Kritiky.cz > Recenze knih > Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

nový tajný dení hendrika groena
nový tajný dení hendrika groena
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Populární holand­ský sta­řík Hendrik Groen je zpět! Po roce se roz­ho­dl opět vrá­tit ke své­mu dení­ku a zazna­me­ná­vat všech­no, co se děje v domo­vě důchod­ců, ve kte­rém trá­ví stá­ří. Pořád nemů­že zapo­me­nout na milo­va­nou Eefje a stá­le čas­tě­ji pře­mí­tá o živo­tě a smr­ti.

Navzdory tomu se Hendrik nevzdá­vá! Uvědomuje si, že čas je nemi­lo­srd­ný, a pro­to se roz­hod­ne dny, kte­ré mu ješ­tě zbý­va­jí, pro­žít napl­no. Se svým anar­chis­tic­kým klu­bem Staří-ale-ne-mrtví, do kte­ré­ho byli při­ja­ti dva nováč­ci, i nadá­le pod­ni­ka­jí výle­ty, navště­vu­jí nejrůzněj­ší restau­ra­ce a ochut­ná­va­jí jíd­la z celé­ho svě­ta. Nevěnují se jenom zába­vě, ale roz­hod­nou se kan­di­do­vat do Řady oby­va­tel, aby moh­li zlep­šit život v domo­vě důchod­ců a pro­to­že se jim zdá, že ředi­tel­ka jim jis­té sku­teč­nos­ti zata­ju­je, poku­sí se zjis­tit, zda jejich domo­vu hro­zí zavře­ní - a pokud ano, udě­la­jí všech­no pro­to, aby se tak nesta­lo.

Pokud hle­dá­te napí­na­vé čte­ní, kte­ré má spád, Hendrikovu dení­ku na chuť nepři­jde­te. Tak jako život v domo­vě důchodců i pří­běh ubí­há poma­ly a občas mono­ton­ně, vysky­tu­jí se v něm úva­hy důchodců o sou­čas­né době, vzpo­mín­ky na minu­lost a to všech­no je protka­né vese­lý­mi zážit­ky a plá­ny klu­bu Staří-ale-ne-mrtví, díky kte­rým kni­ha nepůsobí depre­siv­ně, ale uka­zu­je, že i v stá­ří může být život v rám­ci mož­nos­tí dob­ro­druž­ný.

Hlavní hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí a plní chu­ti do živo­ta. Jejich pro­ti­kla­dem jsou nek­te­ří pro­tiv­ní důchod­ci, kte­ří se věč­ně na něco stě­žu­jí a všech­no jim při­pa­dá špat­né - kro­mě jich samot­ních. Prostřednictvím Hendrikových zápisků si z nich autor dělá legra­ci a paro­du­je jejich cho­vá­ní, tak­že i když je kni­ha spí­še hor­ko­slad­ká, tyhle čás­ti vás roze­smě­jí.  Závěr vás zase roz­plá­če, a i když už od půlky kni­hy víte, že se ta udá­lost sta­ne, stej­ně je to moc smut­né. Příběh ale není uza­vře­ný - není napří­klad jas­né, zda uspě­je plán na záchra­nu domo­va - tak­že je mož­né, že se dočká­me pokra­čo­vá­ní.

Hodnocení: 100%

NOVÝ TAJNÝ DENÍK HENDRIKA GROENA, 85 LET

Autor: Hendrik Groen

Originální název: Zolang er leven is: het twee­de gehe­i­me dag­bo­ek van Hendrik Groen, 85 jaar

Překlad: Lucie Doležilová

Vydáno: XYZ, 2018

Počet stran: 432

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,49882 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71842 KB. | 18.07.2024 - 16:45:33