Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %

Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %

West01
West01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní díl je zají­ma­vý, postup­ně se dozví­dá­me tem­né věci, kte­ré by v nor­mál­ním par­ku být nemě­ly. Všichni důle­ži­tí lidé i výtvo­ry prv­ní gene­ra­ce, od Dolores po tajem­nou šéf­ku bor­de­lu, se postup­ně dozví­da­jí věci, kte­ré by měli být vět­ši­ně par­ku skry­ty.

Šestý díl je úpl­ně jiný, než všech­ny před­cho­zí. Nedívá se na akci jako pohyb rych­lých stři­hů, veš­ke­rá akce se děje slo­vy a čin­nost­mi, kte­ré se dějí jak v hlav­ně robo­tů, tak v hla­vě lidí.

Postupně se dozví­dá­me i to, že spik­nu­tí není až tak tem­né a skry­té na úrov­ní zdro­jo­vé­ho kódu. Je to spik­nu­tí, kte­ré zasáh­lo i vyš­ší úrov­ně celé­ho par­ku.

Tentokrát sle­du­je pří­běh Muže v čer­ném se svým part­ne­rem Teddym, kte­ří poma­lu postu­pu­jí v tajem­né ces­tě za tajem­ným blu­diš­těm a za odpla­tou.

Sledujeme i pří­běh Maeve, kte­rá se o svém robo­tic­kém půvo­du postup­ně dozví­dá více, než by měl znát posluš­ný robot.

Nový reži­sér zno­vu doká­zal nato­čit úpl­ně jiný díl. Tentokrát tajem­ný, kde se postup­ně vše ode­hrá­vá poma­lu, kou­sek o po kous­ku odha­lu­je tajem­né stříp­ky his­to­rie a mož­né i budouc­nos­ti.

Opravdu se rád dozvím, jak to vlast­ně skon­čí, urči­tě v tom bude i něko­lik lid­ských mrt­vol a v posled­ním díle se dozví­me to, že vlast­ně pří­běh robo­tů (Dolores, Teddyho) vlast­ně neskon­čí a všech­ny klad­né (mož­né i zápor­né posta­vy) se vrá­tí do dal­ší sezó­ny.

Jo a díky za cameo robo­ta z původ­ní­ho Westwordu z roku 1973.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42545 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73732 KB. | 21.05.2024 - 12:27:45