Kritiky.cz > 2024 > Červen > 02

Terminátor: Kultovní Sci-fi film, který odstartoval fenomén

Terminátor je ame­ric­ký akč­ní sci-fi film z roku 1984, kte­rý reží­ro­val James Cameron, scé­nář napsa­li Cameron a Gale Anne Hurdová a Hurdová ho pro­du­ko­va­la. V hlav­ní roli Terminátora, kyber­ne­tic­ké­ho zabi­já­ka vysla­né­ho zpět v čase... Read more »

Vzor: Koprodukční drama o šikaně nejen na školách

Pokud vás nene­chá­vá chlad­ným ože­ha­vé téma šika­ny (nejen) na ško­lách mezi dět­mi, může vás oslo­vit kopro­dukč­ní film srbsko-italsko-česko-slovinské pro­duk­ce s názvem Vzor. Režisérem a scé­náris­tou je cena­mi ověn­če­ný Nejc Gazvoda, kte­rý... Read more »

Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou

Pokud jste pří­z­niv­ci seri­á­lů, mož­ná vás zaujme nový seri­ál Alice Nelis pod tak­tov­kou dvo­ji­ce reži­sé­rek Jasminy Blaževič a Lenky Wimmerové a v pro­duk­ci Lucky Man Production, kte­rá sestá­vá ze čtve­ři­ce pro­du­cen­tů... Read more »

PŘÍBĚH LUMÍKA. KRONIKY SPOUTANÝCH. PŘÍBĚHY Z MLÁDÍ

Máte-li chuť si pře­číst skvě­le napsa­ný sci-fi pří­běh, v němž není nou­ze o nad­ča­so­vá téma­ta, jež sto­jí k zamyš­le­ní, roz­hod­ně si nenech­te ujít kni­hu „PŘÍBĚH LUMÍKA. Kroniky spou­ta­ných. Příběhy z mlá­dí“ od Miroslava... Read more »
Stránka načtena za 2,59297 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47111 KB. | 19.06.2024 - 21:45:44