Kritiky.cz > Recenze her > Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Yoka
Yoka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První Yooka -Layle hra byla ve sty­lu moder­ní 3D gra­fi­ky s krás­ným pro­stře­dím a ani­ma­ce­mi. Velice se poved­la a zaslou­že­ně pat­ří k veli­ce kva­lit­ním titu­lům pro dlou­hé hodi­ny zába­vy. Kdo čekal u nové­ho titu­lu Yooka Laylee and the Impossible Lair stej­ný styl zpra­co­vá­ní bude zce­la  urči­tě pře­kva­pen. Tentokráte se tvůr­ci pus­ti­li do radi­kál­ní změ­ny a s 3D vze­zře­ní, kte­ré nezmi­ze­lo tak úpl­ně se dostá­vá­me pře­kva­pi­vě do zábav­né 2D plo­ši­nov­ky veli­ce oblí­be­né v 80. a 90. letech.

 Grafické zpra­co­vá­ní je oprav­du na vyso­ké úrov­ni, ani­ma­ce hlav­ních hrdi­nů i nepřá­tel je skvě­le pro­pra­co­va­ná do sebe­men­ších detai­lů včet­ně vše­li­ja­kých efek­tů, jak jsme v dneš­ní době již zvyklí. Není to ale vůbec na ško­du. Jako celek je to veli­ce půso­bi­vá a zábav­ná podí­va­ná. Hra je doko­na­le ply­nu­lá, tech­nic­ky per­fekt­ně zvlád­nu­tá.  Velice rych­le vás vtáh­ne do děje a jen tak nepus­tí. Obtížnost se postup­ně zvy­šu­je, ale na to jsme již zvyklí a musí­me s tím počí­tat.   Hlavní mise se ode­hrá­va­jí ve 2D. Nechybí tu naštěs­tí mís­ta s ulo­že­ním v jed­not­li­vých úrov­ních, kte­rých je poví­ce­ro, abys­te nemu­se­li neu­stá­le od začát­ku. Hra osa­hu­je navíc i logic­ké a bonus mini  hry. Nejsou vůbec na ško­du a potrá­pí vás tro­chu namá­hat mozeč­ky.

Občas se už not­ně zamo­tá­te, kde  že to vůbec jste. Ku pomo­ci máte naštěs­tí inter­ak­tiv­ní mini mapu, kte­rá je ten­to­krát v 2,5D sty­lu.  Postupně se náhled roz­ši­řu­je z mrač­na. Podle ní se zori­en­tu­je­te a sle­du­je­te jakou část hry máte  dohra­nou. Zde pro­chá­zí­te mezi jed­not­li­vý­mi část­mi (por­tá­ly). Musíte je postup­ně vyhle­dat, odkrýt a  pak do nich vstu­pu­je­te. Angličtina se hodí, tex­tů je v mini mapě u posta­vi­ček, co vám radí poví­ce­ro  s mož­nos­tí vol­by. Dalo by se říci, že se jed­ná o blu­diš­tě, kde se postup­ně dostá­vá­te k hlav­ním 2D  čás­tem kde na vás samo­zřej­mě čeká vše­li­ja­ké to ská­ká­ní, hopsá­ní, kotr­mel­ce ala Sonic. Jde pře­ci  hlav­ně o ská­kač­ku. A to veli­ce zda­ři­lou ve sty­lu nové Giana sis­ters, kte­rá také pro­šla radi­kál­ní  změ­nou a odmě­ni­la hrá­če ohro­mu­jí­cí gra­fi­kou a hud­bou. Yooka-Laylee and the Impossible Lair  šla navíc ješ­tě dál co se týče roz­ší­ře­ní a pro­pra­co­va­nos­tí hry. Jedná se o dal­ší hru co vra­cí zpět  zájem o ten­to žánr 2D.

Škoda jen, že nena­bí­zí hru pro více hrá­čů jako před­cho­zí díl. Doporučuji tuto hru kaž­dé­mu, co si chce oprav­du skvě­le zahrát a poba­vit se. Neuděláte roz­hod­ně  chy­bu a bude­te se skvě­le bavit. Originalitou sice nehý­ří, ale ta se dnes oprav­du těž­ko hle­dá.  Zaslouženě však pat­ří ke skvě­lým titu­lům žán­ru 2D plo­ši­no­vek dneš­ní doby a tím pádem i do kaž­dé  sbír­ky milov­ní­ků toho­to sty­lu.


Foto: Playtonic Games & Team17 Digital Ltd


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu14. srpna 2021 Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu V původní Subnatice jste se v roli přeživšího pádu vesmírné lodi Aurora snažili přežít a dostat se z planety 4546B pryč. Tentokrát se ocitáte v roli Robin Ayou a na tuto planetu se […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31535 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69495 KB. | 08.12.2023 - 09:58:22