Kritiky.cz > Profily osob > Margot Robbie

Margot Robbie

MagrotNahled
MagrotNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Margot Robbie, rod­ným jmé­nem Margot Elise Robbie (* 2. čer­ven­ce 1990) je aus­tral­ská hereč­ka. První role při­šla s rolí Donny Freedman v tele­no­ve­le Neighbours (2008-11), za kte­rou zís­ka­la dvě nomi­na­ce na cenuLogie Award. Po pře­stě­ho­vá­ní do Spojených stá­tů zís­ka­la roli Laury Cameron v dra­ma­tic­kém seri­á­lu sta­ni­ce ABC Pan Am a obje­vi­la se ve fil­mech jako Lásky čas a Vlk z Wall Street.

Magrot

Životopis

Narodila se v Gold Coastu v Queenslandu. Její mat­ka Sarie Kessler je fyzi­o­te­ra­pe­u­t­ka. Když jí bylo sedm­náct let pře­stě­ho­va­la se do Melbourne a zača­la se pro­fe­si­o­nál­ně věno­vat herec­tví. V roce 2007 odma­tu­ro­va­la naSomerset College.

Kariéra

Profesionálně se zača­la herec­tví věno­vat v roce 2007, kdy se obje­vi­la ve dvou fil­mech I.C.U. a Vigilante. Také se obje­vi­la v něko­li­ka rekla­mách a zís­ka­la něko­lik hos­tu­jí­cích rolí v seri­á­lech jako The Elephant PrincessCity Homicide.

V roce 2008 zís­ka­la roli Donny Freedman v aus­tral­ské tele­no­ve­le Neighbours. Původně měla její posta­va být pou­ze hos­tem, ale brzy se sta­la posta­vou hlav­ní. V roce 2009 zís­ka­la nomi­na­ci na cenu Logie Award a Kids“ Choice Award. V září 2010 bylo ozná­me­no, že po třech letech opouš­tí seri­ál, kvů­li stě­ho­vá­ní do Hollywoodu.

Po pří­le­tu do Los Angeles se pokou­še­la zís­kat roli v seri­á­lu Charlieho andíl­ci. Producent Sony Pictures Television pre­fe­ro­val, aby se při­po­ji­la k seri­á­lu Pan Am, po boku Christiny Ricci. V seri­á­lu zís­ka­la roli nově vytré­no­va­né letuš­ky Laury Cameron. Seriál byl však zru­šen po prv­ní sérii, kvů­li níz­ké sledovanosti.V květ­nu 2012 se při­po­ji­la k obsa­ze­ní fil­mu Lásky čas. Následující měsíc bylo ozná­me­no, že zís­ka­la roli ve fil­mu Vlk z Wall Street. Za roli zís­ka­la nomi­na­ci na MTV Movie Award v kate­go­rii Objev roku a zís­ka­la cenu Empire Award v kate­go­rii Nejlepší nová­ček.

Připojila se k obsa­ze­ní fil­mu Violet Talent.Také se obje­ví ve fil­mu Suite fra­nçai­se, adap­ta­ci nove­ly Irène Némirovsky. Získala roli Ann Burden ve fil­mo­vé adap­ta­ci Z for Zachariah, kte­rá se natá­če­la na Novém Zélandě. Film měl pre­mi­é­ru 24. led­na 2015 na Filmovém fes­ti­va­lu Sundance.Na 1. čer­ven­ce 2016 je sta­no­ve­na pre­mi­é­ra fil­mu Tarzan. V říj­nu 2014 bylo ozná­me­no, že se při­po­ji­la k obsa­ze­ní při­pra­vo­va­né­ho fil­mu Suicide Squad. Ve fil­mu se obje­ví v roli Harley Quinn.

V roce 2015 obdr­že­la nomi­na­ci na cenu BAFTA Rising Star Award. Bylo potvr­ze­no, že si zahra­je ve fil­mu The Taliban Shuffle.

Osobní život

V roce 2009 zača­la byd­let s hereč­kou Ashleigh Brewer, se kte­rou se sezná­mi­la na natá­če­ní Neighbours.


Detaily o článku Margot Robbie

Foto

Popis
English: Margot Robbie at the 2015 San Diego Comic Con International in San Diego, California.
Datum
Zdroj Vlastní dílo
Autor Gage Skidmore
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)

Must attri­bu­te to Gage Skidmore if used elsewhe­re, other than on Wikimedia and its pro­jects.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84835 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71906 KB. | 22.07.2024 - 11:05:47