Kritiky.cz > Recenze knih > Rodina Karnovských

Rodina Karnovských

396870803 10222812638416635 3189709824941147380 n
396870803 10222812638416635 3189709824941147380 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li chuť zabrou­sit do malin­ko jiné­ho žán­ru a téma­tu, tak si urči­tě nenech­te ujít výbor­ný gene­rač­ní román jed­né židov­ské rodi­ny, a to Rodina Karnovských od Jisroela ješa­ja Singera.

V této kni­ze se může­te těšit na osu­dy tří gene­ra­cí židov­ské rodi­ny a s tím spo­je­né všech­ny jejich rados­ti, ale i sta­ros­ti kaž­do­den­ní­ho živo­ta. O Karnovských z Velkopolska bylo vel­mi dob­ře zná­mo, že jsou to vel­mi tvr­do­hla­ví a vzpur­ní lidé, ale záro­veň byli pova­žo­vá­ni i za vzdě­lan­ce a učen­ce s želez­nou pamě­tí.

Příběh se začí­ná ode­hrá­vat těs­ně před prv­ní svě­to­vou vál­kou, kdy se novo­pe­če­ný novo­man­žel, a záro­veň i stou­pe­nec židov­ské­ho osví­cen­ství David Karnovski stě­hu­je spo­lu se svou  man­žel­kou z chasid­ské komu­ni­ty Polska do Berlína.

Odjakživa byl pře­svěd­čen, že v Berlíně lze najít všech­nu vzdě­la­nost, moud­rost, , vzne­še­no, krá­su a svět­lo, o nichž člo­věk sní, ale nikdy je nena­jde. Teď spat­řil pří­le­ži­tost svou tou­hu napl­nit. 

A tak se i sta­lo. Z úsko­prsé pol­ské komu­ni­ty se pře­stě­ho­va­li do Berlína, měs­ta vel­kých mož­nos­tí, kde se Davidův syn Georg sta­ne krát­ce před prv­ní svě­to­vou vál­kou skvě­lým léka­řem, jež slou­ží v pol­ní nemoc­ni­ci.

A posled­ní gene­ra­ci zastu­pu­je Jegor, Georgův syn, kte­rý vyrůs­tá a dospí­vá v době, kdy se moci ují­má nacis­mus, a kdy všich­ni čle­no­vé rodi­ny chtě nechtě zakou­ší zrůd­né poni­žo­vá­ní kvů­li jejich raso­vé­mu půvo­du, což má nako­nec za násle­dek to, že i sám Jegor, i když je sám Žid, začne Židy opo­vr­ho­vat a nená­vi­dět je.

Naštěstí se celé rodi­ně naskyt­ne pří­le­ži­tost uprch­nout do New Yorku, kde mohou začít nový život, žít si svůj „ame­ric­ký“ sen. Bohužel Jegor si zde jen těž­ko doká­že při­vyk­nout a pro­ti vůli rodi­ny se stá­vá jed­ním ze čle­nů nacis­tic­ké­ho hnu­tí v nadě­ji, že se bude moci vrá­tit zpět domů do Německa, kde jej nacis­ti při­jmout mezi sebe jako rov­né­ho.....

Tři muži, tři zástup­ci jed­né gene­ra­ce, všich­ni z jed­né rodi­ny, ale přec vel­mi si odliš­ní, ať už názo­ry či cho­vá­ním, jež je tak sta­ví v živo­tě do neleh­kých situ­a­cí, kte­rým musí čelit, a jež mají pak dopad na jejich živo­ty.

Kniha je vel­mi dob­ře napsa­ná a díky skvě­lé­mu vypra­věč­ské­mu talen­tu a doko­na­lým popi­sům nejen pro­stře­dí, situ­a­cí, ale i vnitř­ním pohnutkám a myš­len­kám hlav­ních hrdi­nům se vel­mi hra­vě vži­je­te do samot­né­ho děje. 

Ohromující a dech berou­cí román autor tak­tic­ky roz­dě­lil do tří základ­ních čás­tí, dle jed­not­li­vých zástup­ců tří gene­ra­cí, jež na sebe vol­ně nava­zu­jí.

Rodina Karnovských je vel­mi zají­ma­vá kni­ha, kte­rou vře­le dopo­ru­ču­ji si pře­číst. 

RODINA KARNOVSKÝCH

Napsal: Jisroel Ješaja Singer

Přeložila: Gita Zbavitelová

Vydalo nakla­da­tel­ství Argo

Praha, rok 2023

Vydání prv­ní

Počet stran: 410

ISBN: 978-80-257-3999-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ÚNIK Z OSVĚTIMI1. srpna 2023 ÚNIK Z OSVĚTIMI Mám ráda příběhy, které napsal sám život a skutečně se staly, nebo alespoň částečně vycházejí ze vzpomínek hlavních protagonistů. I tahle kniha Únik z Osvětimi od Jonathana Freedlanda není […] Posted in Recenze knih
  • Múzy za ostnatým drátem3. března 2023 Múzy za ostnatým drátem Čas od času ráda zabloudím ke knihám, které se odehrávají v období druhé světové války, a výjimkou není ani kniha s příznačným názvem Múzy za ostnatým drátem od skvělého spisovatele J. C. […] Posted in Recenze knih
  • Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty26. května 2024 Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty Máte rádi Itálii? Chcete se seznámit s jedním šarmantním Italem a báječnou Češkou? Kniha Srdce nemá vrásky je skvělá novinka Nakladatelství KAZDA a rozhodně vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
  • Červená nit osudu-příběh o hrdinství, hloupé sázce a osudové lásce29. dubna 2024 Červená nit osudu-příběh o hrdinství, hloupé sázce a osudové lásce Máte rádi romány Mirky Skočílkové?  Chcete si přečíst silný a nezapomenutelný příběh o jedné osudové lásce? Tak neváhejte a pusťte se do čtení tohoto příběhu s názvem Červená nit […] Posted in Recenze knih
  • MULAN10. března 2024 MULAN Pokud jste dostali chuť shlédnout film na pozadí čínské legendy plný akčních bojových scén, nezapomenutelné a kouzelné přírody, a až do posledního detailu propracovaných kostýmů a líčení, […] Posted in Filmové recenze
  • SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH28. února 2024 SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH "SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH. Valerie." je kniha, kterou autorka napsala s věnováním pro všechny nezvěstné a jejich rodiny, a to s velkou úctou. Sekta je tak trochu detektivní a […] Posted in Recenze knih
  • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
  • Hra čísel-román o velkém odhodlání, jít za svým cílem21. ledna 2024 Hra čísel-román o velkém odhodlání, jít za svým cílem Milujete silné příběhy? Máte rádi romány Danielle Steel? Hra čísel je báječnou novinkou, která se vám bude líbit. Vydal jej Ikar ve společnosti Euromedia Group.  Eileen Jacksonová měla […] Posted in Recenze knih
  • Rande-co se všechno mohlo stát20. ledna 2024 Rande-co se všechno mohlo stát Čeká vás první rande? Nevíte, jak se na něj připravit? Do rukou se mně dostává báječná kniha z pera Haliny Pawlowské. Její osobitý humor se špetkou sarkasmu vás chytne za srdce od první […] Posted in Recenze knih
  • Vítek Pokorný: Multitalentovaný tvůrce a hrdý otec dcery Manon13. prosince 2023 Vítek Pokorný: Multitalentovaný tvůrce a hrdý otec dcery Manon Narodil se 7. srpna 1965 v Kolíně a od té doby se stal klíčovou postavou českého filmového a televizního průmyslu. Pan Pokorný, také známý jako Vítek, vybudoval svou kariéru jako […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17204 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71683 KB. | 14.06.2024 - 20:05:57