Kritiky.cz > Články > Večerníček oslovuje děti z televizních obrazovek už 50 let

Večerníček oslovuje děti z televizních obrazovek už 50 let

DSCN0025
DSCN0025
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letos uply­ne 50let od vysí­lá­ní prv­ní pra­vi­del­né pohád­ky s názvem O klu­ko­vi a kome­tě pro nejmen­ší tele­viz­ní divá­ky.  Od září 1965 se vysí­lá Večerníček se zněl­kou, kte­rá pro­vá­zí pod­ve­čer­ní pohád­ky dodnes. Kluka s papí­ro­vou čepi­cí nakres­lil výtvar­ník Radek Pilař a jeho posta­vič­ku reží­ro­val Václav Bedřich. Postavičku ani­mo­val Antonín Bureš a hud­bu ke zněl­ce slo­žil Ladislav Simon. Hlas Večerníčkovi pro­pů­čil teh­dy pěti­le­tý Michal Citavý za hono­rář 75 Kč.

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci infor­mo­val ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák také o plá­no­va­ných akcích sou­vi­se­jí­cích s osla­va­mi. Josef Dvořák si zavzpo­mí­nal na své prv­ní natá­če­ní pohád­ky Maxipes Fík a pří­tom­né novi­ná­ře pozdra­vil i tvůr­ce seri­á­lů o zví­řa­tech Vaclav Cahaloupek, kte­rý před­sta­vil svou malou liš­čí hereč­ku.

Za pade­sát let vznik­lo více než tři sta sedm­de­sát cyk­lů pohá­dek na dobrou noc.  Mezi nej­ob­lí­be­něj­ší pat­ří Krkonošská pohád­ka, O Krtkovi, Bob a Bobek a také neroz­luč­ná dvo­ji­ce šiku­lů se jmé­ny Pat a Mat.

Pro letoš­ní rok naplá­no­va­la České tele­vi­ze­sé­rii nových pohádek:O skřít­ku Racochejlovi, Gorilí poví­dá­ní, Tarbíci, Žížaláci, Nejmenší slon na svě­tě, Povídání o Manince a tatín­ko­vi a Vynálezce Alva.

Kromě nových pohá­dek při­pra­vi­la na letoš­ní rok České tele­vi­ze sérii akcí, kdy se při­po­me­nou začát­ky a úspěš­né pohád­ko­vé seri­á­ly Večerníčků. V ter­mí­nu od 30. květ­na do polo­vi­ny září bude pro­bí­hat výsta­va s názvem Večerníček sla­ví 50 let v Valdštejnské jízdár­ně a gale­rii Kampa v Praze. Výstava je urče­na pro dět­ské i dospě­lé divá­ky. Nabízí inter­ak­tiv­ní expo­zi­ce, výtvar­né návrhy, kres­by a lout­ky. Program budou doplo­vat tvůr­čí díl­ny, kur­zy ani­ma­ce a setká­ní s tvůr­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62695 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71858 KB. | 25.07.2024 - 15:46:24