Kritiky.cz > Horory > Reykjavik Whale Watching Massacre (2009)

Reykjavik Whale Watching Massacre (2009)

rp Reykjavik Whale Watching Massacre09 cover.jpg
rp Reykjavik Whale Watching Massacre09 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Islandští velry­bá­ři si občas zpří­jem­ňu­jí chví­le masa­kro­vá­ním nebo­hých turis­tů.

Pro Annette neza­čal den zrov­na nej­lé­pe. Nejprve se večer pořád­ně opi­la a násle­du­jí­cí­ho rána málem zaspa­la odjezd výlet­ní lodi. Doslova na posled­ní chví­li se dosta­la na její palu­bu, aby nezmeš­ka­la pozo­ro­vá­ní velryb. Kdyby však tuši­la, co jí dneš­ní­ho dne čeká, tak by tolik nespě­cha­la. Společně s něko­li­ka dal­ší­mi turis­ty se sta­ne svěd­kem neho­dy, při níž opi­lý pasa­žér smr­tel­ně zra­ní kapi­tá­na lodi. Jeho pomoc­ník zazmat­ku­je a uje­de pryč, nechá­va­jíc ostat­ní napo­spas moři. Naštěstí jsou zachrá­ně­ni jed­ním velry­bá­řem, kte­rý je odve­ze na svou loď. Nikdo z nich však nemá ani tuše­ní, že se prá­vě dosta­li do spá­rů tříčlen­né rodi­ny psy­cho­pa­tů. Ti ihned roz­pou­ta­jí krva­vý masa­kr a na širém moři pro­puk­ne zou­fa­lý boj o holý život.

Český název: Rejkjavík
Režie: Júlíus Kemp
Rok výro­by: 2009
Délka: 90 min
Země: Island
Hrají:
Pihla Viitala…(Annette)
Miranda Hennessy…(Marie-Anne)
Terence Anderson…(Leon)
Nae…(Endo)
Helgi Björnsson…(Tryggvi)
Stefán Jónsson…(Siggi)
…a dal­ší

Tak už i Islanďané se roz­hod­li nato­čit sla­sher, ale do jaké míry se jim poda­ři­lo pro­ra­zit tou zápla­vou kon­ku­ren­ce? No poprav­dě moc ne. Film není vylo­že­ně špat­ný, má i něko­lik slib­ných momen­tů, ale dle mého názo­ru vel­mi brzy upad­ne v zapo­mně­ní. Scénář se neo­pí­rá o žád­nou pořád­nou ori­gi­nál­ní myš­len­ku a tak nám nezbý­vá než obdi­vo­vat onu „mra­zi­vost“, kte­rá nás pro­vá­zí napříč celým fil­mem. Bohužel tady se však baví­me o pro­stře­dí, niko­liv o atmo­sfé­ře. Navíc se tvůr­ci sna­ži­li do děje až moc pro­tla­čit i množ­ství humor­ných scén (nebo lépe řeče­no čer­né­ho humo­ru), kte­ré se ovšem dost čas­to míje­ly účin­kem. Režisér pros­tě nedo­ká­zal zce­la vyu­žít všech klad­ných prv­ků, kte­ré se mu tady nabí­ze­li.

Především pak se mi hod­ně líbi­la cha­rak­te­ris­ti­ka jed­not­li­vých postav, kte­rá byla oprav­du pes­t­ro­ba­rev­ná. Bohužel tady se s ní pra­co­va­lo jen v prv­ní polo­vi­ně fil­mu. Než se roz­pou­tal masa­kr na velry­bář­ské lodi, dočká se divák něko­li­ka humor­ných situ­a­cí a samo­zřej­mě nesmí chy­bět ani ten tak­zva­ný „čer­ný humor“. Já si tyto chví­le oprav­du uží­val a fun­go­va­lo to i poté, co psy­cho­pa­tic­ká rodin­ka zača­la naše hrdi­ny postup­ně vybí­jet. Jenže zhru­ba v posled­ní tře­ti­ně se to zlo­mi­lo a nasta­la chví­le pro žánro­vé „klišé“ a nedo­ta­že­né scé­ny. Přišlo mi, jako­by tvůr­ci solid­ně roz­pra­co­va­li své myš­len­ky, ale násled­ně se zasek­li a nevě­dě­li si rady jak dál. Našla se tu celá řada momen­tů (viz maják, kosat­ka), kdy mís­to aby se zača­lo stup­ňo­vat napě­tí, tak všech­no uťal střih a divá­ko­vi zůsta­li oči pro pláč a spous­ta otaz­ní­ků v hla­vě. To samé závěr s Japonkou byl nedo­ta­že­ný do kon­ce.

Reykjavík se sice sna­ží vypa­dat tvr­dě, ale do doko­na­los­ti má hod­ně dale­ko. Některé mor­dy jsou urči­tě zají­ma­vé, zvláš­tě pak har­pu­no­vá­ní, ale najde se zde i spous­ta momen­tů, kte­ré srá­ží cel­ko­vou úro­veň na samou hra­ni­ci prů­mě­ru a mož­ná až pod­prů­mě­ru. Buranský nádech sice potě­ší, ale těch zápo­rů tu bylo na můj vkus až pří­liš mno­ho. Zvláště když tu všech­no fun­go­va­lo jen napůl a nic neby­lo dota­že­né do kon­ce. Bohužel musím říct, že ten­to film byl sice pro mne víta­ným zpes­t­ře­ním, ale dopo­ru­čo­vat jej niko­mu nebu­du. Režisér Kemp by se měl pro­příš­tě pořád­ně zamys­let, vychy­tat všech­ny ty mou­chy a mož­ná se od něj někdy dočká­me lep­ší podí­va­né.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Stačí jen chtít18. září 2017 Stačí jen chtít Americká spisovatelka Joelle Charbonneau si po celém světě podmanila spoustu příznivců napínavé a akční young adult literatury. Kdo by neznal a nemiloval Univerzitu výjimečných, její […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: Colette Baron Reid: Orákulum moudrosti21. září 2020 RECENZE: Colette Baron Reid: Orákulum moudrosti Autorka umí spojit symboliku karet, i-ťingu, run a další symboly tak mistrně, že nám před očima vzniká příběh moudrosti. Životní situace, na kterou se díky tomuto jejímu povídání […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Moje levá noha (1989)24. prosince 2022 Moje levá noha (1989) Tento irský film natočený podle autobiografické knihy Christyho Browna je (zvláště na konci) poněkud sentimentální. Ale ona sentimentalita má, podle mého názoru, v tomto případě své […] Posted in Krátké recenze
  • Canada Team Journey | #IIHFWorlds 20213. června 2021 Canada Team Journey | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • V zajetí démonů 2 | The Conjuring 2 [65%]26. června 2016 V zajetí démonů 2 | The Conjuring 2 [65%] James Wan je s největší pravděpodobností nejadorovanější hororový tvůrce současnosti. Když si tedy před třemi lety odskočil od příprav druhého dílu Insidious k dobové hororové podívané […] Posted in Filmové recenze
  • Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy20. ledna 2005 Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy Zemětřesení v Indickém oceánu a následná ničivá vlna tsunami změnila na sklonku loňského roku svět. Rázem je nás o 160 tisíc méně. Životy se už nikomu nedají vrátit. Pomáhat se však může. […] Posted in Články
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • ZLÍNFEST - Rozhovor se Zuzanou Švancarovou 26. května 201830. dubna 2018 ZLÍNFEST - Rozhovor se Zuzanou Švancarovou 26. května 2018 Posted in Videa
  • AVATAR 2: The Way of Water22. srpna 2023 AVATAR 2: The Way of Water Více než deset let jsme si museli počkat na volné pokračování filmu Avatar, a to Avatar 2:"The Way of Water", který ohromuje své diváky stejně tak jako v minulosti jeho první díl.  V […] Posted in Filmové recenze
  • Frightmare (1983)30. září 2016 Frightmare (1983)  Býval uznávanou hvězdou hororových filmů a i po své smrti si pro své věrné fanoušky přichystal zajímavé „vystoupení“. Bohužel to neplatí pro diváky, kteří si tento […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,20937 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72021 KB. | 19.04.2024 - 01:03:37