Kritiky.cz > Speciály > Teorie všeho - Za hvězdami

Teorie všeho - Za hvězdami

Teorie
Teorie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Protože milost­ný pří­běh, kte­rý začí­ná jako běž­ná kaž­do­den­ní roman­ce, brzy zah­ne do nepro­bá­da­ných vod, pozna­me­ná­vá sce­náris­ta a pro­du­cent Anthony McCarten, že Teorie vše­ho má nako­nec „závěr doda­ný his­to­rií. Náš film uka­zu­je jen o tro­chu víc než polo­vi­nu Stephenova živo­ta, a to, co víme o něm a o Jane – a od něj a Jane – je, že se do sebe hlu­bo­ce zami­lo­va­li, jejich lás­ka pro­šla zkouš­ka­mi a vydr­že­la, zalo­ži­li rodi­nu a vycho­va­li děti, a nako­nec stá­li před zásad­ní změ­nou jejich vzta­hu, kte­ré čeli­li spo­leč­ně. Není to typic­ký holly­wo­od­ský šťast­ný konec, ale přes­to tenhle pří­běh šťast­ně kon­čí.”

Režisér James Marsh pozna­me­ná­vá, že „Jane je napros­to nesen­ti­men­tál­ní a pro­to jsem chtěl nato­čit film, kte­rý bude podob­ně tvr­dý a zevrub­ný; nechtěl jsem se vyhý­bat pro­blé­mům v man­žel­ství nebo utr­pe­ní nemo­ci, pro­to­že to pomá­há vytvo­řit hlu­bo­ký a inspi­ru­jí­cí pří­běh.”

Producentka Lisa Bruce říká: „Tito dva mimo­řád­ní lidé polo­ži­li pod mik­ro­skop jak lás­ku, tak vesmír. Našli odpo­vě­di, kte­ré hle­da­li, nejen při pozo­ro­vá­ní hvězd a pro­sto­ru za nimi, ale také při pozo­ro­vá­ní sebe samých.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80656 s | počet dotazů: 237 | paměť: 72419 KB. | 24.05.2024 - 13:02:32