Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %

Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %

West 1
West 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak se HBO  roz­jíž­dí. Už má dru­hý seri­ál, na kte­rý se bude vzpo­mí­nat na dlou­hou dobu. Je otáz­kou, zda­li bude seri­ál del­ší než jed­nu sezó­nu, snad jo.

Druhý díl Westwordu při­ne­sl už více drob­nos­tí z továr­ny na robo­ty, poma­lé kous­ky něče­ho vět­ší­ho, aby se lidi, kte­ří seri­ál v tele­vi­zi sle­du­jí, moh­li podí­vat pod poklič­ku továr­ny. Jak se pro­gra­mu­jí, vytvá­ře­jí a rese­tu­jí atrak­ce ve vel­kém par­ku.

V par­ku se samo­zřej­mě ode­hrá­va­jí kaž­do­den­ní pří­běhy jed­not­li­vých robo­tů, od jed­not­li­vých pis­tol­ní­ků, pro­sti­tu­tek a té nej­ví­ce slav­né robot­ky Dolores.

V kaž­dém robo­tu poma­lu klí­čí malý počí­ta­čo­vý vir, kte­rý urči­tě v posled­ních dílech této série hod­ně zame­tá s pří­bě­hem. Prozatím jsme ale nevi­dě­li žád­né lid­ské smr­ti, bohu­žel jedi­ní, kte­ří umí­ra­jí, jsou robo­ti, kte­ré lze vyre­se­to­vat a opra­vit.

Znovu rádi vidí­me 3. herec­kou hvězdu seri­á­lu Jamese Marsdena, kte­rý hra­je „oblí­be­né­ho“ robo­ta pis­tol­ní­ka, kte­ré­ho v kaž­dém díle mini­mál­ně 2x zabi­jí. Tentokrát se nepo­tkal se svo­jí oblí­be­nou Dolores, kte­rá se momen­tál­ně kaž­dou epi­zo­du tro­cha při­bli­žu­je k odha­le­ní prav­dy.

Za prav­dou postu­pu­je i tajem­ný Muž v čer­ném (Ed Harris), kte­rý zase poza­bí­jí desít­ky wes­ter­no­vých robo­tů, aby se dostal k dal­ší­mu dílu sklá­dač­ky k cíli, ke kte­ré­mu svě­řu­je.

Druhý díl je o tro­chu slab­ší epi­zo­dou z kom­ple­xu wes­ter­no­vé­ho zábav­né­ho par­ku, ale svo­ji úro­veň si napros­to drží.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27858 s | počet dotazů: 242 | paměť: 73114 KB. | 16.06.2024 - 13:18:14