Kritiky.cz > Festivaly > Filmová premiéra

Filmová premiéra

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve čtvr­tek 12.března pro­běh­la ve vel­kém sále v Městské knihov­ně v Praze na Mariánském náměs­tí pre­mi­é­ra fil­mu Perný den.

Film se pro­mí­tal v rám­ci kaž­do­roč­ní putov­ní pře­hlíd­ky kolek­ce domá­cích a zahra­nič­ních fil­mů Projekt 100 a jed­not­li­vé sním­ky se uvá­dí v kinech v Čechách i na Slovensku. Hlavním orga­ni­zá­to­rem této akce je Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů.

Mezi sním­ky, kte­ré se v rám­ci toho­to pro­jek­tu pro­mí­ta­ly, pat­ři­ly Lásky jed­né pla­vo­vlás­ky, Unaveni slun­cem, Nahý, Nevěsta, Amadeus, Plechový bubí­nek, Mechanický pome­ranč, Něco z Alenky, ad.

Film Perný den je spo­jen s  Beatles, zná­mou ang­lic­kou sku­pi­nou z 60.let z Liverpoolu. Děj fil­mu je jas­ně daný názvem Perný den, kdy se sku­pi­na vydá­vá z Liverpoolu do Londýna na večer­ní kon­cert, ale jejich ces­ta a násled­né vystou­pe­ní pro­bí­há za nesku­teč­né pod­po­ry fanouš­ků, hlav­ně fany­nek. To je nako­nec i vidět na samot­ném kon­cer­tě, jehož záznam je ve fil­mu, kdy pro­je­vy nác­ti­le­tých obdi­vo­va­te­lek sko­ro zastí­ní hudeb­ní vystou­pe­ní samot­né sku­pi­ny.

Po pro­jek­ci fil­mu se ve ved­lej­ších pro­sto­rech knihov­ny moh­li návštěv­ní­ci nejen zapo­slou­chat do pís­ní sku­pi­ny Beatles, kte­ré zahrá­la kape­la BEATLES REVIVAL (Mrtvej Brouk), ale také si dopřát malé občer­stve­ní.

Dalšími fil­my, kte­ré budou v rám­ci Projekt 100 uve­de­ny v roce 2015, jsou Okno do dvo­ra, Klub rvá­čů, Vynález zká­zy a Kouř.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48228 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71777 KB. | 09.12.2023 - 07:12:33