Kritiky.cz > Recenze knih > Ach, holčičko - kniha - recenze - 100 %

Ach, holčičko - kniha - recenze - 100 %

img 182668 main
img 182668 main
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malá kní­žeč­ka o 20 povíd­kách – tak zní ve zkrat­ce obsah toho­to díla. Hned úvod­ní, pod­le kte­ré se nazý­vá celá kni­ha, je tro­chu smut­ná, ale William Saroyan to podal tak, že si to člo­věk pře­čte jed­ním dechem. Kdo má rád zví­řa­ta, při­jde si na svém v dru­hé povíd­ce, kte­rá sice začí­ná ne zrov­na dob­ře, ale nako­nec všech­no bude dob­ré. Kolibřík totiž málem nepře­ži­je zimu, při­čemž mu pomů­že sle­pý muž.

Jedna z poví­dek pojed­ná­vá o zvlášt­ním přá­tel­ství mla­dí­ka a myš­ky. Autor se věnu­je v tom­to povíd­ko­vém kous­ku i vál­ce. Jedna z poví­dek se ode­hrá­vá v holič­ství, kam při­běh­ne malý chla­pec s tím, že v Evropě vypuk­la vál­ka. Po jeho odcho­du v holič­ství dojde k hád­ce, když zákaz­ník chce zapla­tit a holič pení­ze nechce. Ve spo­ru jde vlast­ně o to, kdo je blá­zen. Kromě toho v povíd­kách najde­te iro­ni­zu­jí­cí pohled na jeho vlast­ní slá­vu.

Nebudu vypi­so­vat všech­ny povíd­ky, aby byli čte­ná­ři pře­kva­pe­ní. Obálka kni­hy je záři­vý, což se mi líbí, i když něko­mu může při­pa­dat jed­no­du­chá, ale mě ne. Myslím si, že je to doko­na­le tre­fe­né. Uvnitř nejsou žád­né ilu­stra­ce, ale to vůbec neva­dí. Kniha je sama o sobě tak čti­vá, že v pod­sta­tě ani obráz­ky nepo­tře­bu­je. William Saroyan pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší ame­ric­ké spi­so­va­te­le, ale dost se liší svým sty­lem psa­ní, jenž se vyzna­ču­je hlav­ně opti­mis­mem i přes smut­něj­ší zále­ži­tos­ti. Kniha má 148 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

  • Autor: William Saroyan
  • Žánr: belet­rie, memoá­ry
  • Nakladatelstvi: Eminent
  • Datum vydá­ní: 2002

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62560 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71604 KB. | 19.06.2024 - 19:43:23