Kritiky.cz > Recenze knih > Chýše v močále - závěrečná část viktoriánské ságy

Chýše v močále - závěrečná část viktoriánské ságy

brazil 69586 1920
brazil 69586 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Píše se rok 1908 a Victoria a Jeremy mají odjet na sva­teb­ní ces­tu na Zelený ost­rov. Jeremy ale nemů­že odces­to­vat, jeli­kož jeho otec je váž­ně nemoc­ný a chce s ním zůstat a pod­po­řit jej. Victoria se vydá na ces­tu se svým komor­ní­kem a rodin­ným pří­te­lem Hopkinsem. Při ces­tě ale zablou­dí do močá­lu, kde ji zachrá­ní Ióseph.  Za něko­lik dní se dozví­dá, že v těch mís­tech při­šla o život mla­dá žena. Ióseph je ihned v pode­zře­ní. Victoria ale věří v jeho nevi­nu a dá se na sto­pu, jak tuto situ­a­ci vypá­t­rat. Ona je ale pře­svěd­če­na, že to její zachrán­ce pros­tě nebyl. Victoria je těhot­ná a při své ces­tě po Dublinu pozná i mno­ho chu­din­ských čtvr­tí. Na co vlast­ně při­jde? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

large

Chýše v močá­le je irský napí­na­vý román plný tem­ných tajem­ství. Chcete se je také dozvě­dět?

Kniha má 352 stran, cel­kem tři­cet kapi­tol. Na začát­ku najde­te pro­log, je ukon­če­na epi­lo­gem, doslo­vem a podě­ko­vá­ním autor­ky. Román se mně moc líbil. Při čte­ní mě oprav­du mís­ty mra­zi­lo v zádech a říka­la jsem si, že jsem ráda, kde a v jaké době teď žije­me. Autorka skvě­le popi­so­va­la pro­stře­dí, děj byl jed­no­du­chý, román se četl veli­ce dob­ře. Líbilo se mně, že v něm není mno­ho postav, jak v někte­rých romá­nech bývá a čas­to mám pak pro­blém se v jed­not­li­vých posta­vách i vzta­zích mezi nimi ori­en­to­vat.

Ukázka z kni­hy:

Půda pod ní povo­li­la. Studené bahno obe­mklo její kot­ní­ky, poté lýt­ka, a sta­ho­va­lo ji hlou­bě­ji. Victoriiny ruce pře­je­ly po cho­má­či trá­vy. Zoufale se jí chy­ti­la. Snažila se vytáh­nout naho­ru, ale močál ji nechtěl pus­tit.

„Pomoc! Pomoc!“

Kdo ji měl v té pus­ti­ně a běs­ní­cím vět­ru sly­šet? Victoria s hrů­zou cíti­la, že trs trá­vy povo­lu­je. Vzápětí se utr­hl. Vězela až po pás v bahni­té pas­ti a byla jí hroz­ná zima.

Její dítě... Jeremy... Ne, neze­mře tady.

Nepohybuje se něco v biču­jí­cím lijá­ku?

„Pomoc...“ Její hlas byl pou­hý chrapot. Rozplakala se.

Někdo se k ní sklo­nil. Promluvil na ni jazy­kem, kte­ré­mu nero­zu­mě­la. Slova zně­la melo­dic­ky a konej­ši­vě. Pak ji ten člo­věk popa­dl v pod­pa­ží a táhl naho­ru. S pří­šer­ným zvu­kem, na kte­rý Victoria nikdy neza­po­me­ne, ji baži­na pro­pus­ti­la. Zamrkala, aby se zba­vi­la slz a deš­ťo­vé vody. Mladý muž s mír­ný­ma hně­dý­ma oči­ma ji zve­dl. Poté ztra­ti­la vědo­mí.

Několik slov o autor­ce:

Pauline Petersová - naro­ze­na v roce 1966 je žur­na­list­ka. Zbožňuje brit­ský život­ní styl. Má ráda ven­kov­ské domy, par­ky i odpo­led­ní čaj.

Ve své str­hu­jí­cí tetra­lo­gii z vik­to­ri­án­ské doby zavá­dí čte­ná­ře do svě­ta plné­ho ang­lic­ké atmo­sfé­ry síd­lí­cí v mlha­vých lon­dýn­ských ulič­kách děl­nic­ké čtvr­ti i pře­py­cho­vých ven­kov­ských síd­lech aris­to­kra­cie. Čtvrtý díl této ságy se ode­hrá­vá z vět­ší čás­ti v Irsku. Autorka žije v Německu. Euromedia Group vyda­la před­cho­zí tři díly Rubínový pokoj, Tajemství růžo­vé­ho poko­je a Cedrový dům.

 

  • Autor: Pauline Petersová
  • Přeložila: Dagmar Hoangová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2021, Ikar, Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller
  • Počet stran: 352
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-249-4454-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03636 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71712 KB. | 13.06.2024 - 21:43:25