Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…

Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…

Osud2
Osud2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedna věta říká, že: „Život je postup­ným smě­řo­vá­ním ke Smrti“, zní to mož­ná pesi­mis­tic­ky, ale je to tak. Smrti se mož­ná dá chví­li uni­kat, ale jed­nou si nás stej­ně najde…

Thillery, kte­ré se točí kolem Smrti jsou mezi divá­ky poměr­ně oblí­be­ným typem fil­mu, para­dox­ně pro­to, že nás doká­ží sku­teč­ně vydě­sit. Nic není hro­zi­věj­ší­ho než pocit bez­moc­nos­ti, bez­vý­chod­nos­ti, kte­rou Smrt při­ná­ší. Jednoduše vědo­mí toho, že ať už udě­lá­me coko­liv, stej­ně jí nelze unik­nout, je mno­hem děsi­věj­ší než oslizlí mimo­zemš­ťa­né nebo maso­vý vra­zi s moto­ro­vou pilou.

Nezvratný osud 2 je zdán­li­vě vol­ným pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho titu­lu Nezvratný osud. Tehdy došlo k tra­gic­ké neho­dě – výbuchu leta­dla lin­ky 180 – při němž zemře­lo mno­ho lidí. Ale něko­lik z nich vystou­pi­lo ješ­tě před neštěs­tím. Přežili jen pro­to, že jeden ze stu­den­tů, Alex, měl sen v němž viděl, to, co se ode­hra­je. Ovšem Smrt se tak lehce oba­la­mu­tit nedá. Její plán úmr­tí je pev­ně sta­no­ve­ný, a pokud dojde k tomu, že je sou­sled­nost smr­tí naru­še­na, pak to musí napra­vit. A tak začne pro­ná­sle­do­vat ty, kte­ří pře­ži­li…

Druhý díl začí­ná rok poté, co došlo k výbuchu leta­dla lin­ky 180. Kimberly a tři její přá­te­lé jedou po dál­ni­ci a plá­nu­jí si, jak si v násle­du­jí­cích dnech uži­jí vol­na. Jenže Kimberly má vidi­nu v níž spat­ří obrov­skou (a extrém­ně bru­tál­ní) auto­ne­ho­du, při níž nejen, že zemřou oni čty­ři, a mno­ho dal­ších lidí. Proto zabrá­ní vjet na dál­ni­ci něko­li­ka auto­mo­bi­lům, kte­ré ve své vizi spat­ři­la.

Jenže ani ten­to­krá­te se Smrt nehod­lá vzdát. A ať tak či tak, sta­ne se vítě­zem…

Pokračování věr­ně kopí­ru­je hlav­ní dějo­vou linii prv­ní­ho dílu, samo­zřej­mě až na něko­lik detai­lů, ale tak­též má při­pra­ve­no něko­lik pře­kva­pe­ní, kdy někte­rá z nich uká­ží, že obě­ti z prv­ní­ho dílu mají s hlav­ní­mi posta­va­mi z dru­hé­ho spo­leč­né­ho více, než by se moh­lo zdát…

I ten­to­krá­te jsou smr­tel­né „neho­dy“ oprav­du pro­myš­le­né a samo­zřej­mě hod­ně krva­vé – roz­sek­nu­tí ost­na­tým drá­tem na tři čás­ti, roz­tr­há­ní výbu­chem na kusy a podob­ně. Nic pro sla­bé pova­hy. A to mys­lím sku­teč­ně váž­ně, pro­to­že tvůr­ci spo­lé­ha­jí na, mís­ty až nechut­né, detai­ly.

Přestože se v Nezvratném osu­du 2 před­sta­vu­je 99% nových ústřed­ních hrdi­nů, dočká­me se i návra­tu jedi­né pře­ži­vší z prv­ní­ho dílu. Tou je Clear Rivers. Ta se před Smrtí skrý­vá v ústa­vu pro dušev­ně cho­ré. Jenže, teď když se v podob­né situ­a­ci, jako před rokem ona, ocit­li dal­ší lidé, musí vyjít ze své­ho úkry­tu a stát se jakousi „porad­ky­ní pro boj se Smrtí“.

Než se pus­tí­te do sle­do­vá­ní Nezvratného osu­du 2, dopo­ru­ču­ji zhléd­nout jed­nič­ku, pro­to­že bez ní Vám samo­zřej­mě unik­nout někte­ré zpět­né vaz­by a může se stát, že v urči­tých situ­a­cích nebu­de chá­pat o čem je řeč.

Z původ­ní­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní se tedy vrá­ti­la Ali Larter a nut­no říct, že její herec­ký výkon pat­ří k nej­vý­raz­něj­ším.

Nemá cenu Vám mazat med kolem úst, Nezvratný osud 2 je v jádru kopií prv­ní­ho dílu, tak­že kouz­lo ori­gi­na­li­ty mu chy­bí. To je snad jedi­ná chy­ba, kte­rou lze titu­lu vytknout. Jinak má všech­ny ostat­ní ingre­di­en­ce, kte­ré nás tak upou­ta­ly na před­chůd­ci – děsi­vou atmo­sfé­ru, pocit nejis­to­ty, kte­rý pra­me­ní z toho, že neví­te, odkud při­jde dal­ší smr­tí­cí úder. Jediné, co je jas­né, je to, kdo zemře jako dal­ší, pro­to­že Smrt si živo­ta bere pod­le dané­ho „pořad­ní­ku“.

Nezvratný osud 2 se mi líbil, pro­to­že se mi líbil i Nezvratný osud, a tyto dva titu­ly jsou si veli­ce podob­né, což je svým způ­so­bem zkla­má­ní, ale na dru­hou stra­nu je to také záru­ka kva­li­ty, pro­to­že prv­ní díl byl odve­den na výbor­nou.

Pokud tedy máte chuť se troš­ku zamys­let nad tím, co nás vlast­ně čeká, nezve­dá se Vám žalu­dek při prv­ní kap­ce krve a občas rádi cítí­te ono zvlášt­ní mra­ze­ní v zádech, Nezvratný osud 2 je tu pro Vás…

Recenze sepsá­na: 16. čer­ven­ce 2003


Podívejte se na hodnocení Nezvratný osud 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kráčející skála - The Rock rulezzz!10. března 2021 Kráčející skála - The Rock rulezzz! Chris Vaughn strávil ve výcviku speciálních jednotek velkou část života a nyní se po osmi letech vrací do svého rodného maloměsta. Jaké je však jeho překvapení, když zjišťuje, že tady […] Posted in Retro filmové recenze
  • Riddick: Kronika temna19. října 2019 Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Riddick: Kronika temna27. ledna 2024 Riddick: Kronika temna Chtěl jen zjistit, proč jej přítel zradil, ale zapletl se do boje o záchranu všeho živého ve vesmíru. Jaká ironie. On nemilosrdný zabiják, který se tentokrát až moc nechá ovlivnit svými […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout….22. října 2018 Nezvratný osud - Struhující, děsivý, promyšlený a zručně odvedený thiller, který Vám nedá vydechnout…. Alex má se svou třídou vyrazit na výlet do Francie. Jenže radost z návštěvy krásné Evropské zemi mu poněkud znepříjemňuje zvláštní pocit. Jakási předtucha. Ale to není nic neobvyklého. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Četa: Za scénářem vítězícího boje na frontě i za kamerou30. března 2024 Četa: Za scénářem vítězícího boje na frontě i za kamerou V tento den roku 1987 získal film Četa (1986) na 59. ročníku udílení Oscarů čtyři Oscary, včetně ceny za nejlepší film. Na Oscara nominovaný scénář napsal režisér Oliver Stone na základě […] Posted in Zajímavosti
  • Četa13. října 2022 Četa Četa je americký válečný film z roku 1986, který napsal a režíroval Oliver Stone a v němž hrají Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Keith David, Kevin Dillon, John C. McGinley, […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta28. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je americký fantasy film z roku 2017, který natočili Joachim Rønning a Espen Sandberg podle scénáře Jeffa Nathansona. Film produkovaný Jerrym […] Posted in Speciály
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12593 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71858 KB. | 13.06.2024 - 23:27:58