Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Deník Bridget Jonesové - když se zamiluje „třicítka“

Deník Bridget Jonesové - když se zamiluje „třicítka“

Denik
Denik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je vám přes třicet.Bez chla­pa, zato s vaši­mi nej­lep­ší­mi kamarády:Ošoupaným tele­viz­ním ovla­da­čem, pro­le­že­lým gau­čem a kaž­do­den­ně s novou lah­ví vod­ky nebo jiné­ho buňky-spalujícího chlastu.K tomu si pak ješ­tě při­dej­te dob­rých deset kilo nad­váhy, neschop­nost oblík­nout se ale­spoň tro­chu na úrov­ni a taky to, že jste obrov­ský mag­net na tra­pa­sy a když se vás někdo z kru­hu vašich přá­tel u veče­ře zeptá: „A co tvůj milost­ný život?…“, máte sto chu­tí umlá­tit ho novým albem při­hřá­té­ho Chrise Isaaca…A co úděláte?Začnete si psát deník?Nebo začne­te cho­dit s typic­kým ang­lán­ským sucha­rem Markem Darcym (Colin Firth)?Nebo si snad nechá­te pro­vět­rat –slo­vy Jacka Nicholsona- fal­dy vašim šéfem Danielem Cleaverem?…

Asi všich­ni víte, jak Deník B.J. vzni­kl a na zákla­dě čeho vznikl?Pokud ne, tak si to pře­čtě­te někde jinde!…Fajn.Teď jsem ušet­řil dost času popi­so­vá­ním lite­rár­ní­ho výtvo­ru Helen Fieldingové a posko­čí­me dál k fil­mu…

Bavil sem se kurev­sky dob­ře…
Tihle ti Angličané jsou váž­ně podiv­ný národ…A taky k posrá­ní směšný.Pamatujete si na to jak jste
tle­mi­ly jak hova­da u Monty Pythonova Smyslu žvita.Pamatujete se, jak vás slo­žil nechut­ný hovad Rowan Atkinson v Černé zmi­ji a Beanovi-seriálu o nej­vět­ším koko­to­vy z Britských ostrovů.A pama­tu­je­te si na solid­ní prču u Boylových pecek Mělký hrob a Trainspotting?Fajn…A pama­tu­je­te si na šar­mant­ní­ho Hugha Granta (obrý­le­né­ho) v úžas­né kome­dii Čtyři svat­by a jeden pohřeb?A neza­po­mně­li jste ani na Notting Hill?A na Richarda Curtise?Nezapomněli!Skvělé.Tak si teď vez­mě­te Knihu Helen Fieldingové, vší silou do ní nar­vě­te suchý a břit­ký ang­lic­ký humor, a hlav­ně skvě­lé dia­lo­gy, kte­ré umí dát dohro­ma­dy jen Curtis a Andrew Davies.Máte?…Tak asi tohle je Deník Bridget Jonesové…

„Co tu chtěl ten kokot Darcy…On se vra­cí!“

Nikdy bych si to nemys­lel, ale tenhle Colin Fith (Prokletá far­ma) je váž­ně fajn chlapík.Působí váž­ně a vět­ši­nou ho najde­te v davu ve sve­t­ru se sobem, kte­rý mu uplet­la jeho matka.Ale taky je to ten typ chla­pí­ka, co nahra­dí kdeja­ké­ho sym­pa­tic­ké­ho flout­ka bez pochyb sexu­ál­ní­ho para­zi­ta (viz. Daniel Cleaver) a mís­to odpo­vě­dí typu: „Na něj sere pes!“ vám půjde kou­pit nový deník….Ale taky to není žád­ný usl­ze­lý romantik.Máte?A nemi­lo­va­li bys­te ho?…A taky je to váž­ně fajn herec…Ani Hugh Grant nezů­stal posa­du, ale hra­je tu pra­vý opak vše­ho, co hrál před­tím (roman­tic­ké blb­ce, co se v nej­hor­ším pří­pad­ku zami­lu­jí do Julie Robertsové).Ale je taky fajn, a i toho spros­ťá­ka bude­te mít rádi…A pak si ješ­tě vybav­te umo­lou­sa­né­ho med­víd­ka Renee Zellwegerovou (Láska a 45.), sta­ří­ka Jima Broadbenta a postar­ší „oche­chu­ly“ co si mys­lí že je ješ­tě stá­le sexy (ghi…) Gemmu Jonesovou, skvě­lé­ho Jamese Callise v roli teplouše-zpěváka ( „Udělal jenom jeden obrov­skej hit, ale to mu zaří­di­lo dosta­tek sexu­ál­ní­ho vyži­tí na zby­tek celých 90. let…A navíc je to tep­louš“) a jed­no­znač­nou gap­pu Embeth Davidzovou (Armáda tem­not), kte­rou bude pros­tě nenávidět…Máte?…A nemá­te pocit, že tyhle ang­lic­ké fil­my jsou váž­ně moc a moc dob­ře oba­sa­ze­né...?

…pár vel­kých plus (+)
Navíc je film na debu­tant­ku Sharon Maguireovou dost sluš­ně nato­če­ný a Maguireová neztrá­cí dech
ani při akč­ních sek­ven­cích (skvě­lá bit­ka Darcyho a Cleavera).Má skvě­lou hud­bu Patrcika Doyla (Hamlet) a dob­ře vybra­né písničky.Skvělý scé­nář a výbor­né her­ce a taky per­fekt­ní atmo­sfé­ru Anglických měst a maloměst.Tedy Bridget bude pros­tě milo­vat a až vám zas něja­ký hova­do bude tvr­dit, že tenhle film je hlav­ně pro žen­ský tak vem­te do rukou posled­ní album Chrise Isaaka a víte co…


Podívejte se na hodnocení Deník Bridget Jonesové na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bridget Jonesová


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41921 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72132 KB. | 24.04.2024 - 15:37:28