Kritiky.cz > Recenze knih > Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Rod - Nebezpečné stvůry jsou všude…

Rod
Rod
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Z pod­ze­mí na zem vylé­za­jí bytos­ti. Bytosti, kte­ré měly trestat jenom ty špat­né, ale roz­hod­ly se, že chtě­jí dělat špat­né věci všem. Okřídlení, pokr­če­ní nebo nehmot­ní tvo­ro­vé se tak pohy­bu­jí po svě­tě. Ve stej­nou dobu se muž jmé­nem Rod vra­cí z klu­bu domů a setká­vá se se zástup­ci mimo­zem­ské pla­ne­ty, kte­ří ho obda­ru­jí zvlášt­ní schop­nos­tí. Bude na něm, aby zahnal zlé bytos­ti, kte­ré chtě­jí jenom ško­dit.

Knihu jsem vza­la do ruky s tím, že jsem si chtě­la pře­číst mys­te­ri­óz­ní thriller, ale tohle jsem na sto pro­cent nedo­sta­la. Během čte­ní jsem si říka­la, že jako paro­die na thriller by to bylo skvě­lé, ale jako váž­ně myš­le­ný thriller to pod­le mě nemů­že obstát.

Mám dojem, že kni­ze ani nesed­lo ozna­če­ní thriller, pro­to­že mís­ty kni­ha měla mno­hem blí­že k romá­nu, když autor popi­so­val, jak se hlav­ní posta­vy mají rády a uží­va­jí si krás­nou dovo­le­nou. Autor také při­dá­val vtip­né pasá­že, kte­ré jsem měla ráda, pro­to­že jsem se u někte­rých muse­la nahlas smát. Kdyby kni­ha byla ozna­če­ná jako humor­ný thriller, tak bych byla spo­ko­je­ná, ale takhle jsem se těši­la na něja­ký mra­zi­vý thriller a to kni­ha roz­hod­ně není.

Autorův styl psa­ní není vůbec špat­ný. Píše poměr­ně čti­vě a vybí­rá hezká slo­va, což jsem u kni­hy oce­ňo­va­la. Jako spi­so­va­tel je dob­rý, ale tahle kni­ha se mu to moc nepo­ved­la. Nejspíš měl kni­ze věno­vat více času a pře­de­vším zvá­žit jaký žánr chce psát.

Nemůžu říct, komu bych kni­hu dopo­ru­či­la, pro­to­že nevím, jest­li někdo, kdo čeká mys­te­ri­óz­ní thriller a pře­čte si tohle, bude spo­ko­je­ný. Když ale začne­te kni­hu číst s tím, že si chce­te pře­číst humor­nou kni­hu, bude­te spo­ko­je­ni.

Za kni­hu děku­ji nakla­da­tel­ství Grada a kni­hu může­te zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55548 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71586 KB. | 13.07.2024 - 15:07:29