Kritiky.cz > Profily osob > James Marsden

James Marsden

James Marsden Thandie Newton 36090190391
James Marsden Thandie Newton 36090190391
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Paul Marsden (* 18. září 1973, Stillwater, Oklahoma, Spojené stá­ty ame­ric­ké) je ame­ric­ký herec, zpě­vák a býva­lý model znač­ky Versace. Je zná­mý pro ztvár­ně­ní super­hr­di­ny Cyclopse ve fil­mo­vé sérii X-Men a za své role v komerč­ně úspěš­ných fil­mech jako HopSuperman se vra­cíHairsprayKouzelná roman­ceZápisník jed­né lás­ky a 27 šatů.

Životopis

Narodil se ve Stillwateru v Oklahomě jako syn Kathleen (roze­né Scholtz) a Jamese Luthera Marsdenových. Otec má titul Ph.D. a je pro­fe­so­rem zoo­lo­gie a prů­mys­lu na Kansaské stát­ní uni­ver­zi­tě a mat­ka je výži­vo­vá porad­ky­ně. Jeho rodi­če se roz­ved­li, když mu bylo devět let. Má před­ky ang­lic­ké­ho, skot­ské­ho, němec­ké­ho a fran­couz­ské­ho půvo­du.

Má čty­ři sou­ro­zen­ce: dvě mlad­ší sest­ry, Jennifer a Elizabeth a bra­t­ry, Jeffa a Roberta. Navštěvoval Hefner Middle School a Putnam City North High School v Oklahoma City a poz­dě­ji šel na Oklahomskou stát­ní uni­ver­zi­tu, kde stu­do­val žur­na­lis­ti­ku tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní. Byl také čle­nem bra­tr­ství Delta Tau Delta. Nicméně po roce a půl ze ško­ly ode­šel a odstě­ho­val se do Los Angeles, aby se mohl věno­vat herec­ké kari­é­ře.

Kariéra

Počátky kariéry

Jeho prv­ní prá­ce při­šla v něko­li­ka epi­zo­dách tele­viz­ní­ho seri­á­lu Chůva k pohle­dá­ní, kde si zahrál Eddieho, pří­te­le Margaret Sheffieldové. Poté hrál v kanad­ském tele­viz­ním seri­á­lu Boogies Diner, kte­rý se vysí­lal po jed­nu sezó­nu. S kon­cem sezó­ny hos­to­val v dal­ších tele­viz­ních seri­á­lech, jako Konečně zazvo­ni­lo, nová tří­da a Správná pět­ka. Později se obje­vil v seri­á­lu tele­vi­ze ABC, Second Noah. Díky Edwardovi Nortonovi při­šel o roli ve fil­mu Prvotní strach a odmí­tl hlav­ní roli ve sním­ku Klub 54. Roli poté zís­kal Ryan Phillippe. James si poté zahrál ve fil­mech Podezřelé cho­vá­ní, ved­le Katie Holmes a Fáma, po boku Kate Hudson. Také se obje­vil v tele­viz­ním seri­á­lu Ally McBealová, jako jeden z hlav­ních her­ců v prv­ní polo­vi­ně páté série a pro­ká­zal zde i své pěvec­ké schop­nos­ti.

Průlom

 V roce 2004 se obje­vil v roli Noahova riva­la v roman­tic­kém fil­mu Zápisník jed­né lás­ky. Byl zřej­mě obsa­zen kvů­li blíz­ké podob­nos­ti s Jamesem Garnerem, kte­rý hrál star­ší­ho Noaha, ale herec hra­jí­cí mlad­ší­ho Noaha (Ryan Gosling) mu nebyl vůbec podob­ný. V roce 2007 si Marsden zahrál Cornyho Collinse ve fil­mo­vé adap­ta­ci broadwa­yské­ho muzi­ká­lu Hairspray. Tím také při­šel jeho hudeb­ní debut, když ve fil­mu zpí­val dvě pís­ně, „The Nicest Kids In Town“ a „(It’s) Hairspray“. Jak film, tak i soun­d­track byly kri­ti­ky veli­ce chvá­le­ny. Jeho dal­ší role byla v disneyov­ském fil­mu, kte­rý kom­bi­no­val ani­mo­va­ný film i hra­ný, s názvem Kouzelná roman­ce a zahrál si roli prin­ce Edwarda. Pro film nazpí­val jeden duet s Amy Adams na začát­ku fil­mu a dále duet s Idinou Menzel, kte­rý byl ale nako­nec z fil­mu vystři­žen. Film byl pří­z­ni­vě uznán kri­ti­ky a stal se i komerč­ním úspě­chem, když celo­svě­to­vě vydě­lal přes 340 mili­o­nů dola­rů.

V návaz­nos­ti na své úspě­chy hrál v roce 2008 hlav­ní muž­skou roli v roman­tic­ké kome­dii 27 šatů, po boku Katherine Heigl. Film vydě­lal celo­svě­to­vě 160 mili­o­nů dola­rů. Také hrál v tee­nage­rov­ské kome­dii Sex Drive. Film sice pří­liš úspěš­ný nebyl, ale Marsdenův výkon byl vel­mi chvá­len. Za role v Kouzelné roman­ci a 27 šatů také zís­kal nomi­na­ci na cenu Teen Choice Awards.

V roce 2009 ztvár­nil hlav­ní muž­skou posta­vu ve sním­ku The Box, zalo­že­né na krát­kém pří­bě­hu „Button, Button“ od Richarda Mathesona, ze kte­ré se poz­dě­ji stal námět pro epi­zo­du seri­á­lu Zóna sou­mra­ku. Hrál zde spo­leč­ně s Cameron Diaz a Frankem Langellem, se kte­rým se již dří­ve setkal ve fil­mu Superman se vra­cí. V roce 2010 byl obsa­zen ved­le Chrise Rocka, Luka Wilsona, Dannyho Glovera a Columbuse Shorta do kome­die Horší než smrt, rema­ku stej­no­jmen­né brit­ské kome­die z roku 2007.

V led­nu 2011 se obje­vil v sit­co­mu Taková moder­ní rodin­ka v roli bez­do­mov­ce a squa­te­ra u Cama a Mitchela. V dub­nu téhož roku hrál hlav­ní roli ve veli­ko­noč­ní kome­dii Hop. Později v tom­též roce si zahrál hlav­ní roli ve Strašácích, rema­ku stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1971, kde hlav­ní roli hrál Dustin Hoffman. Marsden se zde obje­vil ved­le své kole­gy­ně ze Superman se vra­cí, Kate Boswoth a Alexanderem Skarsgårdem, se kte­rým se dří­ve potkal ve fil­mu Zoolander.

V roce 2012 měl ved­lej­ší roli Crisse, lás­ky Liz Lemon, v šes­té sérii tele­viz­ní­ho seri­á­lu Studio 30 Rock. V roce 2013 se obje­vil s Denzelem Washingtonem a Markem Wahlbergem v akč­ním fil­mu 2 zbra­ně. Později ztvár­nil Johna Fitzgeralda Kennedyho v seri­á­lu Komorník. Následně hrál Rona Burgundyho, riva­la posta­vy Willa Ferrella. v kome­dii Zprávař 2 - Legenda pokra­ču­je. Prostřednictvím camea si zopa­ko­val roli Scotta Summerse ve fil­mu X-Men: Budoucí minu­lost. V roce 2014 ztvár­nil ve fil­mu Co s lás­kou, zalo­že­nou na kni­ze od Nicholase Sparkse, hlav­ní roli. Nahradil v ní tra­gic­ky zesnu­lé­ho Paula Walkera.

Osobní život

Dne 22. čer­ven­ce 2000 se ože­nil s Lisou Linde, dce­rou coun­try­o­vé­ho zpě­vá­ka a texta­ře Dennise Linde. Marsden a Linde spo­lu mají dvě děti, syna Jacka Holdena a dce­ru Mary James. Linde dne 23. září 2011 poda­la žádost o roz­vod. Marsden má dal­ší­ho syna, Williama Lucu Costa-Marsdena, naro­ze­né­ho 14. pro­sin­ce 2012, s býva­lou pří­tel­ky­ní Rose Costou.

V dub­nu 2010 byl při­dán na zeď slá­vy ve měs­tě Putnam od měst­ské škol­ní nada­ce.


Detaily o článku James Marsden


Popis James Marsden and Thandie Newton spe­a­king at the 2017 San Diego Comic Con International, for „Westworld“, at the San Diego Convention Center in San Diego, California.

Please attri­bu­te to Gage Skidmore if used elsewhe­re.

Datum
Zdroj James Marsden & Thandie Newton
Autor Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America
Pozice foto­gra­fa 32° 42′ 18,93″ S, 117° 09′ 35,48″ Z Kartographer map based on OpenStreetMap.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57788 s | počet dotazů: 232 | paměť: 73497 KB. | 22.04.2024 - 08:14:40