Kritiky.cz > Speciály > Westworld - Obsazení

Westworld - Obsazení

Westworld Logo.svg
Westworld Logo.svg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavní role

 • Evan Rachel Wood jako Dolores Abernathy, nej­star­ší výtvor v par­ku. Zjistí, že celý její život je vykon­stru­o­va­ná lež.
 • Thandie Newton jako Maeve Millay, výtvor a bor­del­ma­má.
 • Jeffrey Wright jako Bernard Lowe, vedou­cí úseku pro­gra­mo­vá­ní a pro­gra­má­tor výtvo­rů. Sám je výtvo­rem, ale na počát­ku 1. série to ješ­tě netu­ší.
 • James Marsden jako Teddy Flood, výtvor, pis­tol­ník. Snaží o záchra­nu jeho vzta­hu s Dolores.
 • Ingrid Bols Berdych jako Armistice, výtvor, nemi­lo­srd­ná ban­dit­ka a člen­ka gan­gu Hectora Escatona.
 • Luke Hemsworth jako Ashley Stubbs, vedou­cí bez­peč­nos­ti par­ku Westworld, kte­rý moni­to­ru­je inter­ak­ce mezi hos­ti­te­li a lid­mi a zajiš­ťu­je bez­peč­nost hos­tů.
 • SIDS Babett Knudsen jako Theresa Cullen, vedou­cí pro­vo­zu Westworld, dohlí­ží na to, aby park neu­pa­dl do cha­o­su.
 • Simon Quarterman jako Lee Sizemore, vedou­cí pří­bě­ho­vých linek Westworld.
 • Rodrigo Santoro jako Hector Escaton, hos­ti­tel, hle­da­ný muž, kte­rý se sna­ží pře­žít.
 • Angela Sarafyan jako Clementine Pennyfeather, hos­ti­tel­ka, pra­cu­je pro Maeve a je jed­nou z nej­po­pu­lár­něj­ších atrak­cí Westworld. Lili Simmons hra­je výtvor, kte­rý Clementine nahra­dí poté, co ji vyřa­dí z pro­vo­zu.
 • Shannon Woodward jako Elsie Hughes, pra­cu­je pro úsek pro­gra­mo­vá­ní, kde odstra­ňu­je neob­vyk­lé cho­vá­ní výtvo­rů v par­ku.
 • Ed Harris jako „Muž v čer­ném“, sadis­tic­ký host a dlou­ho­le­tý návštěv­ník par­ku.
 • Anthony Hopkins jako Robert Ford, zakla­da­tel Westworld a hlav­ní tvůr­ce pří­bě­hů.
 • Ben Barnes jako Logan, dlou­ho­le­tý host.
 • Clifton Collins Jr. Jako Lawrence / El Lazo, výtvor, cha­risma­tic­ký vyhna­nec, kte­rý snad­no mané­vru­je a vyjed­ná­vá s kri­mi­nál­ní­mi prv­ky par­ku.
 • Jimmi Simpson jako William, zdrá­ha­vý host, kte­rý navští­ví Westworld popr­vé po boku jeho budou­cí­ho švag­ra Logana. Postupně odha­lu­je hlub­ší smy­sl par­ku.
 • Tessa Thompson jako Charlotte Hale, výkon­ná ředi­tel­ka z před­sta­ven­stva, kte­rá dohled na Westworld, sna­ží se pro­sa­dit kon­t­ro­lu před­sta­ven­stva nad Fordem.
 • Talulah Riley jako Angela, výtvor, vítá nové hos­ty v par­ku, poz­dě­ji je při­dě­le­na jako stou­pe­nec Wyatta. (V 1. řadě ved­lej­ší posta­va, od 2. řady hlav­ní posta­va)
 • Louis Herthum jako Peter Abernathy, otec Dolores. Bradford Tatum hrál výtvor, kte­rý Abernathyho nahra­dil poté, co byl vyřa­zen z pro­vo­zu. (V 1. řadě ved­lej­ší posta­va, od 2. řady hlav­ní posta­va)
 • Katja Herbers jako Grace, host ve Westworld. (od 2. řady)
 • Neil Jackson jako Nicholas, šar­mant­ní vyna­lé­za­vý muž, kte­rý se ocit­ne v nepro­zkou­ma­ném teri­to­riu. (od 2. řady)
 • Gustaf Skarsgård jako Karl Strand (od 2. řady)
 • Fares Fares jako Antoine Costa (od 2. řady)

Vedlejší role

 • Jeffrey Wright jako Arnold Weber, spo­luza­kla­da­tel a vývo­jář Westworld.
 • Ptolemy Slocum jako Sylvester, labo­ra­tor­ní tech­nik pra­cu­jí­cí v Delos.
 • Leonardo Nam jako Felix Lutz, labo­ra­tor­ní tech­nik pra­cu­jí­cí v Delos.
 • Oliver Bell jako mla­dý Robert Ford, výtvor, jehož vytvo­řil Arnold na obraz Forda, když byl ješ­tě dítě.
 • Jonathan Tucker jako major Craddock, vojen­ský důstoj­ník.
 • Betty Gabriel jako Maling (od 2. řady)
 • Hiroyuki Sanada jako Musashi (od 2. řady)
 • Zahn McClarnon (od 2. řady)

Hostující role

 • Currie Graham jako Craig
 • Steven Ogg jako Rebus, ban­di­ta napro­gra­mo­va­ný, aby zabil otca Dolores.
 • Michael Wincott jako sta­rý Bill, jeden zo sta­rých výtvo­rov, s kto­rým sa Ford čas­to roz­prá­va.
 • Eddie Rouse jako Kissy, výtvor.
 • Brian Howe jako Pickett, šerif Sweetwateru.
 • Demetrius Grosse jako Foss, výtvor, Zástupca šeri­fa.
 • Kyle Bornheimer jako Clarence
 • Timothy Lee DePriest jako Walter
 • Gina Torres jako Lauren
 • Bojana Novakovic jako Marti

Detaily o článku Westworld (seriál)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44947 s | počet dotazů: 267 | paměť: 73624 KB. | 28.05.2024 - 04:10:25