Kritiky.cz > Recenze knih > Záhada hlavolamu

Záhada hlavolamu

396536593 10222796643776779 261918276495585251 n
396536593 10222796643776779 261918276495585251 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není nad to se čas od času začíst do pořád­né kla­si­ky, z jejichž strá­nek dýchá atmo­sfé­ra sta­rých časů spo­lu s vel­kou dáv­kou dob­ro­druž­ství, skry­tých tajem­stvích a řeše­ní záha­dy, jako je tomu u kni­hy Záhada hla­vo­la­mu od Jaroslava Foglara.

Hlavními hrdi­ny toho­to napí­na­vé­ho a dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu je pěti­ce kama­rá­dů, kte­rá tvo­ři klu­či­cí klub Rychlé šípy. Hned na začát­ku tak máme mož­nost sezná­mit se nejen s Mirkem Dušínem, Jarkou Metelkou, Jindrou Hojerem, Červenáčkem a Rychlonožkou, ale i tajem­nou atmo­sfé­rou čtvr­ti Stínadel, kde se roz­hod­ně děje něco zají­ma­vé­ho.

Příběh začí­ná v oka­mži­ku, kdy se tato pěti­ce mla­dí­ků doví­dá o tajem­ném hla­vo­la­mu nazý­va­ném jako „ježek v kle­ci“, kte­ré­ho vymys­lel zámeč­nic­ký učeň Jan Tleskač, jež byl i zvo­ní­kem v kos­te­le sva­té­ho Jakuba ve Stínadlech, kde za záhad­ných okol­nos­tí zemřel pádem prá­vě z této zvo­ni­ce.

Rychlé šípy chtě­jí této záha­dě při­jít na kloub, a jeli­kož vše sou­vi­sí s tem­nou a hrů­zostraš­nou čtvr­tí Stínadla, vydá­va­jí se na svou nebez­peč­nou výpra­vu na toto zaká­za­né úze­mí, kam klu­ci a hol­ky z ostat­ních čtvr­tí mají pří­stup ode­přen.

Ve zvo­ni­ci nachá­ze­jí Tleskačův deník spo­lu s popi­sem své­ho vyná­le­zu tj. kovo­vé­ho hla­vo­la­mu zva­né­ho Ježek v kle­ci, do kte­ré­ho ukryl plá­ny léta­jí­cí­ho kola. V dení­ku je navíc popsán podrob­ný návod, jak toho­to jež­ka z kle­ce vysvo­bo­dit. Ovšem kde se ten záhad­ný hla­vo­lam nachá­zí, kdo ho má nebo kde je ukry­tý?

Co by to ale bylo za par­tu zvě­da­vých klu­ků, kdy­by se nepus­ti­li do pát­rá­ní na vlast­ní pěst s tou­hou při­jít vše­mu na kloub. Potají se vydá­va­jí do Stínadel, kde jim je v patách zákeř­né Bratrstvo koči­čí prac­ky a sku­pi­na Vontů, což je drs­ná par­ta klu­ků ovlá­da­jí­cí Stínadla, jež nechce, aby se jejich tajem­ství roz­ší­ři­lo i do dal­ších čtvr­tí, což pla­tí i o samot­ném jež­ku v kle­ci....

Kniha Záhada hla­vo­la­mu je prv­ním dílem Stínadelské tri­lo­gie vyprá­vě­jí­cí o pěti­ci kama­rá­dů, o jejich vel­kém přá­tel­ství a sil­né odva­ze čelit ponu­ré a děsi­vé atmo­sfé­ře záhad­né čtvr­ti Stínadel, drs­ným Vontům a čle­nům Bratrstva koči­čí prac­ky.

Příběh je vel­mi napí­na­vý, plný dob­ro­druž­ství a luš­tě­ní šifer, jež mají čte­ná­ře dovést k roz­luš­tě­ní oné „Záhady hla­vo­la­mu“ a nale­ze­ní tajem­né­ho jež­ka v kle­ci.

Moc se mi líbi­la pěti­ce kama­rá­dů, z nichž kaž­dý je jiný, má jiné pova­ho­vé vlast­nos­ti, před­nos­ti i nedo­stat­ky, a s tím vším se tato pěti­ce navzá­jem skvě­le dopl­ňu­je a tvo­ří skvě­lý team na ces­tě plné dob­ro­druž­ství a neče­ka­ných výzev.

Za mě je to jed­na z mála kla­sik, kte­rá se ani léty, ani jed­not­li­vý­mi gene­ra­ce­mi neo­mr­zí, prá­vě nao­pak, své čte­ná­ře si snad­no zís­ká napříč i nový­mi gene­ra­ce­mi. Kniha je navíc obo­ha­ce­na o ilu­stra­ce Jiřího Gruse, jež skvě­le vysti­hu­jí tma­vá zákou­tí Stínadel a ponu­rou atmo­sfé­ru.

Navíc jako třeš­nič­ku na dor­tu v kni­ze obje­ví­te bro­žur­ku „Poselství ze Stínadel“, jakousi hru, díky kte­ré může­te stej­ně jako Rychlé šípy luš­tit „Poselství ze stí­na­del“ a může­te tak vyhrát i báječ­né ceny od nakla­da­tel­ství. 

 

ZÁHADA HLAVOLAMU

Napsal: Jaroslav Foglar

Ilustroval: Jiří Grus

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v Praze roku 2022ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Pro čte­ná­ře od 9 let

Počet stran: 246

ISBN: 978-80-00-06659-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Temné a kruté lži11. března 2023 Temné a kruté lži Kniha s příznačným názvem "Temné a kruté lži" od Ginny Myers Sainové, jež vydalo nakladatelství Fragment, v sobě ukrývá spoustu tajemství, drobných milosrdných lží, nespoutané magie a […] Posted in Recenze knih
  • BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné děti27. prosince 2022 BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné děti "BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné ruce", jež vydala Grada Publishing a.s., potěší nejen malé, ale i velké, a zároveň rozehraje "barevnou zábavu" na několik hodin, při kterých se […] Posted in Recenze knih
  • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
  • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • LOVCI ŠIFER. Bojovky na ven26. července 2022 LOVCI ŠIFER. Bojovky na ven Tuhle knihu "Lovci šifer. Bojovky na ven." od autora Lukáše Záleského si zamilují všichni, kdo propadli únikovým hrám a luštění nejrůznějších šifer a hlavolamů. Ale pozor! Svou složitostí […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Srdce pro ježky - příběh malé učitelky, která dodala odvahu žít24. ledna 2021 Srdce pro ježky - příběh malé učitelky, která dodala odvahu žít Máte rádi příběhy o zvířatech? Milujete ježky? Chcete si přečíst komplikovaný příběh o vztahu syna a matky? Tak je tento příběh určen právě vám. Jmenuje se Srdce pro ježky, jejíž autorem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56175 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71709 KB. | 14.06.2024 - 21:20:20