Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %

Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %

Fant01
Fant01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

J. K. Rowlingová napsa­la prv­ní svůj scé­nář. Ve spo­lu­prá­ci se zave­de­ným svě­to­vým reži­sé­rem Davidem Yatesem vzni­kl dal­ší film z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta Harryho Pottera.

fant02

Scénář je sice tro­cha jed­no­duš­ší, než bych čekal. První půl­ka, kde se před­sta­vu­je veš­ke­ré čaro­děj­né tvor­stvo, je pove­de­něj­ší než dru­há část fil­mu, kde se boju­je pro­ti nezná­mé enti­tě, kte­rá ničí „neča­ry“ (ame­ric­ký název pro mudly).

Hudba Jamese Newton Howarda v kli­du dopl­ňu­je veš­ke­rý děj a doká­že vychut­nat veš­ke­ré poci­ty a akce během fil­mu. Je vel­mi podob­ná před­cho­zím dílů Harry Pottera, dokon­ce i někte­ré čás­ti (úvod­ní titul­ky a ze Zoo) jsou pou­ži­ty z fil­mu před 15 lety.

fant03

Nevím, jest­li je dob­ré dopl­ňo­vat fil­mo­vý svět kolem Harry Pottera nový­mi fil­my, ale mys­lím si, že pros­tě ame­rič­tí pro­du­cen­ti dali ang­lic­ké spi­so­va­tel­ce dost peněz, aby pro ně při­pra­vi­la scé­nář kolem čaro­děj­né učeb­ni­ce Mloka Scamandera. Čeká nás něko­lik fil­mů, aby pení­ze pro­du­cen­tům i spi­so­va­tel­ce při­šly v dosta­teč­ném množ­ství.

Nový film Fantastická zví­řa­ta a kde je najít sice na posled­ní díly s Harry Potterem nemá, přes­to je to dob­rý film na odpo­led­ní sle­do­vá­ní v kinech. Pro fanouš­ky kou­zel­nic­ké­ho svě­ta je to povin­nost, pro­to­že kou­zel­nic­ký svět nesto­jí jenom na Harrym Potterovi. Určitě má svo­jí his­to­rii, slav­né bitvy o nad­vlá­du nad svě­tem. Po nových pří­bě­zích fanouš­ci prahnou, rádi se dozvě­dí, co se dělo před bitvou o Bradavice.


Photo © Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení Fantastická zvířata a kde je najít na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13252 s | počet dotazů: 263 | paměť: 73496 KB. | 21.05.2024 - 12:55:57