Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Harry Potter a Tajemná komnata

Harry Potter a Tajemná komnata

HP
HP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všich­ni díva­jí na něj a cho­dí do kina. Tak jsem vyzkou­šel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všich­ni chtě­jí do kina. A zrov­na sest­ra má svá­tek, a tak si to nemůžu nechat ujít, když mi to rodi­če zapla­tí. A tak jsem šel s důvě­rou, že mně to nic nestá­lo a že se kouk­nu na něco, co je pár dní po pre­mi­é­ře a vlast­ním i 1. díl.


Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všich­ni díva­jí na něj a cho­dí do kina. Tak jsem vyzkou­šel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všich­ni chtě­jí do kina. A zrov­na sest­ra má svá­tek, a tak si to nemůžu nechat ujít, když mi to rodi­če zapla­tí. A tak jsem šel s důvě­rou, že mně to nic nestá­lo a že se kouk­nu na něco, co je pár dní po pre­mi­é­ře a vlast­ním i 1. díl.
Když vyne­chám vše­mož­né rekla­my na ciga­re­ty, na dal­ší pro­duk­ty, ale tak nesmím zapo­me­nout, na klip Madonny, kte­rý pro­pa­go­val nový film Jamese Bonda. Bohužel nechá­pu, proč? Když Harry Potter je dět­ský film. Očekával jsem spí­še rekla­my na Pána Prstenů, ale bohu­žel TTT nebyl.
Příběh dru­hé­ho dílu Harry Pottera urči­tě kaž­dý zná, pro­to­že si ho všich­ni čtou, ale pro ty neza­svě­ce­né tro­cha infor­ma­cí. Harry Potter je mla­dý kou­zel­ník, kte­rý žije u svých pří­buz­ných Dursleyových, ale kaž­dý škol­ní rok odjíž­dí do Bradavic­ké kou­zel­nic­ké školy,kde ho čeká celý škol­ní rok uče­ní nových kou­zel a čar.
Všechno začí­ná, když před odho­dem do ško­ly Harryho navští­ví domá­cí skří­tek Dobby, kte­rý je uvřís­ka­ný a šíle­ně hluč­ný a Harrymu řek­ne, že se nesmí vrá­tit do Bradavic, že by tam byl ve smr­tel­ném nebez­pe­čí. Ztropí hluk a pár čer­to­vin a Harry je zavřen do své­ho poko­je, kde ho zachrá­ní brat­ří Weasleyové, včet­ně Rona, kama­rá­da Harryho. Zachránili ho sice, ale bohu­žel do Bradavic neod­je­li vla­kem, pro­to­že se nedo­sta­li před pře­páž­ku na nástu­piš­ti 9 3/4. Tak si muse­li vzít léta­jí­cí auto, kte­rým do Bradavic dole­tě­li a bohu­žel rov­nou nara­zi­li na Vrbu Mlátičku, kte­rá je znač­ně poško­di­la. Ale do ško­ly se dosta­li.
Ale není vše­mu konec, pozna­jí své­ho nové­ho pro­fe­so­ra pro­ti čer­né magii - Zlatoslava Lockharta, kte­rý je pyš­ný a šíle­ně vyzdo­be­ný a vyuměl­ko­va­ný. A začí­na­jí se stá­vat pra­po­div­né věci. Harry sly­ší tajem­ný hlas, začí­na­jí se ze žáků stá­vat kame­ny. A jak tak to tak vypa­dá, pobyt v Bradavicích se stá­vá pro­kle­tím a je mož­né, že ško­la v Bradavicích bude zavře­ná.
Všichni, kdo už kni­hu čet­li vědí, co násle­du­je, a kdo to všech­no způ­so­bil, ale jed­nu věc by chtě­lo vyjas­nit, Harry je sice mla­dý kluk, ale není už tak nezku­še­ný, jak se zdá, má hod­ně štěs­tí, hod­ně své­ho skry­té­ho umu, a tak jako vždy zví­tě­zí ten nej­lep­ší.
Harry Potter II - tajem­ná kom­na­ta se už nedr­ží tak peč­li­vě kni­hy, jako prv­ní díl, a tak by se mno­ho hni­do­pi­chů našlo mno­ho věcí, kte­ré tomu fil­mu vytknou. Vynechané scé­ny, vyne­cha­né posta­vy, roz­dí­ly mezi kni­hou a fil­mem. Co napří­klad chy­bí ve fil­mu - kapi­to­la Oslava úmr­tí, kdy Skoro bez­hla­vý Nick osla­vu­je svo­je duchov­ní zro­ze­ní. Tahle scé­na urči­tě by byla hezká. Možná na DVD bude, to se uvi­dí. Dále zkrá­ti­li či změ­ni­ly někte­ré scé­ny s se sta­rým Luciusem Malfroyem. Ale urči­tě scé­náris­té vědí, co děla­jí, a když sama J.K. Rowlingová sama ví, co může změ­nit opro­ti svým kni­hám. Když do fil­mu mlu­vi­la.
A co herec­ké výko­ny. Harry Potter hrán Danielem Radcliffem je stá­le dosti prken­ný, a bohu­žel v něm nevi­dím moc dob­ré­ho her­ce, o něco lep­ší je Rupert Grint v roli Rona, u něj je mož­ná budouc­nost, Hermiona Emmy Watso­no­vé nedo­sta­la vel­ký pro­stor, ale moc se mi tam líbi­la Přirovnal bych ji s Natálii Pothmanové. O rolích dospě­lých je dob­ré také zmí­nit. Každý ví, kolik nad­sáz­ky a kolik iro­nie je potře­ba pro pořád­ný dět­ský film. Rozhodně vztah Zlatoslava Lockarta (Kenneth Branagh) a Severuse Snapeho (Alana Rickmana) je krás­ný. Branagh krás­ně se baví roze­hrá­ním své posta­vy a Rickman je sliz­ký dost a moc. Nemluvě o Luciuse Malfoe (Jason Isaasc) kte­rý je krás­ný zlý a odpor­ný. Škoda ale, že Richard Harris, tedy Brumbál, už umřel, bude oprav­du těž­ké ho nahra­dit. Je otáz­kou kým. Na výběr jsou čaro­dě­jo­vé z Pána Prstenů (Gandalf vrs. Saruman) nebo i Hammond z Jurského Parku. Je oprav­do­vou otáz­kou, koho si vybe­re nový reži­sér Alfonso Cuarón (Mexická jíz­da). A jaký bude tře­tí díl? Harry Potter a vezeň z Azkabanu.

   
   


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a Tajemná komnata na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27047 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71829 KB. | 16.06.2024 - 13:58:45