Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > SpongeBob ve filmu: Houba na suchu

SpongeBob ve filmu: Houba na suchu

SpongeBob2
SpongeBob2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už si ani nepa­ma­tu­ji, kdy jsem viděl popr­vé SpongeBoba. Asi na sta­řič­kém počí­ta­či v DivX. To mi by bylo 24. Připadám si, jako kdy­by to bylo v 90. letech. Americké fil­my se k nám nedo­sta­ly a kina byla plná úpl­ně jiných fil­mů.

SpongeBob1Od té doby už je dal­ší tře­ti­na živo­ta za mnou a zno­va jdu na SpongeBoba. Tentokrát s moji ženou a jas­nou před­sta­vou jaký ulít­lý humor mám oče­ká­vat. Že jde teď seri­ál na Nováckém zábav­ném pro­gra­mu (Smíchov), tak si kaž­dý večer dávám odychov­ku z jiné­ho svě­ta.  Z ani­mo­va­né­ho svě­ta Zátiší bikin, kde v hlav­ní roli v živo­tě všech moř­ských ryb, kra­ba, hvěz­di­ce, vever­ky v batyska­fu a hlav­ně moř­ské hou­by ve čtver­co­vých kalho­tách, je Krabí Hambáč. Nejlepší bur­ger moř­ské říše.

Druhý fil­mo­vý díl SpongeBoba pokra­ču­je v zave­de­ném sty­lu všech tele­viz­ních dílů a samo­zřej­mě prv­ní­ho fil­mu. Humor je neko­rekt­ní, straš­ně rych­lý a hlav­ně kaž­dou chvil­ku se obje­ví dal­ší vtí­pek, jak vizu­ál­ní, tak u mlu­ve­ný. Sledujeme neu­stá­lý pří­sun vtip­ných oka­mži­ků z pří­hod hlav­ních postav.

Více než půl­ku sle­du­je­me ani­mo­va­né dob­ro­druž­ství pod moř­skou hla­di­nou a až ke kon­ci se dosta­ne­me do reál­né­ho svě­ta, kdy veš­ke­ré tuž­by fanouš­ků budou spl­ně­ny a vti­py, kte­ré jsme byly zapl­ně­ny, jsou vygra­do­vá­ny až do absurd­na.

SpongeBob2Každý, kdo zná ale­spoň jeden z dílů SpongeBoba v tele­vi­zi zná hlav­ní zápor­nou posta­vu. Tím je Plankton. Jeho zápor­nou roli nahra­zu­je pirát hra­ný Antoniem Banderasem. Tento slav­ný Španěl  už bere jaký­ko­liv štěk. Je dost mož­né, že je i fan­da seri­á­lu, ale mys­lím, že by nám úpl­ně sta­čil méně slav­ný herec, pro­to­že jej ani­mo­va­né posta­vič­ky znač­ně zasti­ňu­jí.

Animované 3D sek­ven­ce neuško­dí. Je dob­ře, že kla­sic­ký ani­mo­va­ný seri­ál (pod hla­di­nou) udě­la­li ploš­ko­vě ani­mo­va­ný a že nad hla­di­nou je celý 3D pro­stor. S 3D brý­le­mi je pro­to na co kou­kat, nejen na 3D posta­vič­ky SpongeBoba, ale i na Transformované super posta­vy ze Zátiší bikin.  Tvůrci zdár­ně trans­for­mo­va­li vlast­nos­ti a tuž­by posta­vi­ček do jejich Supermanských vari­a­cí.

Celý film je pro­to vel­mi humor­ný a ten kdo zdá cha­rak­te­ris­tic­ký humor SpongeBoba, tak se šíle­ně baví. Je sice prav­da, že se urči­tě film urči­tě líbit nebu­de všem, ale mne s man­žel­kou se líbil.


Podívejte se na hodnocení SpongeBob ve filmu: Houba na suchu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53208 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71787 KB. | 24.06.2024 - 15:23:15