Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek

Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek

Zbran3
Zbran3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jestli čeká­te, že ten­to film pochvá­lím jako před­cho­zí dva díly, tak jste se spletli!

Film ten­to­krá­te začí­ná pří­jez­dem ser­žan­ta Martina Rigsse (Mel Gibson) a ser­žan­ta Rogera Murtaugha (Danny Glover) k hote­lu, ve kte­rém je umís­tě­na nálož. Sice to není jejich prá­ce, ale Martin tvr­dí, že zne­škod­nit bom­bu pro něj není pro­blém. Roger se mu to sna­ží vymlu­vit a domlou­vá mu, aby počka­li na pyro­tech­ni­ky. Zbývá mu totiž pou­hých sedm dní do důcho­du a nerad by na závěr své celo­ži­vot­ní prá­ce udě­lal něja­ký malér. Samozřejmě neu­spě­je, Martin si pro­sa­dí svou a poku­sí se bom­bu zne­škod­nit. Jak jinak, se mu to nepo­da­ří a celý hotel se pro­mě­ní jen v hro­ma­du skla a beto­nu. Naštěstí není nikdo zra­něn. Hned na dru­hý den jsou ovšem Martin i Roger degra­do­vá­ní na stráž­ní­ky pochůz­ká­ře.

Během jed­né ze svých pochůzek jsou svěd­ky pře­pa­de­ní ban­ky. Logicky jim to nedá a začnou pode­zře­lé pro­ná­sle­do­vat. Ti jsou nako­nec dopa­de­ni, avšak jed­no­mu z nich se poda­ří uprch­nout, ale když se vrá­tí ke své­mu šéfo­vi a řek­ne mu, že akce se nepo­ved­la, ten jej nechá na mís­tě zabít (zali­je ho do beto­nu).

Při ohle­dá­ní zbra­ní, kte­ré zlo­dě­ji pou­ží­va­li se při­jde na to, že pochá­ze­jí ze zaba­ve­ných zbra­ní z poli­cej­ních razií. Je jas­né, že někde uvnitř poli­cie je zrád­ce a celý pří­pad je pře­dán vyš­ším instan­cím a ují­má se ho Lorna Coleová (Rene Russo) z odbo­ru pro vnitř­ní zále­ži­tos­ti. Martin s Rogerem se však své­ho nové­ho pří­pa­du nechtě­jí jen tak vzdát a nako­nec je jim tedy vrá­ce­na hod­nost a ují­ma­jí se vyšet­řo­vá­ní spo­lu s Lornou. A jak už to tak bývá, slo­vo dá slo­vo a Lorna s Martinem se do sebe zami­lu­jí (není se co divit, Lorna má totiž stej­nou pova­hu jako Martin, je to stej­ný nezkrot­ný živel jako on). Martin má však se žena­mi vel­mi špat­né zku­še­nos­ti – jeho dvě před­cho­zí lás­ky mu zavraž­di­li – a tak se o Lornin život pocho­pi­tel­ně bojí a sna­ží se jí chrá­nit. Později si ale uvě­do­mí, že ta jeho ochra­nu vůbec nepo­tře­bu­je.

Zlomový oka­mžik celé­ho fil­mu nasta­ne, když Roger při pře­střel­ce zastře­lí kama­rá­da své­ho syna. Zbraně, se kte­rý­mi se stří­le­lo byly opět z poli­cií zaba­ve­ných zbra­ní. Roger se po této udá­los­ti nej­pr­ve psy­chic­ky zhrou­tí a začne pít, ale s Martinovou pomo­cí se ze vše­ho nako­nec dosta­ne a u hro­bu mla­dé­ho Darryla pří­sa­há jeho rodi­čům, že najde toho, kdo mu zbraň dal do ruky.

A odtud se odví­jí pát­rá­ní po zrád­ci, kte­rý dodá­vá do ulic zaba­ve­né zbra­ně. Martin, Roger a Lorna skříp­nou pár lidí, taky jim tro­chu pomů­že jejich kama­rád Leo Getz (Joe Pesci), kte­rý pra­cu­je jako rea­lit­ní agent a v pod­svě­tí má spous­ty kon­tak­tů z minu­lých dob, kdy pra­co­val mimo zákon. Nakonec se dozví­da­jí, že tím člo­vě­kem, kte­rý zbra­ně vyná­ší, je býva­lý poli­cis­ta Jack Travis (Stuart Wilson). Okamžitě se roz­je­dou na jeho stav­bu, ve kte­ré utá­pí pení­ze naby­té z pro­de­je zbra­ní (a na kte­ré je pohřben člo­věk ze začát­ku pří­bě­hu).

Zde Martin, Roger a Lorna svá­dí poměr­ně nerov­ný boj s celou jeho mafií, posled­ní slo­vo má samo­zřej­mě Martin, kte­rý Travise zabi­je. Lorna je váž­ně zra­ně­ná a vrtu­l­ník ji odvá­ží do nemoc­ni­ce. Tím celý pří­běh kon­čí.

Rád bych zde řekl, že se zno­vu jed­ná o pove­de­ný film, ale musím mlu­vit neza­u­ja­tě a tak tedy, i přes to, že jde o jeden z mých oblí­be­ných fil­mů a Mel Gibson je můj oblí­be­ný herec, musím kon­sta­to­vat, že ten­to díl se fil­ma­řům nepo­ve­dl! Film má hod­ně sla­bý pří­běh, záplet­ka je ubo­há a celé díl­ko na vás půso­bí poně­kud nud­ným dojmem. Jedinou šťá­vu tomu opět dodá­va­jí oba her­ci, kte­ří jako vždy podá­va­jí skvě­lé výko­ny. Poprvé se také v jed­né z hlav­ních rolí obje­ví žena a to je taky dob­ře. Vtipných situ­a­cí opro­ti před­cho­zím dvě­ma dílům znač­ně uby­lo a nao­pak jsou zde scé­ny, při kte­rých by se slab­ší pova­hy moh­ly roz­pla­kat. Suma sumá­rum, ten­to film z roku 1992 půso­bí pod­prů­měr­ně, nebýt však skvě­lých herec­kých výko­nů, kte­ré tomu­to fil­mu zaru­ču­jí běž­ný prů­měr.


Podívejte se na hodnocení Smrtonosná zbraň 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být25. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být Po krátké odmlce, při níž jsem oživoval své PC, jsem opět zpátky a přináším s sebou finální recenzi k tetralogii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o opravdu skvělou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak4. dubna 2019 Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak Příběh začíná vyšetřováním smrti prostitutky Amandy, na který je nasazen detektiv seržant Roger Murtaugh, v podání Dennyho Glovera. Později je k němu přidělen seržant Martin Riggs (Mel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rošťáci27. října 2023 Rošťáci Rošťáci je americká dobrodružná komedie z roku 1985, kterou podle scénáře Chrise Columbuse natočil a spoluprodukoval Richard Donner na motivy povídky Stevena Spielberga, v hlavních rolích […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Predátor 216. března 2022 Predátor 2 Predátor 2 je americký akční sci-fi horor z roku 1990, jehož scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi, režíroval ho Stephen Hopkins a v hlavních rolích se představili Danny Glover, Ruben […] Posted in Speciály
  • Výkupné - Mel Gibson zahraňuje uneseného syna.24. listopadu 2020 Výkupné - Mel Gibson zahraňuje uneseného syna. Zatímco většina filmů si pečlivě onen vzácný kus pořádného zvratu v ději schovává ke konci, děj ve snímku Ransom se kroutí, až člověka napadá, kdy všechny ty zvraty dosáhnou absurdnosti. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Likvidátor - Děj je ohraný jak deska Yesterday v motorestovém džuboxu21. března 2019 Likvidátor - Děj je ohraný jak deska Yesterday v motorestovém džuboxu Dejme tomu, že máte smlouvu s Arnoldem Schwarzeneggerem na titulní roli v akčním filmu, a vůbec žádný nápad. Co s tím? Nezbývá než opisovat, kde se dá, a stvořit tak slepenec. Eraser je v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět!11. dubna 2024 Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět! Zachránili New York před záplavou z říše duchů, ale uznání ani slávy se moc nedočkali. Lidé na ně pomalu zapomněli a oni nyní doslova přežívají jak se dá. Vše se však změní ve chvíli, kdy […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40360 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71776 KB. | 23.06.2024 - 11:00:58