Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Fidelity (S04E06)

Westworld - Fidelity (S04E06)

Photo © Home Box Office
Photo © Home Box Office
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už se nám blí­ží konec, ješ­tě dva díly a dozví­me se jak to vlast­ně dopad­ne v N.Y. s robo­ty, hos­ti­te­li a lid­mi.

Tentokrát se vra­cí­me do robot­ní­ho měs­ta, kde sku­pi­na odpad­lí­ků zachrá­ní dal­ší výji­meč­nou, kte­rá se vzbou­ří pro­ti robo­tí­mu sys­té­mu. Sledujeme i dcer­ku Caleba, kte­rá ve svém odbo­ji vede sku­pi­nu, kte­rá obje­vi­la Bernarda a obje­vi­la zni­če­nou Maeve.

Díl tře­tí z kon­ce je výpl­ňo­vý. Nemusí kaž­dý den být vel­ké pře­kva­pe­ní, ale postup­né odha­lo­vá­ní svě­ta pro­bí­há. Lidský Caleb už je „na dru­hé“ stra­ně a tak Charlote sle­du­je Calebovo cho­vá­ní, pro­to­že byl jed­ním z mála, kte­ří její­mu napro­gra­mo­va­né­mu cho­vá­ní (pomo­cí much) napros­to odo­lá­val. Robot Caleb v tom­to dílu pro­jde sko­ro očis­tou, aby se Charlote pře­svěd­či­la, co vlast­ně sto­jí za tím, že se jeho lid­ská (samo­zřej­mě i robo­tí) strán­ka pro­ti sys­té­mu Charlote vzbou­ří.

A co děla Bernard, ten pomá­há Calebově dce­ře (jme­nu­je se „C“) s oži­ve­ním Maeve. C se dozví i kdo je zrád­ce a ke kon­ci to samo­zřej­mě skon­čí tím, že Maeve zdár­ně obživ­ne.

Pro mě ten­to díl je výpl­ňo­vý. Dozvídáme se neu­stá­le nové a nové věci, kte­ré nám při­ne­sou hod­ně věco, co nás „mož­ná“ čeká v posled­ních dílech.  Doufám, že se bude věno­vat Christině, kte­rá si postup­ně uvě­do­mu­je, že její „spi­so­va­tel­ství“ není jen tak. Možná, že se v posled­ním díle pro­mě­ní Dolores, aby zachrá­ni­la lidi, kdo ví.

Proto ten­to díl hod­no­tím pou­ze 60 %


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34770 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73733 KB. | 18.05.2024 - 08:53:21