Kritiky.cz > Recenze knih > Alex Garland - Tesseract

Alex Garland - Tesseract

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alexe Garlanda bude­te mož­ná znát, i když spí­še z fil­mo­vých poči­nů, kde se někte­rým jeho kni­hám dosta­lo fil­mo­vé adap­ta­ce (slav­ná Pláž s DiCapriem), či jej může­te rov­něž znát jakož­to úspěš­né­ho fil­mo­vé­ho scé­náris­tu (28 dní poté, Sunshine, 28 týd­nů poté). Stejně jako Pláž, tak i Tesseract byl zfil­mo­ván, leč fil­mo­vou ver­zi jsem neměl tu čest shléd­nout, tak­že o ni radě­ji moc psát nebu­du.

Celá kni­ha - není nikterak dlou­há - zachy­cu­je osu­dy něko­li­ka oby­va­tel fili­pín­ských Manil. Jsou to osu­dy do jis­té míry roz­díl­ných lidí (co se týče jejich soci­ál­ní situ­a­ce), kte­ré se však jed­no­ho veče­ra pro­tnou a vytvo­ří zají­ma­vý sple­te­nec udá­los­tí. Svým cel­ko­vým vyzně­ním mi kni­ha Tesseract hod­ně při­po­mně­la zná­mý film „21 gra­mů“. Postav jsou zde vykres­le­ny vel­mi pře­svěd­či­vě a „živě“. Hodně oce­ňu­ji i pěk­ný popis pro­stře­dí Manily, život ve slu­mech, neu­stá­lý boj o pře­ži­tí, ve kte­rém pla­tí vlast­ní vnitř­ní řád. Garlandovi se poda­ři­lo na papír pře­nést hut­nou atmo­sfé­ru, kte­rá čte­ná­ře beze­spo­ru vtáh­ne. U mě jen toto „vta­že­ní“ trva­lo o něco déle, neboť jsem se zpr­vu do pří­bě­hu nemohl nějak začíst, ono se totiž jed­ná v pod­sta­tě o pří­bě­hů 5 a hned ten prv­ní (osud ang­li­ča­na Seana) mi byl sym­pa­tic­ký nejmé­ně. Další jsou již však takřka bez chy­by, podí­vá­te se do duší dětí uli­ce, psy­cho­lo­ga píší­cí­ho o pro­ble­ma­ti­ce těch­to dětí, mafi­án­ské­ho řidi­če a lékař­ky Rosy (ten mě zau­jal nej­ví­ce).

Knihu bych rád dopo­ru­čil. Garland umí psát, o tom není pochyb. Nejedná se sice o žád­nou pub­li­ka­ci, kte­rá by zásad­ně změ­ni­la ději­ny lite­ra­tu­ry, ale tako­vé ambi­ce snad ani Garland neměl. Jedná se o pří­jem­né čte­ní s krás­ně pro­kres­le­ný­mi posta­va­mi v dob­ře popsa­ném - pro nás jis­tě o to zají­ma­věj­ší, že se jed­ná o exo­tic­ké - pro­stře­dí, kde není nou­ze o zají­ma­vou záplet­ku a pře­kva­pi­vou poin­tu.

A ve ztr­hu­jí­cím závě­ru se i dozví­te co to vlast­ně zna­me­ná to slo­vo Tesseract...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Slonisko a Medvídek Pú Když jsou obyvatelé Stokorcového lesa jednoho rána probuzeni troubením, které nemůže mít na...
Point Blank Netflix si na letošní léto přichystal hned několik zajímavých titulů, nejenom aby část...
Gene Wilder Gene Wilder, rodným jménem Jerome Silberman (11. červen 1933, Milwaukee - 28. srpna 2016 ,Stamfor...
Fotbalové míče a jejich historie Fotbal patří k nejpopulárnějším sportům na celé planetě. Hraje se s míčem, který v...
A Plague Tale: Innocence - prožijte morovou epidemii ve Francii Kdo si chce vyzkoušet dobu během moru, kdy svět je zanesen nakaženými krysami, všemožnými n...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,83657 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69698 KB. | 05.12.2023 - 09:53:19