Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doba ledová

Doba ledová

ice
ice
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mamut + tygr + leno­chod + šav­lo­zu­bá vever­ka na dru­hou = zachrá­ně­né dítě a kopa sran­dy k potr­há­ní


Doba Ledová

   Když vzni­kl pro­pa­dák Titan A.E. od spo­leč­nos­ti 20th Centuty Fox, tak Fox zru­šil svou roz­sáh­lou ani­mač­ní divi­zi, a tak dosta­la pro­stor sku­pi­na pro­gra­má­to­rů a tvůr­ců digi­tál­ních tri­ků. Přestože je to sku­pi­na tvůr­ců, kte­ří mají pra­má­lo zku­še­nos­ti s natá­če­ním ani­mo­va­ných fil­mů, je to film sku­teč­ně nád­her­ný a v někte­rých hle­dis­cích před­čí i někte­rá díla tře­ba od tvůr­ců, kte­ří mají dlou­hé zku­še­nos­ti s natá­če­ním ani­mo­va­ných sním­ků.
Tak máme tady dobu ledovou, všich­ni zví­řa­ta se sna­ží dostat na jih, kde má být tep­le­ji než teď na mís­tě poby­tu. Jenom 3 roz­díl­ní jedin­ci mamut Manny, leno­chod Sid a tygr Diego, kte­ří se sna­ží najít osa­mo­ce­né dítě, a roz­hod­li se vrá­tit jej svých rodi­čům, pro­to­že se jim zalí­bi­lo a chtě­li by udě­lat jed­nu malou radost, nejen sobě, ale i jed­no­mu člo­vě­ku, kte­rý jej ztra­til. A tak se vydá­va­jí na stras­tipl­nou ces­tu, kde mno­ha zážit­ků pro­ži­jí, kde se obje­ví jejich vnitř­ní tuž­by a Diego se změ­ní na zachrán­ce celé smeč­ky, kdy obje­ví, že kama­rád­ství s nimi je nád­her­né a zachrá­ní je před svo­jí smeč­kou svých šav­lo­zubých kama­rá­dů, než aby je zkla­mal. To všech­no též je pro­tká­no pří­ho­da­mi jed­né šav­lo­zubé vever­čič­ky, kte­rá má svůj oří­šek a pro jeho uscho­vá­ní doká­že udě­lat vše­li­ja­ké divy. Třeba zni­čit ledo­vec, zatuh­nout v kost­ce ledu a jiné. Tak jdě­te na to. Prostě jsem se doko­na­le bavil a málem potr­hal smí­chy.


Podívejte se na hodnocení Doba ledová na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31829 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72366 KB. | 23.05.2024 - 14:57:33