Kritiky.cz > Horory > I Sell the Dead (2008)

I Sell the Dead (2008)

rp selldead.jpg
rp selldead.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vykrádání hrobů může být i zába­va, ale spí­še vám jde furt někdo po krku…

Arthurovi Blakeovi zbý­vá posled­ních pár hodin před popra­vou gilo­ti­nou. Tomuto zná­mé­mu vykra­da­či hrobů prá­vě popra­vi­li par­ťá­ka a než si při­jde zuba­tá i pro něj, navští­ví jej v cele kněz Duffy, kte­rý si chce vypo­slech­nout jeho pří­běh. Arthur nic nena­mí­tá a tak mu začne vyprá­vět, jak se sezná­mil s Willie Grimesem, ale pře­de­vším o skvě­lém leč vel­mi nebez­peč­ném džo­bu, jakým kšeft s mrt­vo­la­mi „beze­spo­ru je“. Nebožtíci, vykra­da­či hrobů a nemrt­ví se pro nás sta­nou „nemi­lou“ spo­leč­nos­tí, při sle­do­vá­ní této lehce mor­bid­ní podí­va­né…

Český název: Obchodník se smr­tí
Režie: Glenn McQuaid
Rok výro­by: 2008
Délka: 85.min
Země: USA
Hrají:
Dominic Monaghan ………..(Arthur Blake)
Larry Fessenden ……………(Willie Grimes)
Ron Perlman ……………….(Otec Duffy)
John Speredakos ……………(Cornelius Murphy)
Brenda Cooney …………….(Fanny Bryers)
…a dal­ší


Glenn McQuaid nás ve své prvo­ti­ně zave­de do 18.století, drs­né doby ve kte­ré se chu­di­na živi­la oprav­du vše­li­jak, lidé věři­li nej­růz­něj­ším pověrám a spra­ve­dl­nost měři­la oprav­du krát­kým met­rem. Spousta pro­vi­nil­ců při­šla o hla­vu i pro men­ší pře­stup­ky, než­li je vykrá­dá­ní hrobů, ale pro ten­to nehu­mán­ní způ­sob obži­vy by se nena­šlo pocho­pe­ní ani dnes. Kdo by doká­zal odpus­tit lidem, kte­ří bez ostychu okra­dou mrt­vé v mís­tě jejich posled­ní­ho odpo­čin­ku, nebo co víc dokon­ce ukrad­nou celé jeho tělo.

Každý se však musí nějak živit a naši dva hlav­ní hrdi­no­vé nám uká­ží, že jejich špi­na­vé řemes­lo sebou nese i různá úska­lí. Celý sní­mek je naštěs­tí ozdo­ben dáv­kou čer­né­ho humo­ru, kte­rý je na něm asi tím nej­lep­ším, čeho se tu divák dočká. Místy však někte­ré situ­a­ce hod­ně koke­tu­jí s paro­dií a to už se mi zas tak moc nelí­bi­lo. Došlo totiž i na pasá­že, kdy byl tvůr­čí humor spí­še trap­nou zále­ži­tos­tí, než­li bych se u toho popa­dal za bři­cho. Naštěstí naši zlo­dě­jíč­ci zača­li vyhle­dá­vat vět­ší adre­na­lin a mrt­vo­ly oby­čej­ných lidí jim pře­sta­lo sta­čit. Díky tomu se dosta­li hned něko­li­krát do kříž­ku s nemrt­vý­mi, což jsem kvi­to­val s nad­še­ním. 

(SPOILER) Přesvědčíme se o tom, že česnek není jen dobrou pří­sa­dou k dochu­ce­ní jídel, ale má i jiné vyu­ži­tí, že dře­vě­ný kolík by měl zůstat zapích­nu­tý tam kde je – zvláš­tě když má upír chuť na čer­stvou­č­kou krev, nebo že upad­lá noha má jis­tě své­ho maji­te­le, kte­rý nemu­sí mít zrov­na ty nej­lep­ší úmys­ly…(KONEC SPOILERU)

Jakoby těch tram­pot nemě­li naši hrdi­no­vé již tak dost, i oni se musí potý­kat s kon­ku­ren­cí. Vykrádání hrobů v urči­tých chví­lích může sku­teč­ně při­ná­šet ovo­ce a Murphyho ban­da o tom ví své. Na roz­díl od Grimese a Blakea se však neští­tí pou­žít jaké­ko­liv pro­střed­ky, aby dosta­li ty nej­lukra­tiv­něj­ší nabíd­ky prá­vě oni. Členové této ban­dy urči­tě sto­jí za zvý­še­nou pozor­nost, přes­to­že se jim v tom­to sním­ku nedo­sta­lo moc pro­sto­ru.
Asi nej­vět­ším pro­blé­mem se však sta­la sama nevy­vá­že­nost scé­ná­ře. Zatímco mís­ty doká­že film sku­teč­ně dob­ře poba­vit a zaujmout, tak se zde vysky­tu­jí i dosti dlou­hé a pře­de­vším nud­né pasá­že, kte­ré pod­stat­ně brz­di­ly roz­jíž­dě­jí­cí se atmo­sfé­ru. Přišlo mi jako bych nase­dl do tram­va­je, kte­rá kaž­dých pět minut zasta­vo­va­la a já se v ní začal cítit čím dál tím víc una­ve­něj­ší a ospa­lej­ší.

Naštěstí mě od toho ochrá­ni­lo herec­ké obsa­ze­ní, kdy pře­de­vším dvo­ji­ce Dominic Monaghan a Ron Perlman před­ved­li doce­la obstoj­né výko­ny. Oba pány mám rád a jejich pří­tom­nost nako­nec i roz­hod­la o mém koneč­ném hod­no­ce­ní. Pozadu však za nimi nezů­stá­val ani Larry Fessenden se svým šíle­ným kuku­čem. Hororové fan­dy jis­tě potě­ši­la i pří­tom­nost Anguse Scrimma, kte­rý si zde zahrál jed­nu z ved­lej­ších rolí. 

Hodnocení:
Nakonec tomu dám kla­sic­ké prů­měr­né hod­no­ce­ní, přes­to­že měl film i navíc. Bohužel těch chyb a nud­něj­ších chvil je tu oprav­du dost. Na svůj prv­ní film si však Glenn McQuaid neve­dl úpl­ně nej­hůře. 50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dokument o Bitcoinu a kryptoměnách startuje na Discovery Channel TV12. června 2020 Dokument o Bitcoinu a kryptoměnách startuje na Discovery Channel TV Na TV kanálu Discovery channel bude uveden dokument o Bitcoinu a kryptoměnách s názvem Open Source Money. Je to dokument o vzestupu kryptoměn a o blockchainové společnosti DragonChain, […] Posted in Filmové recenze
  • Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero27. září 2016 Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kdo to po nás převezme, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvory vzešlé z workshopů s […] Posted in Zajímavosti
  • Titulky k Khozhdenie po mukam S01E12 - Dvenatsataya seriya28. prosince 2020 Titulky k Khozhdenie po mukam S01E12 - Dvenatsataya seriya A máme tu poslední díl. Ivan s Vadimem se díky prohozeným identitám dostanou do problémů. Káťa cestuje zpátky do Petrohradu. Dáša se snaží dostat k Ivanovi na frontu. Titulky pro vás […] Posted in Titulky
  • Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...31. ledna 2019 Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém... Doreen Virtue poprvé v novém kabátě. Poprvé bez andělů, ale na křídlech křesťanství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové karty? Na titulní straně vidíme krásný modrorůžový výjev, […] Posted in Recenze knih
  • Ludo (2015)8. července 2020 Ludo (2015) Zakázaná hra, jenž má svá vlastní pravidla a hlavně touží po vaší krvi a bolesti…Dva mladé a především pěkně nadržené páry hledají ve městě místo, kde by si spolu mohli pořádně […] Posted in Horory
  • MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé4. října 2019 MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé ONDŘEJ PROVAZNÍK (1978) Narozen v Praze. Absolvoval žurnalistiku na FSV UK v Praze a obor scenáristika a dramaturgie na pražské FAMU. Debutoval společně s Martinem Duškem celovečerním […] Posted in Profily osob
  • IT Crowd4. března 2022 IT Crowd Posted in Komiks
  • Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit27. března 2012 Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit Máte obavy, že někdo, koho znáte, má problém s hazardními hrami, ale nevíte, jaký typ věcí hledat? Poznáním varovných znamení můžete zjistit, jaká opatření je třeba podniknout. Obvyklé […] Posted in Domácí rady
  • Želary3. září 2003 Želary Píší se čtyřicátá léta, doba protektorátu a okupace Čech a Moravy Němci. Eliška je mladá dívka, toho času nedostudovaná lékařka, z důvodu násilného uzavření vysokých škol. Pracuje jako […] Posted in Filmové premiéry
  • Us (2019)30. května 2020 Us (2019) Každý máme prý svého dvojníka, jen je lepší se s ním nikdy nepotkat…! Čtyřčlenná černošská rodinka vyráží strávit pár dní na kalifornské pobřeží a jednou […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,73331 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72251 KB. | 21.05.2024 - 21:53:11