Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > EDITH PIAF

EDITH PIAF

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Strhující film o drob­né ženě s moc­ným hla­sem, jejíž osud vás napl­no zasáh­ne.

Písně Edith Piaf zná snad téměř kaž­dý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak tesk­ně a váš­ni­vě? To se nám sna­ží při­blí­žit nový kopro­dukč­ní film, kte­rý skli­dil spous­tu pochva­ly na fil­mo­vých fes­ti­va­lech a nut­no říct, že prá­vem. Jedná se totiž o sku­teč­ný kle­not mezi živo­to­pis­ný­mi fil­my.  

Děj se neod­ví­jí line­ár­ně (jak bychom asi čeka­li), ale ská­če mezi Edithiním mlá­dím, dět­stvím, dospě­los­tí, smr­tí. Toto roz­lo­že­ní ješ­tě jak­si umoc­ňu­je tragi­ku celé­ho Edithina živo­ta, kdy obraz ská­če z krás­né mla­dé ženy na belha­jí­cí se trosku, ve kte­rou se ke kon­ci živo­ta k nepo­zná­ní změ­ni­la. Tato pro­mě­na je napros­to šoku­jí­cí a divák je jí zasa­žen stej­ně jako lidé v Edithině živo­tě. Těch je ve fil­mu sku­teč­ně mno­ho a ne vždy si bude­te jis­ti o koho se vlast­ně jed­ná. Je fakt, že s někte­rý­mi sku­teč­nost­mi divá­ka sní­mek nese­zná­mí (nebo pou­ze jen řek­ně­me zevrub­ně), ale mož­ná je to dob­ře a divák si tak bude nucen někte­rá fak­ta sehnat a utří­dit sám. 

 Co se týče hud­by ve fil­mu jsou jí samo­zřej­mě pře­váž­ně pís­ně Edith Piaf v celé své krá­se. Jakousi spo­jo­va­cí ústřed­ní melo­dií je úvod­ní pasáž pís­ně „La fou­le“, kte­rá vám bude po skon­če­ní fil­mu ješ­tě dlou­ho znít v hla­vě. Fanoušci Edith se pak mohou těšit na vět­ši­nu nej­vět­ších hitů včet­ně „Milord“, „Padam padam“ nebo „Non, je ne regrert­te rien“. Zvláště posled­ně jme­no­va­ná je ve fil­mu osu­do­vá. A trou­fám si říct, že ten kdo sní­mek shléd­ne už nikdy nebu­de tuto píseň sly­šet stej­ně jako dří­ve. 

O Edith Piaf bychom moh­li říct, že v živo­tě vše zís­ka­la a také ztra­ti­la. Šťastné oka­mži­ky stří­da­jí oka­mži­ky napros­té­ho zou­fal­ství a utr­pe­ní. Vyrůstala v nevěs­tin­ci, dospí­vá­ní strá­vi­la v bídě vydě­lá­va­jíc si na živo­by­tí a alko­hol pou­lič­ním zpě­vem, pro­šla kaba­re­ty, aby se z ní nako­nec sta­la sku­teč­ná hvězda zpí­va­jí­cí v plných sálech po celém svě­tě. Zlomem v Edithině živo­tě je však chví­le, kdy ztra­tí svou život­ní lás­ku. Cesta do neby­tí je tak tra­gic­ky zapo­ča­ta. Ovšem smrt musí být na kon­ci kaž­dé­ho živo­to­pis­né­ho fil­mu, či ne? 

Herecké výko­ny jsou v tom­to fil­mu výteč­né a dokon­ce se nám zde ve ved­lej­ší roli před­sta­ví i Gérard Depardieu, kte­rý je ve své roli při­ro­ze­ný a nepo­chyb­ně se jed­ná o jeho vel­mi pove­de­nou roli po del­ší době (pomineme-li skvě­lé­ho Obelixe). Hlavní ova­ce však pat­ří před­sta­vi­tel­ce Edith Marion Cotillard, kte­rá zvlá­dá širo­ký záběr emo­cí a stá­le ji věří­te. Nutno také říct, že Marion skvě­le zvlád­la i pře­mě­nu Edith, kte­rá se děje v čase. Jediné co nazna­ču­je, že se jed­ná o stá­le stej­nou hereč­ku, jsou Edithiny ruce, kte­ré jsou stá­le stej­ně krás­né, byť ke kon­ci živo­ta již zkři­ve­né nemo­cí. 

Na závěr bych chtě­la už jenom říct, že se jed­ná o nesku­teč­ně sil­ný film, kte­rý není snad­né řád­ky postih­nout v celé jeho krá­se. Musíte vidět a hlav­ně sly­šet. Musíte „pro­žít“ život s Edith Piaf, abys­te na závěr moh­li říct, že „niče­ho nelitujete“a pocho­pit, že je to sku­teč­ně tak. Takže sku­teč­ně vře­le dopo­ru­ču­ji shléd­nout ten­to film a klid­ně i více­krát!!!    

Autor recen­ze: Marie Masaříková


Podívejte se na hodnocení Edith Piaf na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vynálezce: Poutavá cesta Leonarda da Vinciho v stop-motion animaci s hlubokými myšlenkami17. ledna 2024 Vynálezce: Poutavá cesta Leonarda da Vinciho v stop-motion animaci s hlubokými myšlenkami Umělec Leonardo da Vinci přichází na začátku 16. století na francouzský královský dvůr experimentovat s lidským tělem, stavět létající stroje, obrněná vozidla a další fantastické vynálezy. […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec vs. Predátor3. srpna 2022 Vetřelec vs. Predátor Vesmírný satelit multimilionáře Charlese Bishopa Weylanda zachytil neznámý tepelný signál nad Antarktidou. Podle všeho by se mělo jednat o těleso ve tvaru pyramidy utopené hluboko pod […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol26. září 2021 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […] Posted in Retro filmové recenze
  • Annette12. července 2021 Annette Stand-up komik s ostrým smyslem pro humor Henry (Adam Driver) se zamiluje do Ann (Marion Cotillard), světoznámé operní pěvkyně. Ve světle reflektorů jsou dokonalým párem. Jejich život se […] Posted in Filmové recenze
  • Veřejní nepřátelé5. března 2021 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho popohání stále kupředu se staly […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy - první "pekelník" dle Guillerma del Tora12. listopadu 2020 Hellboy - první "pekelník" dle Guillerma del Tora Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Počátek - Za co všechno může manipulace snů!4. srpna 2020 Počátek - Za co všechno může manipulace snů! Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce19. července 2020 Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce Úspěchem filmu může být kromě jeho estetické, zábavní nebo relaxační funkce také vyvolání paranoidního chování v důsledku jeho sledování. To se stalo například v případě Čelistí Stevena […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61566 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71892 KB. | 20.07.2024 - 06:30:44