Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Blade Runner se dočká pokračování

Blade Runner se dočká pokračování

Blade Runner
Blade Runner
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně jsme se dočka­li, pro­dukč­ní fir­ma Alcon Entertainment totiž defi­ni­tiv­ně potvr­di­la zprá­vu o pokra­čo­vá­ní jed­no­ho z nej­slav­něj­ších sci-fi vůbec. Natáčení dru­hé­ho Blade Runnera začne už letos v létě, ovšem ne pod tak­tov­kou Ridleyho Scotta jak psa­li původ­ní zprá­vy, režie se nyní cho­pil oblí­be­ný kanad­ský reži­sér Denis Villeneuve, kte­rý reží­ro­val napří­klad skvě­lý thriller Zmizení. Ridley Scott se ale v prá­ci na pokra­čo­vá­ní jed­no­ho z jeho nej­slav­něj­ších fil­mů pře­ci jen obje­ví, zhos­til se role výkoné­ho pro­du­cen­ta a také se posta­ral o nákres pří­bě­hu, kte­rý násled­ně do scé­ná­ře roze­psa­la dvo­ji­ce Hampton FancherMichael Green. Další skvě­lou zprá­vou je, že ve dru­hém díle Blade Runnera, na roz­díl od nové­ho pokra­čo­vá­ní Indiana Jonese bude opět hrát Harrison Ford. Spolu s ním si ve fil­mu zahra­je také cha­risma­tic­ký Ryan Gosling, kte­ré­ho může­te znát napří­klad z fil­mů Sázka na nejis­to­tu, nebo z vel­mi ceně­né­ho roman­tic­ké­ho sním­ku Zápisník jed­né lás­ky. O záplet­ce nové­ho Blade Runnera toho zatím moc zná­mo není, pod­le něko­li­ka nepod­lo­že­ných infor­ma­cí by se měl ode­hrá­vat něko­lik dese­ti­le­tí od udá­los­tí prv­ní­ho dílu, a hovo­ří se i o tom, že záplet­ka fil­mu bude zamě­ře­na na hle­dá­ní Ricka Deckarda. Držme tedy tvůr­cům pal­ce, aby vše dob­ře dopadlo, pře­ci jen jsme na dvoj­ku toho­to kul­tov­ní­ho sci-fi čeka­li vel­mi dlou­ho, útě­chou nám ovšem zatím může být fakt, že sám Harrison Ford ozna­čil scé­nář k pokra­čo­vá­ní jako ten nej­lep­ší, jaký za posled­ních pár let četl.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20953 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72263 KB. | 24.05.2024 - 11:48:01