Kritiky.cz > Horory > House on Haunted Hill (1999)

House on Haunted Hill (1999)

rp hill99cover.jpg
rp hill99cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dám vám 1000 000 dola­rů, když pře­ži­je­te noc v Domě hrů­zy!!!

Milionář Stephen H. Price si našel vel­kou záli­bu v budo­vá­ní zábav­ních par­ků, kte­ré děsí návštěv­ní­ky jen od pohle­du, ale odná­ší si neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky. Nyní při­šel s dal­ším „ďábel­ským plá­nem“ – pro­najme si nechval­ně pro­slu­lou psy­chi­at­ric­kou léčeb­nu, aby tam uspo­řá­dal naro­ze­ni­no­vou pár­ty pro svou ženu Evelyn. Rozešle lukra­tiv­ní pozván­ky něko­li­ka lidem a při­pra­ví zálud­nou show. Všem pěti pozva­ným totiž nabíd­ne mili­on dola­rů, pokud pře­ži­jí noc v domě na Haunted Hill. K vel­ké­mu pře­kva­pe­ní však dora­zí zce­la nezná­mí lidé, kte­ří obdr­že­li pozván­ky (jenž ovšem Price poslal úpl­ně něko­mu jiné­mu), kte­ří lač­ní po peně­zích aniž by tuši­li, něco o minu­los­ti toho­to mís­ta. Hra může začít, jen­že brzy i sám Price při­jde na to, že v poza­dí tahá za nit­ky někdo jiný než­li on sám. Místo aby se bavil stra­chem ostat­ních, brzy i on sám musí bojo­vat o holý život…

Český název: Dům hrů­zy
Režie: William Malone
Rok výro­by: 1999
Délka: 93 min
Země: USA
Hrají:
Geoffrey Rush …(Stephen H. Price)
Famke Janssen …(Evelyn Stockard-Price)
Ali Larter …(Sara Wolfe)
Taye Diggs …(Eddie Baker)
Peter Gallagher …(Donald W. Blackburn)
Chris Kattan …(Watson Pritchett)
…a dal­ší

Remake fil­mu z roku 1959 někte­ří vyná­še­jí poma­lu do nebes, ale po jeho zhléd­nu­tí si s nimi dovo­lím nesou­hla­sit. Zatímco ori­gi­nál je skvě­lou detek­tiv­kou s pro­pra­co­va­nou horo­ro­vou atmo­sfé­rou, tak tohle není nic jiné­ho než oby­čej­né (hod­ně) prů­měr­né béč­ko, kte­ré těží jen ze zná­mé­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní a zhru­ba dvou – tří zají­ma­vých scén. Přitom začá­tek sku­teč­ně pří­jem­ně navna­dil – nejen že se tu obje­vil Jeffrey Combs, ale i ta „odve­ta“ paci­en­tů byla doce­la pěk­ně nato­če­ná. Takže jsem oče­ká­val, že i zby­tek fil­mu se bude odví­jet v podob­ném duchu, leč při­šlo zkla­má­ní. Ani zná­mé tvá­ře totiž neza­ru­čí solid­ní podí­va­nou, pokud nedo­sta­nou do ruky kva­lit­ní scé­nář a ten tu teda roz­hod­ně k mání nebyl. 

Když nepo­čí­tám výstřih Famke Janssen (na kte­rý se kame­ra­man zamě­řo­val pode­zře­le čas­to), tak mě tu zau­ja­la snad jen ona pasáž, kdy čtve­ři­ce vyra­zí do skle­pe­ní hle­dat úni­ko­vou ces­tu. Přesně v těch­to momen­tech uká­za­la Ali Larter své herec­ké schop­nos­ti a vlo­hy pro „horo­ro­vý žánr“ – díky kte­rým se násled­ně obje­vi­la hned v něko­li­ka dal­ších fil­mech (toho­to žán­ru). Atmosféra v tuto chví­li gra­do­va­la a je jen vel­ká ško­da, že poté krva­vé kádi to šlo s ní i celou kva­li­tou fil­mu rapid­ně dolů. Tvůrci se nám sice sna­ži­li neu­stá­le pod­str­ko­vat dal­ší rádo­by „šoku­jí­cí“ zvra­ty a situ­a­ce, ale ani gumo­vá hla­va ani počí­ta­čo­vě ztvár­ně­né zlo už pros­tě nefun­go­va­lo tak jak mělo.  
I pro­to nesou­hla­sím s tvr­ze­ním, že rema­ke je lep­ší než ori­gi­nál. Snad jen ta naho­ta tu byla jako bonus, ale to je tak vše. Vincent Price je (vlast­ně byl) jen jeden!!! Nedávno jsem zjis­til, že je nato­če­né ješ­tě pokra­čo­vá­ní a už teď mi vstá­va­jí hrů­zou vla­sy na hla­vě, cože to zas Američani nato­či­li za blbost. Jinak mám ovšem domy plné „pas­tí, duchů či pře­lu­dů“ doce­la rád. Jen je pros­tě ško­da, že si tvůr­ci více nepo­hrá­li s cha­rak­te­ris­ti­ka­mi jed­not­li­vých postav i budo­vá­ním tíži­vé atmo­sfé­ry, kte­rá je pro vybu­do­vá­ní psy­cho hrá­tek nesmír­ně důle­ži­tá. Takže víc jak prů­měr­né hod­no­ce­ní tomu pros­tě nedám. 

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • E.T. - Mimozemšťan - Nestárnoucí Sci-fi klasika.25. února 2021 E.T. - Mimozemšťan - Nestárnoucí Sci-fi klasika. V blízkosti Los Angeles přistane kosmická loď, jejíž posádka má za úkol sesbírat vzorky ze Země. Jeden z mimozemšťanů se ale zatoulá příliš daleko od lodi a posádka ho na neznámé planetě […] Posted in Retro filmové recenze
  • #1848: Třicetiletá válka - 50 %14. listopadu 2018 #1848: Třicetiletá válka - 50 % Třicetiletá válkaVydalo nakladatelství CPress v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 104 stran a prodává se v plné ceně za 690 Kč.Scénář: Klára Andresová, Pavel GejgušKresba: Matěj […] Posted in Recenze knih
  • Rogue One: Star Wars Story - film o filmu18. listopadu 2016 Rogue One: Star Wars Story - film o filmu Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný […] Posted in Za kamerou
  • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
  • Apollo 18 (2011)2. června 2019 Apollo 18 (2011) Tak teď už víme, proč se lidé raději nevrátili na Měsíc. Vesmírné found footage pro fandy tohoto subžánru jako stvořené… Když americká NASA uvedla prohlášení, že se mise […] Posted in Horory
  • Jeden život: Anthony Hopkins je v příběhu "britského Schindlera" Nicholase Wintona skvělý1. února 2024 Jeden život: Anthony Hopkins je v příběhu "britského Schindlera" Nicholase Wintona skvělý Anthony Hopkins podává nezapomenutelný výkon v roli sira Nicholase Wintona v emocionálně zničujícím snímku Jeden život, který se natáčel v Praze a okolí v roce 2022 a do českých kin […] Posted in Filmové recenze
  • Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita24. listopadu 2015 Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita Dostal se mi do mých rukou další komiks. Po Želvách Ninja a dalších komiksech, recenzuji pro mě neznámé dílo. Dostali se ke mně autoři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakreslili Mezi […] Posted in Recenze knih
  • Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...31. ledna 2019 Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém... Doreen Virtue poprvé v novém kabátě. Poprvé bez andělů, ale na křídlech křesťanství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové karty? Na titulní straně vidíme krásný modrorůžový výjev, […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelá škola-výborná kniha pro všechny zlobivé děti2. března 2024 Zmizelá škola-výborná kniha pro všechny zlobivé děti Máte rádi dobrodružství? Chtěli jste někdy, aby vaše škola zmizela? Kniha Zmizelá škola vás pobaví, potěší a vykouzlí úsměv na tváři. Daniela Krolupperová si pro vás připravila opět […] Posted in Recenze knih
  • MFDF Jihlava23. října 2006 MFDF Jihlava Ve dnech 24. - 29. října 2006 proběhne v Jihlavě 10. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Jádro programu jubilejního ročníku opět tvoří dvě soutěžní sekce: výběr […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46381 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71590 KB. | 14.06.2024 - 00:40:34