Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strašidelný Dům: Komedie s duchy, která vás nevyděsí, ale určitě rozveselí!

Strašidelný Dům: Komedie s duchy, která vás nevyděsí, ale určitě rozveselí!

Photo © Walt Disney Pictures
Photo © Walt Disney Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dlouhé pod­zim­ní veče­ry a dušič­ko­vé poča­sí pří­mo vybí­zí pus­tit si něja­ká ta stra­ši­dla, jež moc nevy­dě­sí, ale nao­pak pří­jem­ně polech­ta­jí brá­ni­ci. Filmová kome­die inspi­ro­va­ná kla­sic­kou atrak­cí ze zábav­ních par­ků tj. „Strašidelný dům“ vás skvě­le poba­ví a vykouz­lí dobrou nála­du.

Příběh začí­ná v oka­mži­ku, kdy se mla­dá mat­ka s malým synem při­stě­hu­jí jed­né sych­ra­vé noci do stra­chu nahá­ně­jí­cí­ho domu. Hned na prv­ní dobrou je při­ví­ta­jí tam­ní oby­va­te­lé ze záhro­bí a uká­žou své roz­ver­né kous­ky v plné síle.

To však ješ­tě netu­ší­me, že kdo do toho­to domu jed­nou vstou­pí, už z něj nikdy nevy­stou­pí... ducho­vé vás totiž už jen tak nene­cha­jí ode­jít..... a budou vás stra­šit do té doby, dokud se zpět nevrá­tí­te...

Není tedy divu, že se žena chy­tá posled­ní stéb­la nadě­je a nají­má si „pochyb­né“ lov­ce a vymí­ta­če duchů, jež by z její­ho nové­ho domo­va tyto nezva­né hos­ty vypu­di­li. Bohužel ne všech­no jde jak na drát­ku a obje­vu­jí se háč­ky, jež je nut­né vyře­šit.

A všich­ni zúčast­ně­ní nako­nec zjiš­ťu­jí, že ne všech­no je čer­né a bílé, a někdy ze dvou cest je prá­vě ta tře­tí ta nej­lep­ší....

Strašidelný dům si asi nej­ví­ce vychut­na­jí děti, kte­ré se chtě­jí nejen bavit, ale i tro­chu bát. Ve fil­mu je sice pár děsi­vých oka­mži­ků, kdy vám bude běhat i mráz po zádech, ale v ostat­ních scé­nách se bude­te smát od ucha k uchu díky vtip­ným a neotře­lým hláškám hlav­ních hrdi­nů.

Každý divák asi nej­ví­ce oce­ní skvě­le obsa­ze­ní sklá­da­jí­cí se z nej­lep­ších „kome­di­ál­ních“ her­ců a here­ček, jež se svých rolí zhos­ti­li napros­to bra­vur­ně a z děsi­vé­ho horo­ru vykouz­li­li rodin­nou pohád­ku s duchař­skou téma­ti­kou.

Strašidelný dům je skvě­lá odde­chov­ka, kte­rá niko­ho neu­ra­zí, ale ani zas až tolik neo­sl­ní. Dospělí divák si řek­ne, že je to doce­la fajn, ale dět­ské pub­li­kum (stej­ně jako moje děti) budou napros­to nad­še­né.


STRAŠIDELNÝ DŮM

Komedie/Drama/Rodinný/Fantasy/Horor/Mysteriózní

USA, 2023

Celková dél­ka 122 minut

Režie: Justin Simien

Scénář: Katie Dippold

Hudba: Kris Bowers

Hrají: Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Chase Dillon, Jared leto a dal­ší.


Podívejte se na hodnocení Strašidelný dům na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68423 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72008 KB. | 22.07.2024 - 12:24:42