­sy kni­hu, kte­rá vás ihned vtáh­ne do napí­na­vé­ho děje, urči­tě  si nenech­te ujít kni­hu s názvem „Kozel zahrad­ní­kem“ od spi­so­va­tel­ky Miroslavy Dvořákové.  Hlavní hrdi­nou toho­to... Read more »
Stránka načtena za 2,54782 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47078 KB. | 22.07.2024 - 23:05:55