Kritiky.cz > Horory > Conde Drácula, El (1970)

Conde Drácula, El (1970)

rp Conde DrC3A1cula2C El 28197029.jpg
rp Conde DrC3A1cula2C El 28197029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Jesús Franco a jeho sla­bé podá­ní legen­dár­ní­ho Draculy...  
Nadějný práv­ník Jonathan Harker při­jíž­dí do Transylvánie, aby zde dojed­nal kup­ní smlou­vu s jis­tým hra­bě­tem Draculou. Nedbá varo­vá­ní spo­lu­ces­tu­jí­cí­ho ani se nene­chá zalek­nout podiv­ný­mi pohle­dy prostých oby­va­tel, kte­ří tuší kam má namí­ře­no. Jeho hos­ti­tel vypa­dá na prv­ní pohled jako milý sta­rý pán, kte­rý chce opus­tit sta­rý hrad, kde žila jeho rodi­na po celé gene­ra­ce a chce v kli­du „dožít“ poblíž Budapešti. Jenomže během noci se začnou dít podiv­né věci. Nejprve to vše vypa­dá jako zlá noč­ní můra, ale Harker brzy pocho­pí, že jeho hos­ti­tel je upír lač­ní­cí po lid­ské krvi. Podaří se mu sice uprch­nout, ale v Maďarsku je umís­těn do blá­zin­ce, pro­to­že jeho his­tor­ce nikdo nevě­ří. Tedy sko­ro nikdo – dok­tor Van Helsing má váž­né pochyb­nos­ti a to ješ­tě netu­ší, že ZLO má téměř za dveř­mi. Hrabě Dracula se totiž uhníz­dil neda­le­ko jeho ústa­vu a v oko­lí začnou za záhad­ných okol­nos­tí umí­rat lidé. Jenže jak ho zasta­vit…

Český název: Hrabě Dracula
Režie: Jesús Franco
Rok výro­by: 1970
Délka: 98 min
Země: Španělsko / Západní Německo / Itálie / Lichtenštejnsko
Alternativní názvy: Nachts, wenn Dracula erwacht, Count Dracula
Hrají:
Christopher Lee...(Count Dracula)
Fred Williams...(Jonathan Harker)
Herbert Lom...(Dr. Van Helsing)
Klaus Kinski...(Reinfierd)
Maria Rohm...(Mina Harker)
Paul Muller...(Dr. Seward)
Jack Taylor...(Quincey)
...a dal­ší
Bram Stoker a jeho dnes již legen­dár­ní román je kapi­to­la sama o sobě. Vzniklo bez­po­čet fil­mo­vých adap­ta­cí o slav­ném upí­ro­vi, ale jen málo­kte­rá z nich je oprav­du kva­lit­ní. Jesús Franco sli­bo­val nej­vět­ší per­só­ně mezi her­ci (Christopher Lee), že se bude věr­ně držet lite­rár­ní před­lo­hy, aby ho nalá­kal do své­ho fil­mu, ale nako­nec scé­nář pro­šel bez­poč­tem úprav, což se uká­za­lo jako špat­ná vol­ba. Osobně ten­to film řadím mezi prů­měr­né až lehce pod­prů­měr­né kous­ky. Není to sice úpl­ná ztrá­ta času, ale najde se tu oprav­du jen mini­mum pozi­tiv­ních věcí.
Ze začát­ku je divák doce­la okouz­len pro­stře­dím hra­du, kte­ré je pono­ře­no to hus­té mlhy, ale jen do doby kdy se na scé­ně obje­ví vlčá­ci (coby faleš­ní vlci) a gumo­vý neto­pýr na šňůr­ce. To mi zača­lo šku­bat kout­ky popr­vé a já jen dou­fal, že se film vydá lep­ším smě­rem. Noční můry vypa­da­ly zají­ma­vě, ale Franco nikdy nebyl v mých očích pří­liš dob­rým reži­sé­rem a v násle­du­jí­cích minu­tách se to jen potvr­di­lo. Žádná solid­ní atmo­sfé­ra se neko­na­la, napě­tí aby člo­věk pohle­dal a tak se všech­ny nadě­je upí­ra­li k jiné zná­mé hvězdě, kte­rá se ve fil­mu obje­vi­la. Nebyl jí nikdo jiný než Klaus Kinski. Ten zahrál bláz­ni­vé­ho Reinfierda doce­la dob­ře, ale jeho posta­va zde dosta­la žalost­ně málo pro­sto­ru. Pokud máte rádi tak­zva­né chu­ťov­ky, tak věř­te, že Klaus sku­teč­ně pojí­dal živý hmyz. Tak pro­ti gustu žád­ný dišpu­tát.
Asi nej­ví­ce mě však odbou­ra­li scé­ny, ve kte­rých posta­vy zabí­je­jí upí­ry. Propíchnutí jej srd­cí kůlem však spa­da­lo do kate­go­rie ochot­nic­ké­ho před­sta­ve­ní. Jen občas vystřík­la tro­cha krve, což mě nedo­ká­za­lo abso­lut­ně uspo­ko­jit. Co už však pros­tě nemůžu pře­kous­nout, je napros­tá nezna­lost země­pi­su a historie- Burgas, Transylvánie, Maďarsko- okruž­ní jíz­da za jeden den, pro­sím dej­te dvě eura a zaži­je­te dovo­le­nou vašich snů s naší ces­tov­ní kan­ce­lá­ří Dracula Tour. Podobných nesmys­lů (nad­sá­zek) tu bylo hned něko­lik. Prostě a jed­no­du­še ten­to film může­te klid­ně minout. Opravdu hod­ně mě Franco zkla­mal. Když jsem film viděl kdy­si dáv­no popr­vé, doce­la se mi líbil, to jsem ovšem ješ­tě neměl s horo­ro­vým žánrem žád­né zku­še­nos­ti a když jsem násled­ně viděl Draculu z roku 1992.
Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire15. dubna 2006 Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire Ještě teď se stydím, když si uvědomím, co jsem si myslel, poté co jsem se dozvěděl, že v kinech se objevuje první dobrodružství Harryho Pottera a jeho přátel. Ohrnoval jsem nos nad těmi, […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž s filmem Wonder Woman20. června 2017 Soutěž s filmem Wonder Woman Vyhlašujeme vítěze soutěže. Otázky Která herečka hraje hlavní postavu Wonder Woman? Která režisérka natočila film Wonder Woman? Objevila se postava Wonder Woman i v […] Posted in Soutěže
  • Assassin's Creed Unity17. dubna 2019 Assassin's Creed Unity Hra je teď zdarma, a tak můžete stahovat PC hru s katedrálou Notre-Dame. https://youtu.be/Ez6DSB3JL5M Posted in Novinky ze světa her
  • Bloková výuka 34. srpna 2020 Bloková výuka 3 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Revizoři2. února 2005 Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech trasách. Během dne se nejen setkají s cestujícími, ale možná taky svedou souboje mezi sebou. K ději […] Posted in Filmové recenze
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Ahsoka: první dojmy23. srpna 2023 Ahsoka: první dojmy Letos je tomu 15 let, co se Ahsoka Tano poprvé Star Wars fanouškům představila v animovaném filmu Klonové války, a ačkoliv byla zpočátku velice nepopulární, skrze 5 sérií stejnojmenného […] Posted in Seriály
  • Barva vítězství9. prosince 2022 Barva vítězství Nejsou černí a bílí. Jsou rychlí a pomalí… Strhující příběh o tom, jak jeden černošský chlapík z Ohia jel do Berlína na olympiádu a "nakopal tam Hitlerovi zadek". Není to přitom jen […] Posted in Krátké recenze
  • Farma SK – 8. série – 19. díl7. dubna 2017 Farma SK – 8. série – 19. díl https://www.youtube.com/watch?v=56hHZMTOJy8 Posted in Reality show
  • Osamělý svobodný muž – 815. listopadu 2018 Osamělý svobodný muž – 8 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80036 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71539 KB. | 16.06.2024 - 05:51:24