Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pád letu A800 – nastražte uši

Pád letu A800 – nastražte uši

PadLetu
PadLetu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pokud máte rádi old­scho­o­lo­vé thrille­ry, kde se pocti­vým vyšet­řo­vá­ním roz­plé­tá pavu­či­na spik­nu­tí, Filmfanatic pro vás obje­vil fran­couz­ský sko­ro­kle­not. Pád letu A800 se sice nesta­ne instant­ní kla­si­kou, ale roz­hod­ně pohla­dí duši všech milov­ní­ků pro­ces­ních dra­mat. A při­dá šedi­ny kaž­dé­mu, kdo se chys­tá na dovo­le­nou letec­ky.

PŘIPOUTEJTE SE, PROSÍM
Matthieu je talen­to­va­ný vyšet­řo­va­tel letec­kých kata­strof, jenž se spe­ci­a­li­zu­je na ana­lý­zu zvu­ko­vých zázna­mů z čer­ných skří­něk. Během vyšet­řo­vá­ní pádu nej­no­věj­ší­ho typu leta­dla však nara­zí na pode­zře­lé nesrov­na­los­ti, ke kte­rým jsou jeho nad­ří­ze­ní hlu­ší. Jde o spik­nu­tí, nebo je Matthieu se svo­jí teo­rií úpl­ně mimo?

SLUCHÁTKA NA UŠI
Netradiční pro­stře­dí a zají­ma­vá záplet­ka táh­nou prv­ní polo­vi­nu fil­mu ve výteč­ném tem­pu kupře­du. Všechny tech­nic­ké detai­ly jsou smys­lu­pl­ně vysvět­le­ny a pocho­pí je i úpl­ný laik, za což pat­ří tvůr­cům vel­ký palec naho­ru. Během zkou­má­ní dal­ší a dal­ší vrst­vy zázna­mů jsem si libo­val, jako u nej­lep­ších kous­ků žán­ru.

DO SLEPÉ ULIČKY A ZPĚT
Bohužel někde za polo­vi­nou sto­pá­že spad­ne fil­mu řetěz. Může za to sna­ha o trou­se­ní faleš­ných stop a nepr­vo­plá­no­vé rozuz­le­ní. Do kon­ce totiž zbý­vá ješ­tě hodi­na a vše už se zdá hoto­vo. Hlavní hrdi­na tápe, neví kudy dál, stej­ně jako divák. Naštěstí závěr hodí děj zpát­ky na kole­je a cílo­vou pás­ku může­te pro­tnout sty­lem Muže ve stí­nu.

Přesto, že Francouzi nedo­ká­za­li udr­žet výteč­né tem­po celý film, roz­hod­ně bych Pád letu A800 dopo­ru­čil všem milov­ní­kům kva­lit­ních tech­no­thrille­rů. S podob­ně old­scho­o­lo­vým pří­stu­pem se totiž jen tak nepo­tká­te. Navíc, pokud by se tro­chu zkrá­ti­la sto­páž a ubra­lo na sna­ze o šoku­jí­cí zvrat, nebál bych se jít s hod­no­ce­ním ješ­tě výš.


Photo © StudioCanal


Podívejte se na hodnocení Pád letu A800 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73166 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71940 KB. | 24.02.2024 - 20:30:29