Kritiky.cz > Domácí rady > Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?

Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?

blue eyes 237438 1920 2
blue eyes 237438 1920 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Rtěnka bývá stá­le čas­těj­ší sou­čás­tí líče­ní. Ne nadar­mo se říká, že nalí­če­ní rtů je jed­ním z nej­rych­lej­ších a nej­jed­no­duš­ších způ­sobů, kte­rým se žena může udě­lat krás­nou. A něco na tom pře­ci jen bude. Bohužel ale pla­tí, že není rtěn­ka jako rtěn­ka a vybrat pro sebe vhod­ný
odstín není vždy tak jed­no­du­ché, jak se na prv­ní pohled zdá. Jak si tedy vybrat správ­ně?

Nalíčené rty jsou třešničkou na dortu každého make-upu

Můžete si dát sebe­ví­ce zále­žet s doko­na­lým make-upem, ale pokud nebu­de­te věno­vat pozor­nost rtům, bude vaše líče­ní půso­bit tak nějak neú­pl­ně. Zkrátka mu bude něco chy­bět, tak­že vaše sna­ha při­jde vni­več. A to je ško­da. Vhodně zvo­le­ná rtěn­ka vám umož­ní vynik­nout, dotáh­nout make-up k doko­na­los­ti a při­táh­nout pozor­nost svým smě­rem.

Chce to jen vybrat správ­nou bar­vu - a s tím vám pomůžu v násle­du­jí­cích řád­cích!

Červená je klasika

Červená barva rtěn­ky je jaká­si kla­si­ka, na kte­rou si ale netrouf­ne kaž­dý. Možná i vy zastá­vá­te názor, že vám rudá odstín rtěn­ky neslu­ší. Pravda bude spí­še tako­vá, že si neu­mí­te vybrat vhod­ný odstín. On je totiž roz­díl, jest­li jste svět­lej­ší či tmavší typ.

Světlejšímu typu ple­ti bude krás­ně slu­šet leh­čí nádech čer­ve­né, vyhý­bej­te se pří­liš ost­rým a křikla­vým tónům. Naopak tmavší typ ple­ti se nemu­sí bát sáh­nout po výraz­né bar­vě rtěn­ky, pozor ale na rtěn­ky s oran­žo­vým náde­chem.

Rtěnky vhodné pro blondýnky

Jste blon­dýn­ka? V tom pří­pa­dě i pro vás je jas­ná tre­fa do čer­né­ho výše zmí­ně­ná rudá rtěn­ka, se kte­rou zkrát­ka nikdy nemů­že­te sáh­nout ved­le. Pakliže víte, že si na čer­ve­nou netrou­fá­te, můžu vám dopo­ru­čit tře­ba fuschsi­o­vou, růžo­vou nebo jahůd­ko­vou. S těmi­to bar­vič­ka­mi nikdy nic nezka­zí­te, tak­že se není čeho bát.

Rtěnky vhodné pro brunetky

Patříte-li mezi bru­net­ky, pora­dím vám vybí­rat oran­žo­vé, čoko­lá­do­vé nebo bron­zo­vě zbar­ve­né rtěn­ky, ty jsou pro vás totiž jako stvo­ře­né. Slušet vám bude i šar­la­to­vá barva rtěn­ky, ani s tou nepro­hlou­pí­te. Pozor na rtěn­ky pří­liš křikla­vě rudé, ty pře­nech­te blon­dýnám.

Rtěnky vhodné pro zrzky

Zrzavá barva vla­sů je sama o sobě dost spe­ci­fic­ká a mož­ná si mys­lí­te, že když máte tak­to zbar­ve­nou hří­vu, bude­te mít jen malé množ­ství barev rtě­nek k výbě­ru. Pravda je tako­vá, že výběr je doce­la pes­t­rý, sta­čí se jen roz­hod­nout. Za mě zrzeč­kám dopo­ru­ču­ji rtěn­ky mali­no­vé, borův­ko­vé nebo klid­ně korá­lo­vě čer­ve­né.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37128 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72251 KB. | 21.04.2024 - 19:21:22