Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Generation Loss (S04E04)

Westworld - Generation Loss (S04E04)

Photo © Home Box Office
Photo © Home Box Office
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak už jsme v půl­ce a co je nej­dů­le­ži­těj­ší, tak nám přes­ně v půl­ce aktu­ál­ní sezó­ny tvůr­ci při­pra­vi­li pře­kva­pe­ní. Nebudu říkat jaké, ale oče­ká­vá­ní, že se jak ve tře­tí sezó­ně jed­ná o pří­bě­ho­vé lin­ky, kte­ré jsou všech­ny v pří­tom­nos­ti, čeká nás doce­la šok.

Znovu sle­du­je­me Caleba a Maeve v novém par­ku, kde se pomo­cí intrik zlé Charlote dozví­dá­me o tom, co nás čeká za svět, když se pod­vo­lí­me robo­tům. Trocha Matrix a tro­cha Skynet. Moudří už ví…

Christin pří­běh je vel­mi krát­ký, zno­vu se setká se svým „milo­va­ným“ kov­bo­jem. Samozřejmě v alter­na­tiv­ní ver­zi a teď je otáz­kou, zda­li se díky své­mu kov­bo­ji Teddym  doká­že vytrh­nout ze své pra­vi­del­né čin­nos­ti, kte­rá je psa­ní scé­ná­řů pro svět robo­tů.

Znovu oživlý Bernard se svým pomoc­ní­kem Stubbsem se vrha­jí za dob­ro­druž­stvím bez vyhnan­ce a odpad­lí­ky, kte­ré tvo­ří odboj pro­ti nezná­mým pro­tiv­ní­kům.

Čeká nás doce­la dost pře­kva­pe­ní a postup­ně se dozví­dá­me kdo je kdo, a v jaké pří­tom­nos­ti vlast­ně žije­me. Dozvíme se i to, jak žije dce­ra Caleba i to, jak skon­čí Maeve. Samozřejmostí je i tajem­ný „Muž v čer­ném“,  ze kte­ré se bohu­žel stá­vá i jenom stín původ­ní­ho Williama. Jak asi víte, z před­cho­zích dílů, tak ori­gi­nál je zmra­žen a vše „zlé“ děla­jí „robo­tí“ kopie na pří­kaz nové zlé posta­vy Charlote, kte­rá od smr­ti Dolores vlád­ne nad Delosem (Westworldem) pev­nou rukou.

Od před­cho­zí­ho dílu nás čeká něko­lik pře­kva­pe­ní, a tak hod­no­tím tuto epi­zo­du cel­kem lépe, než před­cho­zí. Mých 90 % si napros­to zaslou­ží.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51775 s | počet dotazů: 241 | paměť: 73737 KB. | 18.05.2024 - 07:54:59