Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Mel Gibson se po natáčení v Budapešti prochází centrem Prahy

Mel Gibson se po natáčení v Budapešti prochází centrem Prahy

Photo © Highland Film Group
Photo © Highland Film Group
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hollywoodská hvězda Mel Gibson byla o víken­du spat­ře­na v cen­t­ru Prahy a míst­ní bul­vár­ní tisk zachy­til her­ce na Karlově mos­tě a dal­ších mís­tech, kde si pro­hlí­ží někte­ré z paměti­hod­nos­tí čes­ké met­ro­po­le.

Herec pod­le dostup­ných infor­ma­cí v Praze nena­tá­čí nový film, ale měs­tem pou­ze turis­tic­ky pro­jíž­dí. Gibson nedáv­no v Budapešti dokon­čil natá­če­ní seri­á­lu The Continental, spin-offu k tele­viz­ní sérii John Wick ode­hrá­va­jí­cí se v titul­ním hote­lu, a čas­to byl také viděn v uli­cích maďar­ské­ho hlav­ní­ho měs­ta.

Před ces­tou do Prahy si Gibson pro­hlé­dl také Vídeň, kde zúčast­nil kon­cer­tu Vídeňského Mozartova orchest­ru. O nad­chá­ze­jí­cím víken­du herec zamí­ří do Skotska na fanouš­kov­skou akci Zažijte Mela Gibsona LIVE v Glasgow.

V Praze v sobo­tu míst­ní bul­vár­ní Blesk vyfo­to­gra­fo­val her­ce na nená­pad­né pro­cház­ce po Karlově mos­tě, kde se dokon­ce zasta­vil, aby si vyfo­til někte­ré ze slav­ných soch této památ­ky.

Údajně se naje­dl v praž­ských fine dinin­go­vých pod­ni­cích La Finestra in Cucina na Starém Městě a U Matěje v Dejvicích.

Gibson také absol­vo­val plav­bu po praž­ské Vltavě s kapi­tá­nem lodi hvězd Štěpánem Rusnákem; foto Gibsona a Rusnáka zve­řej­ně­né na soci­ál­ních sítích bylo při­psá­no Pavlíně Němcové, kte­rá může, ale nemu­sí být čes­kou model­kou a hereč­kou.

Toto není Gibsonova prv­ní návště­va České repub­li­ky. Herec se již v roce 2014 zúčast­nil Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary, kde pře­vzal Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Gibson si poz­dě­ji zahrál v upou­táv­ce na 50. roč­ník pres­tiž­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu.

Mel Gibson v posled­ních letech zazna­me­ná­vá jaký­si come­back díky ved­lej­ším rolím, kte­ré kra­dou scé­ny, ve fil­mech pří­mo pro divá­ky, jako jsou Nebezpečný, v němž hra­je Scott Eastwood, a Poslední pohled s Charlie Hunnamem.

Hvězdu může­me příš­tě vidět ve fil­mu Father Stu, kde hra­je odci­ze­né­ho otce Marka Wahlberga boxe­ra, kte­rý se stal kně­zem. Ve Státech byl film uve­den v dub­nu, na míst­ních stre­a­mo­va­cích služ­bách by se měl obje­vit v násle­du­jí­cích týd­nech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92670 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71553 KB. | 21.06.2024 - 18:38:07