Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy.

Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy.

ThunderF1
ThunderF1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se po dlou­hé době pot­ka­jí dvě dámy v letech, co se zna­jí už od ško­ly, zna­me­ná to, že se z nich sta­nou ješ­tě lep­ší kama­rád­ky, co mají spo­leč­ná téma­ta, nebo to dru­hé.

V tom­to fil­mu se sta­ne to dru­hé. „Nerdka“ a „stav­by­ve­dou­cí“ na stav­bě si nema­jí co říct, ale jenom díky tomu, že od roku 1983 v Chicagu pobí­ha­jí zlí „mutan­ti“ (jejích pra­vé jmé­no si nepa­ma­tu­ji, tako­vé blbé...),  ta „blb­ka“ udě­lá špat­né roz­hod­nu­tí. Stanou se z obou „Superwomen“, ten­to­krát hod­né a boju­jí­cí pro­ti zlu.

Nový film na Netflixu s Melissou McCarthy a její kama­rád­kou Octavií Spencer, kte­ré reží­ru­je McCarthyin man­žel Ben Falcone nám nepři­ná­ší nic dob­ré­ho.

Jedná se o super­hr­din­skou kome­dii, kte­rá má těžit ze dvou více roz­měr­ných žen. Jedné sluš­né vystu­do­va­né a dru­hé drzé od rány. Od kla­sic­ké­ho fil­mu o dvou hlav­ních posta­vách očko­vá­vá­me samo­zřej­mě vel­kou che­mii mezi hlav­ní dvo­jí­cí, ale o che­mii se nedá ani říct. Melissa McCarthy je stá­le ta samá, a její part­ner­ka v „sexi“ dre­su Thunder Force je vel­mi sla­bá. Octavia Spencer by se urči­tě měla vrá­tit zpět k roli čer­noš­ských 60. letých babi­ček, ve kte­rých to vypa­dá o dost lépe, než když se sna­ží hra­ní, natož akč­ní.

ThunderF2

V epi­zod­ních rolích snad při­po­me­ne­me Jasona Batemana, kte­rý své­ho kre­ve­ťá­ka hra­je doce­la při­ro­ze­ně a sna­ží se přes svůj han­di­cap posta­vy před­nést něja­ké herec­tví. Bobby Cannavale zas hra­je ulít­lé­ho poli­ti­ka „Krále“, kte­rý je tak zlý, až praští. Nesmíme zapo­me­nout i na zápo­rač­ku Pom Klementieff, kte­rá má part jenom o tom házet mod­ré bles­ky a sem tam upus­tit chytrou hláš­ku.

O dal­ších posta­vách se ani nemu­sí­me zmi­ňo­vat, kro­mě mla­dé krve Taylor Mosby, kte­rá má snad nej­dů­le­ži­těj­ší roli v celém fil­mu. Zachránit dvě super hrdin­ky před zni­če­ním.

Tím, že tady u nás nelze jít do kina, tak není ani v TV na co kou­kat. Na HBO Go budou dávat od zítř­ka novou Wonder Woman, kte­rá je o dost lep­ší, než posled­ní super hrdin­ský film na Netflixu.

Kdyby neby­lo onli­ne slu­žeb, tak by se urči­tě ani k nám ten­to film nedo­stal a zůstal na onli­ne služ­bách nepo­všim­nut, ale díky tomu, že už půl roku se k nám žád­né nové fil­my nedo­sta­ly, tak ani tele­vi­ze, tak nosi­če nic nové­ho nepři­ná­še­jí. Kde je slav­ný Bond, Black Widow a mno­ho dal­ších, na kte­ré bychom se už doma z Blu-ray díva­ly? Stále nikde nejsou, tak musí­me trpět u Thunder Force, kte­ré bychom po recen­zích v kinech zako­pa­li 100 met­rů pod zem.

40 %

Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Thunder Force na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31841 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71799 KB. | 19.06.2024 - 19:11:26