Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Zhuangzi (S04E05)

Westworld - Zhuangzi (S04E05)

Photo © Home Box Office
Photo © Home Box Office
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtvrtá sezó­na se nám pře­klo­pi­la do dru­hé půl­ky. Předchozí epi­zo­dy byly nesla­né, nemast­né, ale při­pra­vo­va­li pří­běh pro vel­ká pře­kva­pe­ní v před­cho­zím dílu a samo­zřej­mě i v tom zatím  posled­ním.

V dneš­ní epi­zo­dě se věnu­je­me jenom pří­bě­hu Christiny, pro kte­rou je sezná­me­ní s „novou“ lás­kou Teddym klí­čo­vé. Už se postup­ně dostá­vá­me k jádru pud­la, kdy se i hlav­ní posta­va pří­bě­hu dozví to, co vlast­ně je a jak to v jejím svě­tě cho­dí.

Příběh nové vlád­ky­ně svě­ta „výtvo­rů“ Charlotte dostá­vá zají­ma­vý smy­sl, ve spo­leč­nos­ti „Muže v čer­ném“ do dozví­dá, že to v jejím svě­tě není až tak slad­ké, jak se zdá, postup­ně se obje­vu­jí poru­chy, kte­ré urči­tě budou stát za dal­ší vzpou­rou. Poprvé se také set­ka­jí Christina a Charlotte a v jich dis­ku­si se postup­ně dozví­dá­me, že se blí­ží katar­ze pří­bě­hu hlav­ních postav.

Tím, že věnu­je­me jenom svě­tu výtvo­rů, tak se Bernardem nese­tká­me, ten je momen­tál­ně mimo měs­to spo­lu s Calebovou dce­rou a urči­tě se obje­ví v dal­ším epi­zo­dě, když se zno­vu po sebe­vraž­dě v před­cho­zí epi­zo­dě obje­vi­la Maeve.

Těším se na setká­ní hlav­ních postav v posled­ní epi­zo­dě, pro­to­že to nebu­de urči­tě jed­no­du­ché, aby se Maeve vrá­ti­la k tomu, co děla­la ihned na začát­ku sezó­ny. A co Caleb? Určitě se na něj neza­po­mně­lo, urči­tě s ním měla Dolores plá­ny, když si ho v před­cho­zí sezó­ně oblí­bi­la. Snad se i setká s vyrostlou dce­rou a její pří­běh skon­čí dob­ře.

Je straš­ně dob­ře, že tvůr­ci hod­ně pře­mýš­le­li, jak by se mohl pří­běh posu­nout. Návrat do zno­vu vytvo­ře­né­ho svě­ta Westwordu beru jako pozi­tiv­ní. Nejedná se totiž o pří­mou kopii svě­ta, ale i jeho šíle­né vylep­še­ní. Docela by mně i zají­ma­lo, jak to vypa­dá za měs­tem Westworldu, jest­li je oprav­du tako­vá pus­ti­na, jak se zdá. To vše se dozví­me v dal­ších dílech.

Pro mě je prv­ní díl dru­hé půl­ky čtvr­té sezó­ny jeden z nej­lep­ších dílu celé­ho seri­á­lu. Určitě to při­nes­lo hod­ně pře­kva­pe­ní, ale také při­nes­lo mno­ho nových otá­zek. To je pře­ci smy­sl celé­ho seri­á­lu. Postupně obje­vo­vat svět a za dal­ší obje­ve­nou novou věc se musí obje­vit něko­lik dal­ších otá­zek, jak je to mož­né, kdo za tím je.

Hodnocení: 95 %


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června10. května 2022 Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června Westworld je americký dystopický sci-fi neo-westernový televizní seriál, který vytvořili Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, který produkuje a vysílá HBO, vychází ze stejnojmenného filmu z […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 %15. srpna 2022 Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 % Když se to vezme, tak se čtvrtá sezóna povedla. V úplně posledním díle jsme konečně dostali vysvětlení jak to vlastně je. A proč byla nutná smrt oblíbených postav v předchozím […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Metanoia (S04E07)8. srpna 2022 Westworld - Metanoia (S04E07) Předposlední díl je již online na HBO. A podle mého názoru nejslabší z celé série. Myslím, že tvůrci připravují skutečný konec seriálu, když nám přinesli naprosté dějové nesmysly, které […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Fidelity (S04E06)3. srpna 2022 Westworld - Fidelity (S04E06) Už se nám blíží konec, ještě dva díly a dozvíme se jak to vlastně dopadne v N.Y. s roboty, hostiteli a lidmi. Tentokrát se vracíme do robotního města, kde skupina odpadlíků zachrání další […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Generation Loss (S04E04)21. července 2022 Westworld - Generation Loss (S04E04) Tak už jsme v půlce a co je nejdůležitější, tak nám přesně v půlce aktuální sezóny tvůrci připravili překvapení. Nebudu říkat jaké, ale očekávání, že se jak ve třetí sezóně jedná o […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Annees Folles (S04E03) - 40 %11. července 2022 Westworld - Annees Folles (S04E03) - 40 % Po dvou slibných dílech se tentokrát nevracíme k nové Dolores, ale pokračujeme s příběhem Caleba a Maeve. Jejích pokračování ve světě 20. let minulého století stojí za odhalení a za […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Auspicia (S04E01)27. června 2022 Westworld - Auspicia (S04E01) Je tomu dva roky, co šla třetí série Westworldu. Dolores, "počítačový mozek lidstva"... lidé... počítače byly zničeny. A po sedmi seriálových letech se vracíme do světa technologie […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %4. července 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 % Od konce světa "Westworld" uplynulo sedm let. Vracíme se opět vracíme do vystavěného světa. Ten se nachází kdesi v Americe, kam vede tajemná cesta - spíše labyrint. Tentokrát se zaměříme […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - 3. sezóna21. února 2020 Westworld - 3. sezóna Premiéra 3. sezóny seriálu Westworld  se kvapem blíží a dnešek přinesl nejnovější trailer. Po traileru už víme, že se vrací hlavní záporák předchozích dvou sérií "Muž v černém" - William […] Posted in Trailery
  • Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %26. června 2018 Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 % Budeme zase čekat pár let na pokračování? Asi jo… Poslední, desátá, epizoda měla včera premiéru. Přinesla nám zase vyvrcholení celého příběhu s nástinem, co se asi bude dít v následující […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43077 s | počet dotazů: 239 | paměť: 73724 KB. | 18.05.2024 - 09:45:31